lørdag 21. juli 2018

NEHMIA 3

Dagens kapittel beskriver hvordan Jerusalems murer ble gjenoppbygd. Ble litt nysgjerrig, og må innrømme at jeg måtte lese meg opp litt for å forstå den historiske sammenhengen.

Nehemia var munnsjenk hos kong Artaxerxes, og en dag legger Kongen merke til at Nehemia er trist. Når Kongen spør Nehemja hva det er, forteller han at det er fordi det står så dårlig til i Jerusalem, og at murene i Jerusalem ligger nede. «Hva er det du ønsker?» spør kongen. «La meg få dra til Jerusalem,» sier Nehemja, «så jeg kan bygge opp murene igjen.» Kong Artaxerxes er en snill og god konge. Han lar Nehemja reise, og han hjelper ham til og med med å skaffe tømmer til noe av arbeidet.

Men det er ikke alle som setter pris på arbeidet som blir gjort, så landets innbyggere forsøker å sabotere arbeidet. 

Først forsøkte de og innynde seg, og sa til dem: La oss få være med eder og bygge; for vi søker eders Gud likesom I selv, og til ham har vi ofret helt fra assyrerkongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit! Esra 4:2 

Folket i Israel svarte: Det lar sig ikke gjøre at I er sammen med oss om å bygge et hus for vår Gud; vi vil være alene om å bygge hus for Herren, Israels Gud, således som kong Kyros, kongen i Persia, har befalt oss. Esra 4:3 

De måtte stå alene, slik at de kunne bygge slik de var befalt dem!

Siden den taktikken ikke fungerte, forsøkte de å gjøre folket motløse, og skremte dem fra og bygge. Ved å gi feilaktige råd gjennom andre, hindret de arbeidet

Det er en som bruker samme taktikk i dag, ved å forsøke å innynde seg som de gjorde. De gir uttrykk for at de tjener samme Gud, men når man skal til å bygge, så har man ulikt syn på hvordan man skal bygge, og hva som er viktig i Herrens byggverk, da blir alt feil. 

Samme taktikk brukes også for å gjøre Guds menighet motløs og redd. Ved å stille kritiske spørsmål og feilaktige råd hindres mange på veien. Mange blir fryktsomme og usikker. Ved å lytte til deres råd, føres de på avveie.

Til sist sender de et brev til Kongen, med falske beskyldninger slik at arbeidet stoppes helt opp. Det tar faktisk 1000 år før arbeidet er fullført. Men det fullføres! Dagens profeter angripes også, med falske beskyldninger og baktalelse. Med et snev av sannhet og feil fokus skremmer de folket til å ta avstand. Ja ikke bare det, de hindrer arbeidet med Herrens menighet. Men Gud sørger for sitt folk, og arbeidet blir fullført. 

For jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, Filipperne 1:6 

søndag 1. juli 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!! Del 2

Har ofte undret meg over hvordan bibelen så bastant og så sikkert beskriver den som er født av Gud.

Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
1 Johannes 3:9

Johannes beskriver her skille mellom Guds barn, og djevelen barn, og når jeg leser det, kjenner jeg at jeg blir litt skjelven. For jeg strekker jo ikke til, og jeg er slett ikke så perfekt som det beskrives her!

Men jeg trenger ikke frykte, for Gud vil bare fortelle meg, at han har makt til og forvandle meg, og at ingen ting kan stå seg imot hans ord. Han vil fortelle meg, at når han kommer til, så er det ingenting som kan stå seg imot hans ord!

For jeg kan være viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt,  verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Å det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 
Romerne 8:3‭, ‬38‭-‬39

Amen!!

Han vil bare fortelle meg, at når han har talt, så skjer det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Han vil fortelle meg at han med sitt ord kan skape det det nevner, og at alt som er til, er till for ham. Ingen ting kan stå seg imot hans vilje!

Så er det akkurat som Gud spør meg; Skulle ikke jeg, som skapte verden, jeg som sa bli lys, og det ble lys, jeg som blåste liv i det første menneske, skulle ikke Jeg kunne frelse deg?

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.  For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere.
2 Korinter 4:6‭, ‬14

Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
1 Johannes 4:4

Halleluja!! For noen seiersrike ord!!

Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.
1 Mosebok 1:3 NB

Gud sa bli i meg, så blir jeg i dere! Ikke noe spørsmål!!

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 2Kor 4:6

Ja!! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der!!
Salmene 33:9

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:36

All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.  Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
1 Peter 5:10‭-‬11

tirsdag 22. mai 2018

BØNNESVAR

Litt spennende og fasinerende vers jeg vil dele i dag. Vers som jeg faktisk har undret meg litt over, og kjenner meg igjen i. Det handler om Jakob, som i frykt for sin bror ber om beskyttelse, samtidig som han minner Gud på hva han har sagt.

Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd! For jeg er redd for ham, at han skal komme og slå i hjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt: Jeg vil gjøre vel imot deg! Jeg vil la ætten din bli som havets sand som ikke kan telles for mengde.
1 Mosebok 32:6‭-‬7‭, ‬11‭-‬12

På tross av Guds løfter, er Jakob fortsatt redd, og han ber Gud om utfrielse. Han vet hva Gud har sagt, og han vet at Gud holder sine løfter! Men allikevel må han liksom forsikre seg. Så etter han har minnet Gud  på hva han tidligere har lovet, sender han en liten bønn om hjelp, samtidig som han legger en plan for egen utfrielse.

Sendebudene kom tilbake til Jakob og meldte: Vi kom til din bror, til Esau. Nå kommer han selv i møte med deg, og fire hundre mann med ham.  Da ble Jakob meget forferdet. Han delte folket som var med ham, og småfeet, storfeet og kamelene i to leirer. For han sa: Om Esau kommer til den ene leiren og slår den, så kan den leiren som er igjen, få berge seg unna.
1 Mosebok 32 1‭-‬12

Må innrømme at jeg Kjenner meg igjen Jeg tror, og er overbevist om at Gud svarer på bønn, og at hans ord er sannhet. Men allikevel forsøker jeg å ordne opp på egen hånd.

Men tror jeg virkelig da?

Den blodsottige kvinnen forsøkte også å finne en løsning på egen hånd, men til slutt måtte hun kapitulere, og komme til Jesus med sitt behov.

Og der var en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år; og hun hadde lidt meget av mange læger og satt til alt det hun eide, og hadde ikke hatt nogen hjelp av det, men var heller blitt verre; da hun hadde hørt ryktet om Jesus, kom hun midt iblandt folket og rørte bakfra ved hans klædebon. For hun sa: Kan jeg få røre, om det så bare er ved hans klær, så blir jeg helbredet.
Markus 5:25‭-‬28

Til forskjell fra Jakob virker det som denne kvinnen var helt sikker på hva hun ville få. Hun hadde en visshet, og en overbevisning om at hun kun ved en liten berøring av Jesus, ville få det hun hadde forsøkt å bli fri i fra i 12 år. Jakob hadde også en visshet. Han visste hva Gud hadde sagt, og jeg tror også han innerst inne trodde at Gud var til og stole på, men hva var det som manglet hos dem begge?

Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
Hebreerne 11:1

Jakob hadde en visshet, men han var ikke overbevist. Han satte forsatt sin lit til sin egen kløkt og styrke. Han hadde ikke innsett at han var maktesløs uten Gud, og at uansett hvordan utfallet ble, ville Gud gjøre ham vell og stå ved sine løfter. Kvinnen hadde sett sin håpløshet og svakhet. Hun hadde innsett at det ikke fantes håp om hjelp hos noe menneske, og i sin håpløshet vendte hun seg til Jesus.

Men hva vår årsaken til at de begge fikk svar på sin bønn?

Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! - så skal det skje.  Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.
Matteus 21:21‭-‬22

Var det full visshet som gav de bønnesvar?

Det var jo ikke akkurat full visshet Jakob hadde i sin bønn, men allikevel fikk Han bønnesvar.
Kvinnen manglet vel noe hun også, for på tross av at hun visste, brukte hun opp alt hun eide på leger, før hun til syvende og sist kom til Jesus.

Det handler vel til syvende og sist ikke om vår visshet, men vår tro. Troen på at Gud er med deg, og at han vil ditt beste. Troen på at han vil bevare deg, og vil gi deg det du trenger til. Og at han på grunn av sin rettferdighet og kjærlighet vil gi deg alt det du har behov for i tillegg.

For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2. Korinter 1:20

I en sang står det slik; Guds løfter holder, hva enn jeg mister. Hva enn som brister, de brister ei!
Det er vel her vissheten kommer inn. Troen gir deg en visshet på at uansett utfall, er Gud med!

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Matteus 6:25‭, ‬33

For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.
Matteus 6:32

Jesus vil at du skal bli opptatt av det samme som han. Han vil at du skal hvile i løftene som han har gitt, vite at han er trofast, kjærlig og rettferdig. Han vil bevare deg, og gi deg alt du har behov for, og når tiden er inne, vil han bønnhører deg

Så sier Herren: På den tiden som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler,
Jesaja 49:8

Derfor er vi frimodig og har tillit til at ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, vil han høre, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.
1 Johannes 5:14‭-‬15

Men hvor får vi en slik tro? Det holdt ikke at Jakob visste hva Gud hadde lovet. For i stede for å hvile i løftene, så var han opptatt av det nærværende. Han hørte på hva sendebudet forkynte, og ble som Peter redd, når han så på bølgene. Kvinnen hørte vel også på menneskene rundt seg. Det var vel derfor hun satte sin lit til at leger kunne løse hennes problem. Men i stede for å få hjelp, ble hun bare nedtrykt.

Det et ikke sikkert Jesus i møte med deg har fokus på det samme som deg, og det kan mange ganger være frustrerende. Jesus sier; Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11:28. Og det vil han, visst du lar han ta hele din byrde, ikke bare den ene lille tingen du har fokus på. For det hender rett som det et, at vi kommer med en diger sekk på ryggen, og i hånden har vi et bitte lite problem. I våre øyne et det vi har fokus på uoverkommelig, men i Guds øyne et det bare feil fokus.

Jeg tror nok at vi mange ganger får "bønnesvar" uten at vi selv vet det. Det er liksom en bonus av å være i Kristus. For søker vi først Guds rike, så vil du få alt det andre i tillegg!! Det kvinnen fikk, var bare tillegget. Hun fikk det fordi Jesus elsket henne!! Han sa til henne!!

Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred!
Lukas 8:48

Så hemmeligheten er å bli i ham, så blir hans ord i meg. Da får vi hvile, og da ber vi en bønn etter hans hjerte.

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:4‭, ‬7

Derfor Søk derfor først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få!
for dersom dere blir i Guds ord, og hans ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:4‭, ‬7

For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast. For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
Salmene 33:4‭, ‬9‭-‬11

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:31‭, ‬38‭-‬39

onsdag 25. april 2018

Åpenbaringen 5

Her finnes det mange hemmeligheter, og som det står, en bok som ingen andre en Gud selv er verdig å åpne. Det er selvfølgelig ikke bare åpenbaringsboken det er snakk om her, men alt Guds ord!

Derfor er jeg glad at Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp, og at han i dag ved hjelp av sin Ånd åpenbarer sitt ord for oss!!

Det ingen var verdig å se, har Han gjort mulig!

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? 

Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.

Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Åpenbaringen 5:2‭-‬4

Når jeg leser disse ordene, går tankene mine til ordene jeg hørte sist Søndag om Guds store kjærlighet, som førte til at Jesus banet en vei for oss.  En kjærlighet så stor, at han var villig til og ofre alt, for at vi skulle få del i hva han hadde å si.

Det var ingen som hadde mulighet eller evne til å forstå, eller ta imot det Gud ønsket å si. Taleren på søndag snakket om hvordan Gud på grunn av sin rettferdighets sans, ikke kunne overse synd og urenhet hos menneske. På grunn av vår synd, var det umulig for Gud å nå fram med det han hadde å si.

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?  Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.
Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Åpenbaringen 5:2‭-‬4

Men på grunn av sin kjærlighet letet han etter en løsning.

Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.
Esekiel 22:30

Når han ikke fant noen, gråt han sårt!
Han elsket oss virkelig så høyt!

Men som sagt, Gud var ikke bare rettferdig. Han var også full av kjærlighet! Og på grunn av sin store kjærlighet begynte han å se etter løsninger.

Jeg sier om meg selv at jeg er løsnings orientert,  men er det en som på grunn av sin store kjærlighet er løsnings orientert, så er det Gud! Så det han ikke fant hos menneske, fant han i Kristus.

Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seglene på den.  Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,
Åpenbaringen 5:5‭, ‬9

Halleluja!! Guds store kjærlighet førte til at han ofret seg selv.

Ja tenk at han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,  men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
Filipperne 2:6‭-‬7

For en slik yppersteprest var det vi måtte ha -

Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene,  en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv.
Hebreerne 7:26‭-‬27

Tenk at han gav seg selv i mitt sted, for å kunne dele sine innerste tanker med meg. Tanker og ord som er til frelse og forløsning. Det varmer og gleder mitt hjerte.

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Johannes 3:16

For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.  han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.
Titus 2:11‭, ‬14

Amen!!

tirsdag 27. mars 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!!

I dag har jeg og min søster satt oss ned å grunnet på samme kap. Apostlenes gjerninger 2.

Det er alltid spennende og se hva et og samme ord kan gi, ut i fra hvilken situasjon du er i akkurat der og da. Miljø rundt og påvirkning fra samfunnet gjør også noe med hvordan du oppfatter det du hører og leser.

Jeg er også overbevist om at Gud vet dette, og at samme ord og budskap, kan virke forskjellig på den som hører. Han vet nøyaktig hva som må til for at nettopp du skal forstå budskapet som kommer frem.

For han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.
Romerne 8:27

Og i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede.
Romerne 8:26‭

Kapittelet vi leser i dag sier faktisk noe om det samme.

I Apostlenes gjerninger 2:4‭, ‬6 står det at de talte i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Men, jeg har også inntrykk av at budskapet som kom  var det samme, nemmelig om Guds store gjerninger.

Apostlenes gjerninger 2:11

Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!

Det er ingen som tolker, men alle hører han tale på sitt språk. Jeg tror dette er billedlig talt. Det handler ikke bare om språkforståelse, men også kultur og miljø. Her er det folk fra forskjellige kulturer samlet, både jøder og tilhengere av jødenes tro.

partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,  Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!
Apostlenes gjerninger 2:9‭-‬11

Det er samme forsamling Peter taler til! Men fortsatt klarer forsamlingen å forstå budskapet som kommer frem.

Grunnen til at jeg grunner på akkurat dette er at jeg selv har sett og erfart at samme ord, med samme mening kan oppfattes så veldig forskjellig. Rosende og oppløftende ord kan oppfattes som sårende og nedlatende og motsatt. Alt beror på hvor god kjennskap budbæreren har til den som motar budskapet, og motsatt. Selv de som kommer fra samme kultur og samme miljø har ofte kommunikasjonsproblemer.

Men dette er ikke til hinder for Gud. Han kjenner oss og vet akkurat hva han skal si, og hvordan han skal si det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.  Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.
Salmene 33:9‭-‬10

Når han sier at han gjør folkets tanker til intet, tror jeg det kan forstås som at ingen tanker, eller tankebygninger, kulturpåvirkning eller miljøpåvirkning kan komme i veien for Guds tale. Han taler rett inn i hjerte, og ordet som møter deg skaper det det nevner!

Et viktig poeng kommer frem i vers 4

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.
Apostlenes gjerninger 2:4

Så dagens tekst minner meg på at vi i alt vi gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!
Kolosserne 3:17

Må vi gjøre som de, tale alt ettersom Ånden gir, la han veilede oss.

Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium*. For det er for dets skyld jeg er i lenker.  Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør.  Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.  La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.
Kolosserne 4:3‭-‬6

Det minner meg også på hvor stort det er at han kjenner oss og vet nøyaktig hva vi trenger og når!!

mandag 27. november 2017

JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET!

Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.  Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Apostlenes gjerninger 4:11-12

Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Først skapte han oss, så kom han for å fortelle om seg selv, og hva han som skaperen hadde utrettet, og kunne utrette, men ingen trodde ham.

De hadde sine egne ideer om hva som var viktig, og hva som betydde noe.
Men det de forkastet, ble en viktig brikke i Guds plan. De trodde de hadde utrettet noe viktig. De trodde at det de hadde tatt en avgjørelse på, hadde en betydning, og det hadde det også, men ikke den betydning som de trodde.

Det de trodde de skulle avslutte, ble en BEGYNNELSE . Det de trodde de tok liv av, ble til LIV. Det de trodde de hadde makt over, hadde ALL MAKT.

Hva er ditt mål i livet? Har du Gud med i planene dine? Pilatus hadde utrettet noe her i livet, han var til og med en Konge. Han gav uttrykk for det også; " Vet du ikke at jeg har makt? " Men Pilatus brukte sin såkalte  "makt" til å utføre Guds vilje. Det var ikke ment slik, eller det vil si, konsekvensene av Pilatus sitt valg var tenkt anderledes. Men Gud hadde det siste ordet!!

Hvor tror du dine planer og mål vil føre deg? Samsvarer Guds planer med dine? Eller vil utfallet av dine handlinger bli annerledes enn du har tenkt?

Gud har en plan, og den vil han gjennomføre!! Han vil bruke deg og meg til å gjennomføre de, om du vil eller ikke.  Det vil si, at noen ganger kan dine valg føre til noe helt annet enn det du hadde tenkt, slik som Pilatus.

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:9

Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Sett din lit til Herren og gjør godt. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Salme 37.

Så deilig!! Vi kan bare velte det over på Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte betrakter. Kan det bli bedre?

Pilatus følte han hadde makt der han sto, det føltes godt der og da. Han var Konge, og hadde folket i ryggen. Det føltes som han fikk det slik han ville, men utfallet ble helt annerledes.

La oss løfte vårt blikk, og skue opp på ham som har skapt oss, slik at han kan få oss inn i hans plan og vilje med vårt liv. Han som er begynnelsen og enden, troens opphavsmann og fullender.  Da vil vi få en fullkommen seier i alle valg vi tar!

mandag 25. september 2017

KJENNER DU JESUS?

Jeg har i lang tid hvert fasinert av Paulus møte med Jesus. For en nåde, og for en åpenbaring han fikk!!

Paulus var i sine egne øyne en tro tjener av Gud. Og ved å tjene den Gud som han hadde lært å kjenne, ble han uten å vite det, en som forfulgte Jesus!

Hvordan var det mulig? Han sier selv at han var nidkjær for Gud.

Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag.
Apostlenes gjerninger 22:3

Paulus hadde lært lovens Gud å kjenne. Han hadde lært at man kunne rettferdiggjøres ved å følge loven. Derfor ble han nidkjær på Guds vegne. Han trodde at man i egen kraft kunne finnes rettferdig for Gud. Han kjente rett og slett ikke den Gud han såkalt tjente. Så når han møter Jesus, som er Guds levende ord, spør han; " Hvem er du?" Da er det han får se, og forvandlingen skjer!!

I dag leste jeg i Galaterne, om hvordan Paulus selv forteller om sitt møte med Jesus, og hva dette møte gjorde med ham.

Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den.
Galaterne 1:13

 Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet  å åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.  Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus.  De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, han forkynner nå den troen som han før prøvde å utrydde.
Galaterne 1:15‭-‬17‭, ‬23

Etter møtet med Jesus sier Paulus" Da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.  Og plutselig støtter han de han før forfulgte.

Kjenner du Jesus, og hvem har lært deg hvem han er?

Jeg tror ikke det er uten Grunn at Paulus etter sin omvendelse sier " Da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod." Han hadde erfart at menneskets lærdommer ikke førte frem. Det kunne virke så rett og riktig, men allikevel føre så galt avsted.

Johannes omtaler Gud som Selve ordet, og han sier at ingen kan ta i mot ham i egen kraft.

 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes 1:13

Det var Guds levende ord som forvandlet Paulus.Guds ord forvandlet han, slik at han som før forfulgte, nå forkynnte den troen som han før prøvde å utrydde.

Er det denne Jesus du kjenner? Er det det levende ord som har åpenbart seg for deg, og forvandlet ditt syn på hvem han er? Eller er det menneskets syn på hvem han er som former deg og dine handlinger? 

Kanskje ditt syn på hvem han er gjør at du som Paulus forfølger ordets forkynnere.
Eller har Guds livgivende ord åpenbart seg i deg, og forvandlet deg?

Det var helt fantastisk det Paulus fikk se!! Han fikk se den Jesus som Johannes omtaler i Johannes 1 vers 1-3

 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭-‬3

Det skapende, livgivende ord!! Det ord som forvandler, former og danner. Det ordet som er full av barmhjertighet og nåde. Det ord som  talte, og det skjedde, og bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Det er den Jesus jeg kjenner!! Han kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Jesaja 9:6

Når han får vist deg hvem han er, blir han stor og mektig i dine øyne, og det vil forvandle deg!!

 En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.  Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn,
Salmene 33:16‭-‬18

 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.
Romerne 10:17