fredag 7. april 2017

UTVALGT OG FRELST AV NÅDE!!

Har tenkt mye på Saulus i det siste. hvordan Gud i sin nåde stoppet han, og tok han dit han ville.

 Saulus fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, ikke fordi han hadde noen personlige grunner til å hate de han forfulgte, men fordi han brant for det han sto for.  Han var jøde, og opolært etter de strenge kravene i loven, og han var nidkjær for sin Gud.
Apostlenes gjerninger 22:3

Men underveis hadde han mistet noe, og det kunne virke som han hadde glemt hva lovens hensikt var, og hvem som kom med den.

Hans fokus hadde virkelig endret seg.  Han hadde blitt så opptatt av loven og dens krav, at synet på han som kom med den hadde bleknet. Så når Saulus møtte Jesus, og ble konfrontert med hva han holdt på med, kjente han ikke Jesus igjen

 Han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Apostlenes gjerninger 9:4‭-‬5

Tror nok Saul var uenig i det han nå hørte. Skulle han, som var en lovens mann, en som faktisk tjente Jesus, forfølge Jesus? Her har du nok tatt feil mann. Jeg har jo virkelig gått inn for Guds sak!

Saulus  hadde  ikke en eneste tanke om å stoppe opp. Han var fullstendig  fokusert på det han holdt på med, totalt forblindet.

Men så skjedde det noe fantastisk!! Guds strålende lys kom, og fikk han til å stoppe opp litt. Saulus ser fortsatt ikke Jesus, men Jesus ser ham!!
Og ved Guds nåde blir Saulus ledet dit han skal være.

Han hadde truet og drept, var totalt på avveie. Han hadde ingen idé om at han var på feil spor. Men på tross av hvor mye ondt han hadde gjort mot de hellige, sa Herre til ham: Gå av sted! For du et utvalgt redskap for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.
Apostlenes gjerninger 9:1‭, ‬3‭-‬4‭, ‬6‭, ‬8‭-‬8‭, ‬12‭-‬13‭, ‬15

For en nåde, og kjærlighet!! Og så trygt å vite, at selv om vi ikke ser han, så ser han oss

Vi kan også komme på avveie, og miste fulstendig fokus. Vi kan også som Saulus forfølge hans folk, legge byrder og krav på mennesker i Guds navn uten å forstå at vi er totalt på avveie. Vi kan tjene oss selv, i troen på at det er ham vi tjener. Vi kan bli så opptatt av  å gjøre, at vi mister synet på den vi gjør det for.

Men takk Gud for at det allikevel ikke er ute med oss!
For han går i forbønn for oss! Og om vi kommer på avveie, vil han sende noen i vår vei, som kan lede oss tilbake til Jesus.

Det er ikke sikkert du ser Jesus klart med en gang. Kanskje du må som Saulus ha noen som drar deg i riktig retning. Men på tross av at du ikke ser, vil han føre deg til et sted som fører til at skjellene faller fra dine øyne, og du vil få øye på Jesus igjen!

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 

Vi er hans, og han bevarer oss og vokter oss, i sitt navn!

Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn - for at Skriften skulle bli oppfylt.
Johannes 17:9‭, ‬12

Til slutt vil jeg minne deg på hvem Jesus er.

Og Ordet var Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭, ‬3

Han er selvet ordet, og om noen tørster, han komme til ham og drikke!  Den som tror på ham, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
Johannes 7:37‭-‬38

torsdag 6. april 2017

Eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette

Matteus 6:32-34

For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

.....eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette....

Tenk at vi har en som vet hva vi trenger, og han sier at vi skal få alt dette!!!!!

Du vil kanskje si at jeg har bedt om mye, og han svarer ikke. Men hva sier han?

søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
Så kan du kanskje si, hva er forskjellen?

Forskjellen skjer når du søker Gud!

2 Korinter 3:16, 18
Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.   Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Vi forvandles, vårt sinn forvandles, våre behov forvandles. Da vil vi be en bønn etter Guds hjerte, og den vil han svare på.

Mener du og si at min bønn ikke er etter Guds hjerte?

Gud ser dine behov, og han har en plan for deg. Han ser så mye mer en du kan fatte og forstå. For deg kan det virke som jordas undergang visst du ikke får det du ber om akkurat nå, men han sier i  Jesaja 55:9

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Og han sier i Lukas 12:27-28

Gi akt på liljene, hvordan de vokser! De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem!   Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende!

Så søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

HVA ER DIN AGENDA ?

Når Gud skapte Himmel og jord, hadde han et bilde klart for seg. Han tenkte; "Sånn vil jeg at bilde skal se ut!"

 Akkurat som kunstneren setter seg ned å tegner strek etter strek og til slutt former et bilde av det han har i sitt sinn og tanker, slik satte Gud seg ned og formet det han hadde i tankene.

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
1 Mosebok 1:27

Men forskjellen på kunstneren og Gud, var at Gud fra han begynte å forme den minste ting, hadde helt klart for seg hva resultatet skulle bli. Og for å fullføre sin plan skapte han deg og meg. Han formet oss til den han ville vi skulle være, slik at vi kunne være redskaper i hans hånd.

 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne* skapte han dem.
1 Mosebok 1:27 

Men dette var bare begynnelsen på bilde. Med sine ord begynte han å virke i oss til å utføre hans vilje slik at bilde kunne bli akkurat som han ville. 

For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Han var tolmodig, og trofast. Og om vi kom på avveie ledet han oss tilbake til ordet, slik at vi på nytt igjen kunne bli minnet på hva vår agenda var, nemlig å utføre hans plan.

Så hva er din agenda? Har du Guds vilje og plan klart for deg når du utfører dine handlinger? Når du dømmer andre, er du da inspirert av det bilde Gud har vist deg? Er du et redskap i Guds hånd når du baktaler din neste? Er din tjeneste inspirert av Guds bilde, slik at det du gjør fører til at Guds bilde blir tydeligere, og at de som hører på får et klarere bilde av hvem Han er?

Det er nok mange som tror de er med på å fullføre hans plan og vilje, men ett sted har bilde Gud viste blitt uklart.

For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
Jakob 1:23‭-‬25

Jeg har hørt at kunst sier noe om den som har gjort arbeide. Det som er formet er inspirert av tanker, personlighet og dagligdagse ting som har hatt innvirkning på vedkommende. Slik er det også med Gud. Hans skaperverk viser hvem han er, og hva han står for. Er vi med på å fremme dette bilde?

Det viktig at vi lar hans ord fylle oss, forme oss og danne oss slik at ordet blir en del av oss, slik at det vi gjør i ord å handling peker på Jesus

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
Romerne 12:2

Til sist;
Se nå til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!
2 Mosebok 25:40

Ransak deg selv i lys av ordet om du er kommet på avveie
Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.
1 Korinter 14:26

 Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.
Johannes 4:34

 Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.  Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham.
Johannes 7:17‭-‬18

søndag 27. november 2016

DU SITTER I GLASSHUS!!

Har i det siste tenkt mye på synderrinnen som ble ført til Jesus for å bli steinet. Hva var det som dreiv fariseerne, hva var de opptatt av når de kom til Jesus?

De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? 

Det hørtes så riktig og fromt ut. De hadde tross alt grepet kvinnen på fersk gjerning, og de hadde skriftene på hvordan slikt skulle håndteres.

Men Jesus gjennomskuet dem.

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for.

Har selv blitt anklaget og blitt minnet på min svakhet, og min første tanke har da hvert å kaste stein tilbake. Men hva gjorde Jesus?

Han bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.  Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne!  Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden. 

Han minnet de om at " de satt i glasshus." Han fikk hver og en til å gå inn i seg selv. Da ble de smertelig klar over at den som selv dømmer, må være uten skyld selv.

 Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?
Romerne 2:21

Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre!

Bare Jesus sto igjen. Han hadde all rett til å dømme kvinnen. Men hva gjorde han?

Jesus sa:
Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer! 

Hvordan kunne han la slikt passere? Han burde jo satt et eksempel på hva slags konsekvenser slik adferd kunne få!

Men Jesus visste bedre!

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:9

Han sier til fariseerne:

Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen.  Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For jeg er ikke alene, men jeg og Faderen, som har sendt meg.  Mangt har jeg å si og dømme om dere!

Jesus  minner de på at de slettes ikke er uten skyld selv,og at han har sin fulle rett til og dømme både de som står der, klare til å kaste sten, og kvinnen som ligger der ved hans føtter.

Men det er ikke det Jesus er opptatt av. Han var opptatt av å gjøre Guds vilje

 Men han som har sendt meg, er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden. 

Det jeg har hørt av ham, det taler jeg!!

 Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.
Johannes 8:3‭-‬11‭, ‬15‭-‬16‭, ‬26‭, ‬28

Er det det vi er opptatt av når vi dømmer vår neste? Er det ordet som inspirerer oss, eller er det andre ting som styrer vår handling?

Jesus vil at vi,som han skal være inspirert av ordet! Da vil de som hører oss oppleve det som synderrinnen opplevde. Da hun så opp,så hun Jesus, han som tilgir og har Guds livgivende ord å dele.

 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.  Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:5‭, ‬7

Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. 

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:33‭, ‬36

mandag 14. november 2016

OVERLAT SAKEN TIL GUD

Så på en film for noen dager siden, hvor noen forsøkte å rette opp ting som var skjedd, ved å forandre på fortiden. Men jo mer de forandret, jo mer surret de det til.

Grunnen til det var at de ikke så helheten, og ante ikke konsekvensene av det som ble endret på.

Det fikk meg til å tenke på meg selv, når jeg forsøker å ordne opp for Gud. Jeg forsøker å fikse ting, og aner ikke konsekvensen av det jeg forsøker å rette på. For jeg ser ikke det hele og fulle bilde av Guds skaperverk og hva som er hensikten med alt. Det kan få meg til og mistet motet, og fokus.

I Forkynneren står det at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske så strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å finne det ut.
Forkynneren 8:17

Han vil at vi skal slutte med å streve i egen kraft, og komme til ham. For han vet og formår. Han har en plan med alt

Se på Guds verk! Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket?  På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter.
Forkynneren 7:13‭-‬14

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!  Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.  For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.
Matteus 11:28‭-‬30

Hørte en tale på søndag om dette.  Han talte over forutbestemmelse. At det ikke finnes noen tilfeldigheter hos Gud. Predikanten tok frem eksempler i bibelen på at vi alle er brikker i hans store puslespill

Gud ser hele bildet, og det verk han har begynt, det skal han fullføre. Da er det godt og vite hvem han er,og hva han står for.

Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
5 Mosebok 32:4

 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?  Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. 

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Matteus 6:25‭, ‬27‭-‬27‭, ‬32‭-‬33

Jeg sier ikke at vi skal lene os tilbake, uten å gjøre noe. Gud vil at vi skal bli en del av hans plan,komme så nær at vi ser hans nåde og velsignelse på nært hold. Han vil at vi skal bli så fasinert, at vi sår ut å deler det vi har fått. Slik blir vi en del av hans plan

for da kan vi stemme i med salmisten;

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.
Salmene 1:1‭-‬3

søndag 10. juli 2016

HAN GÅR I FORBØNN FOR DEG!!

Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende. Og det blev båret frem en mann som var vanfør fra mors liv av, og som de daglig la ved den tempeldør som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i templet, om almisse. Da han så Peter og Johannes som vilde gå inn i templet, bad han om å få en almisse. Men Peter så skarpt på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! Han gav da akt på dem, for han ventet å få noget av dem. Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn(-)stå op og gå!
Apostlenes gjerninger 3:1‭-‬6

Dette er en historie vi har hørt mange ganger. Jeg som kristen har hørt om denne mannen i søndagsskolen, og lignelsen er blitt dratt frem av flere forkynnere opp igjennom, mest for å peke på at penger og andre goder ikke er alt, men Guds forløsende ord!!

Denne gangen ble bønn og bønnesvar et sentralt tema. Mannen som lå der ved tempelet hadde i sine egne øyne et reelt behov. Han hadde lagt det frem for sine venner, som så det naturlig å bringe han til tempelet.

Der fikk han svar på sine bønner, men dagen etter hadde han forsatt behov.

Vi kommer også til Jesus med våre behov, og der og da føles det som han gav oss akkurat det vi ba om, men grunnen til at vi kom med våre behov ble ikke borte. Grunnen til at mannen lå ved tempelet og ba om almisse ble ikke borte selv om noen besvarte hans bønner der og da. 

Men Jesus så bakgrunnen for mannens behov, han så hva mannen virkelig trengte. Han visste hva som måtte til,akkurat som han sa til kvinnen ved brønnen; Visste du hvem som talte, hadde du bedt......

Noen ganger skjønner vi ikke hva vi skal be om, og det vi ber om er bare et behov som er blitt til på grunn av et bakenforliggende behov som vi selv ikke ser.

Mannen hadde hvert slik så lenge, at han trodde det skulle være slik. Han så ingen løsning på det, og hadde akseptert at det var slik.

Men han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.
Romerne 8:27

Han ser ikke bare det du ber om, men han går i forbønn for deg, og vet hva du virkelig trenger. Han gir deg levende vann,som gjør at du aldri i evighet skal  tørste, det vann han vil gi, blir i oss en kilde med vann som veller frem til evig liv. Johannes 4:14

Han svarer på din innerste bønn, det du virkelig har behov for.

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!
Matteus 11:28


tirsdag 24. mai 2016

HVEM LAR DU DEG PÅVIRKE AV ?

Tanken slo meg i dag, da jeg med en god selvfølelse og full av pågangsmot la planer for hva dagene fremover skulle inneholde. Hva var det som skapte den gode følelsen akkurat i dag? Og hva var det som var så anderledes i dag,som gjorde at følelsen av mestring var 100% til stede?

Noen dager har man lyst til å gi opp før man i det hele tatt begynner, mens andre ganger, som akkurat i dag er man bare så positiv og full av energi og pågangsmot.

Kan man bestemme seg for hvordan man skal være, eller er det omstendighetene rundt deg som er avgjørende?

Det er forskjellige meninger om det, og svaret er nok ikke entydig. Jeg selv tror på en kombinasjon, at man har valgfriheten, men at valgene du tar er bestemt av hvem og hva du velger å la deg påvirke av.

Den tanken er litt absurd, for hva påvirket deg til å velge hvem du vil la deg påvirke av? Kan du helt selvstendig, uten noe som helst påvirkning bestemme deg for hva du vil gjøre med livet ditt?

Det finnes teorier om dette, at alt som skjer i naturen, også menneskenes handlinger, er bestemt av ytre og indre årsaker, og at det derfor ikke fins fri vilje.

Gi oss i dag vårt daglige brød.
Matteus 6:11

Ble minnet på dette enkle verset i dag. Ofte når jeg har bedt denne bønnen, har det handlet om at Gud skal sørge for meg på det kjødlige viset, med klær, mat på bordet og det jeg trenger for å forsørge meg og min familie.

Men Gud sier; "Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn."
Matteus 4:4

Derfor tror jeg ikke denne bønnen bare var ment for å fylle mine kjødelige behov. Han ville at vi daglig skulle be om vårt daglige brød av ham. Det levende ord som er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
Hebreerne 4:12

Det er viktig å daglig få mat for å leve, men det er vel så viktig å ta til seg av selve livets brød. Dette brødet som gir deg et klart syn på hva som er viktig her i livet.
For den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
Jakob 1:25

Ordet gjør noe med oss. Det gir det åndelige livet næring, og sørger for at vi kan vokse i tro og kjennskap til ham. Det former og danner oss.slik at vi kan bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,  inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,  for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Efeserne 4:12‭-‬16

Her tror jeg det ligger en hemmelighet til å la din vilje påvirkes den rette veien. Fyller du deg med hans tanker og ord, vil det påvirke deg og dine valg. Men det vil ikke bare påvirke deg, han vil virke i deg og ville

Ja, Guds ord er faktisk ganske viktig. Det åndelige livet kan ikke leve uten. Uten, vil vi svekkes i troen, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.

Uten ordet vil vårt sinn påvirkes av andre ting som er rundt oss. Andre ting vil forme oss. Andres ord vil påvirke våre valg og meninger.

Nei la meg få ditt daglige brød Gud, så ditt ord påvirker meg og mine valg og gir livet mening.  Og det verk han har begynt på, vil han fullføre!!