mandag 14. november 2016

OVERLAT SAKEN TIL GUD

Så på en film for noen dager siden, hvor noen forsøkte å rette opp ting som var skjedd, ved å forandre på fortiden. Men jo mer de forandret, jo mer surret de det til.

Grunnen til det var at de ikke så helheten, og ante ikke konsekvensene av det som ble endret på.

Det fikk meg til å tenke på meg selv, når jeg forsøker å ordne opp for Gud. Jeg forsøker å fikse ting, og aner ikke konsekvensen av det jeg forsøker å rette på. For jeg ser ikke det hele og fulle bilde av Guds skaperverk og hva som er hensikten med alt. Det kan få meg til og mistet motet, og fokus.

I Forkynneren står det at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske så strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å finne det ut.
Forkynneren 8:17

Han vil at vi skal slutte med å streve i egen kraft, og komme til ham. For han vet og formår. Han har en plan med alt

Se på Guds verk! Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket?  På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter.
Forkynneren 7:13‭-‬14

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!  Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.  For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.
Matteus 11:28‭-‬30

Hørte en tale på søndag om dette.  Han talte over forutbestemmelse. At det ikke finnes noen tilfeldigheter hos Gud. Predikanten tok frem eksempler i bibelen på at vi alle er brikker i hans store puslespill

Gud ser hele bildet, og det verk han har begynt, det skal han fullføre. Da er det godt og vite hvem han er,og hva han står for.

Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
5 Mosebok 32:4

 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?  Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. 

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Matteus 6:25‭, ‬27‭-‬27‭, ‬32‭-‬33

Jeg sier ikke at vi skal lene os tilbake, uten å gjøre noe. Gud vil at vi skal bli en del av hans plan,komme så nær at vi ser hans nåde og velsignelse på nært hold. Han vil at vi skal bli så fasinert, at vi sår ut å deler det vi har fått. Slik blir vi en del av hans plan

for da kan vi stemme i med salmisten;

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.
Salmene 1:1‭-‬3

Ingen kommentarer: