fredag 4. oktober 2019

LA JESUS FULLFØRE SITT VERK!!

Lyttet til en preken på søndag. Han preket over en kjent tekst, og jeg tenkte i mitt stille sinn, den har jeg hørt før.

Men som før, overrasker Gud nok en gang. Teksten om de ti spedalske, og den ene som vendte tilbake og gav Gud ære, talte til meg på en ny måte, som jeg før ikke hadde sett. Samme historie, men allikevel ny.

Predikanten kastet lys over hvordan vi som syndens menneske havner i ulike grupperinger, for å finne trøst og støtte. På grunn av sin spedalskhet hadde disse menneskene funnet trøst i hverandre. Etterhvert ble de et lite samfunn som delte skuffelse og sorger over de som hadde utstøtt og forlatt dem.

Etterhvert kan det hende at samfunnet de var i, fikk kontroll over deres sinn og tanker. Ja ,kanskje endret deres syn på saker og ting. På grunn av felles skjebne, ble antagelig sykdommen de hadde mer akseptert. De var utstøtt, og forlatt. Etter hvert ble kanskje ikke sykdommen fokus, men heller sviket til alle de som hadde forlatt dem . Her, i gruppen følte de seg ivaretatt og forstått, og behovet for å bli fri ble kanskje etter hvert ikke førsteprioritet

Så når de møtte Jesus, var måten gruppen tenkte på styrende. Hva gruppen la vekt på, og deres fellesskap bestemte hvordan den enkelte responderte.

De blev kvitt sykdommen som hadde preget deres liv, men møte med Jesus forvandlet ikke deres fordervede sinn. Samfunnet de tidligere tilhørte appellerte til deres følelser, og preget fortatt deres valg.

Det var kun en av de ti som vendte tilbake til Jesus, og fullkomment lot seg forvandle.

Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.  For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
Jakob 1:21‭, ‬23‭-‬25

og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler!!

Tror det er en hemmelighet her. Han som vendte tilbake til Jesus, lot Jesus fullføre det han hadde begynt. Han ble ikke bare helbredet, han fikk et ny gruppe mennesker rundt seg, som etterhvert  formet og dannet en ny måte å tenke på.  Jesus fortalte ham hvem han var i lys av Kristi ord.

for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.  Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.  Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.
Efeserne 4:14‭-‬16

 Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
Filipperne 1:4‭-‬6

Det finnes mange samfunn, eller grupperinger om du vil, som vil ta deg inn i varmen. Grupperinger som gjør at du føler deg anerkjent som den du er. Men hvem er hode for din gruppe? Hvem er det som har innflytelse på din måte å tenke på, og dine valg? Er det Guds ord som er styrende for ditt samfunn?

Kom til Jesus, og gi ham æren. La han fullkomment rense deg, ikke bare utvendig, men også innvendig. Kom til Jesus, og la ditt sinn forvandles.

Ingen kommentarer: