tirsdag 2. februar 2016

GUD HAR GITT DEG SEIER! !

Og Josva bød folket og sa: I skal ikke opløfte hærrop og ikke la eders røst høre; det skal ikke gå et ord ut av eders munn før den dag jeg sier til eder: Rop nu! Da skal I rope. Og de syv prester som bar de syv larmbasuner foran Herrens ark, gikk og støtte ustanselig i basunene, og de væbnede menn gikk foran dem, og de som endte toget, gikk efter Herrens ark, mens der ustanselig støttes i basunene. Og da prestene den syvende gang støtte i basunene, da sa Josva til folket: Rop nu! For Herren har gitt eder byen.
Josva 6:10, 13-13, 16

De som endte toget, gikk etter Herrens ark mens det ustanselig støttes i basune

Folket som gikk rundt Jerikos murer visste at murene skulle falle, men de fikk beskjed om at de ikke skulle si et ord, ikke før de fikk beskjed om det.

Først måtte de følge arken (Jesus) så måtte de høre på de som blåste i basunene  (de som forkynte Guds ord) Så fikk de beskjed, etter å ha hørt basunens røst i syv dager; Rop! For Herren har gitt dere byen (Herren har gitt dere seier!)

Det er slik Gud vil at vi skal gå frem. Først følge ham, så lytte til forkynnelsen som skaper tro i hjerte. Og når Herren sier gå, for jeg har gitt deg seier! Da skal du gå.

De kunne stått å ventet på det Gud hadde lovet, for han hadde jo sagt at murene skulle falle.

Vi vet også i teorien at Gud har gitt oss seier, men vi må høre ordet bli forkynt (basunens røst), som skaper tro i vårt hjerte. Og når troen får fylt vårt hjerte, hører vi en røst som sier; Rop! Å når vi går på hans ord, da vil vi vinne seier,  troens seier!

For tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Gud har gitt deg seier, men ikke gå i egen kraft. Vent til du kjenner at forkynnelsen skaper tro i ditt hjerte, for det er troens ord, det som vi forkynner! Hver den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme.

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Romerne 10. 17. Gud har gitt deg seier, i ham! Men han har også sagt; Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Johannes 8. 12. Og dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil.

La oss følge ham, og la troens ord fylle våre hjerter slik at vi i troens fulle visshet kan gå ut på hans ord!

Ingen kommentarer: