tirsdag 22. mai 2018

BØNNESVAR

Litt spennende og fasinerende vers jeg vil dele i dag. Vers som jeg faktisk har undret meg litt over, og kjenner meg igjen i. Det handler om Jakob, som i frykt for sin bror ber om beskyttelse, samtidig som han minner Gud på hva han har sagt.

Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd! For jeg er redd for ham, at han skal komme og slå i hjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt: Jeg vil gjøre vel imot deg! Jeg vil la ætten din bli som havets sand som ikke kan telles for mengde.
1 Mosebok 32:6‭-‬7‭, ‬11‭-‬12

På tross av Guds løfter, er Jakob fortsatt redd, og han ber Gud om utfrielse. Han vet hva Gud har sagt, og han vet at Gud holder sine løfter! Men allikevel må han liksom forsikre seg. Så etter han har minnet Gud  på hva han tidligere har lovet, sender han en liten bønn om hjelp, samtidig som han legger en plan for egen utfrielse.

Sendebudene kom tilbake til Jakob og meldte: Vi kom til din bror, til Esau. Nå kommer han selv i møte med deg, og fire hundre mann med ham.  Da ble Jakob meget forferdet. Han delte folket som var med ham, og småfeet, storfeet og kamelene i to leirer. For han sa: Om Esau kommer til den ene leiren og slår den, så kan den leiren som er igjen, få berge seg unna.
1 Mosebok 32 1‭-‬12

Må innrømme at jeg Kjenner meg igjen Jeg tror, og er overbevist om at Gud svarer på bønn, og at hans ord er sannhet. Men allikevel forsøker jeg å ordne opp på egen hånd.

Men tror jeg virkelig da?

Den blodsottige kvinnen forsøkte også å finne en løsning på egen hånd, men til slutt måtte hun kapitulere, og komme til Jesus med sitt behov.

Og der var en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år; og hun hadde lidt meget av mange læger og satt til alt det hun eide, og hadde ikke hatt nogen hjelp av det, men var heller blitt verre; da hun hadde hørt ryktet om Jesus, kom hun midt iblandt folket og rørte bakfra ved hans klædebon. For hun sa: Kan jeg få røre, om det så bare er ved hans klær, så blir jeg helbredet.
Markus 5:25‭-‬28

Til forskjell fra Jakob virker det som denne kvinnen var helt sikker på hva hun ville få. Hun hadde en visshet, og en overbevisning om at hun kun ved en liten berøring av Jesus, ville få det hun hadde forsøkt å bli fri i fra i 12 år. Jakob hadde også en visshet. Han visste hva Gud hadde sagt, og jeg tror også han innerst inne trodde at Gud var til og stole på, men hva var det som manglet hos dem begge?

Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
Hebreerne 11:1

Jakob hadde en visshet, men han var ikke overbevist. Han satte forsatt sin lit til sin egen kløkt og styrke. Han hadde ikke innsett at han var maktesløs uten Gud, og at uansett hvordan utfallet ble, ville Gud gjøre ham vell og stå ved sine løfter. Kvinnen hadde sett sin håpløshet og svakhet. Hun hadde innsett at det ikke fantes håp om hjelp hos noe menneske, og i sin håpløshet vendte hun seg til Jesus.

Men hva vår årsaken til at de begge fikk svar på sin bønn?

Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! - så skal det skje.  Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.
Matteus 21:21‭-‬22

Var det full visshet som gav de bønnesvar?

Det var jo ikke akkurat full visshet Jakob hadde i sin bønn, men allikevel fikk Han bønnesvar.
Kvinnen manglet vel noe hun også, for på tross av at hun visste, brukte hun opp alt hun eide på leger, før hun til syvende og sist kom til Jesus.

Det handler vel til syvende og sist ikke om vår visshet, men vår tro. Troen på at Gud er med deg, og at han vil ditt beste. Troen på at han vil bevare deg, og vil gi deg det du trenger til. Og at han på grunn av sin rettferdighet og kjærlighet vil gi deg alt det du har behov for i tillegg.

For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2. Korinter 1:20

I en sang står det slik; Guds løfter holder, hva enn jeg mister. Hva enn som brister, de brister ei!
Det er vel her vissheten kommer inn. Troen gir deg en visshet på at uansett utfall, er Gud med!

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Matteus 6:25‭, ‬33

For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.
Matteus 6:32

Jesus vil at du skal bli opptatt av det samme som han. Han vil at du skal hvile i løftene som han har gitt, vite at han er trofast, kjærlig og rettferdig. Han vil bevare deg, og gi deg alt du har behov for, og når tiden er inne, vil han bønnhører deg

Så sier Herren: På den tiden som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler,
Jesaja 49:8

Derfor er vi frimodig og har tillit til at ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, vil han høre, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.
1 Johannes 5:14‭-‬15

Men hvor får vi en slik tro? Det holdt ikke at Jakob visste hva Gud hadde lovet. For i stede for å hvile i løftene, så var han opptatt av det nærværende. Han hørte på hva sendebudet forkynte, og ble som Peter redd, når han så på bølgene. Kvinnen hørte vel også på menneskene rundt seg. Det var vel derfor hun satte sin lit til at leger kunne løse hennes problem. Men i stede for å få hjelp, ble hun bare nedtrykt.

Det et ikke sikkert Jesus i møte med deg har fokus på det samme som deg, og det kan mange ganger være frustrerende. Jesus sier; Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11:28. Og det vil han, visst du lar han ta hele din byrde, ikke bare den ene lille tingen du har fokus på. For det hender rett som det et, at vi kommer med en diger sekk på ryggen, og i hånden har vi et bitte lite problem. I våre øyne et det vi har fokus på uoverkommelig, men i Guds øyne et det bare feil fokus.

Jeg tror nok at vi mange ganger får "bønnesvar" uten at vi selv vet det. Det er liksom en bonus av å være i Kristus. For søker vi først Guds rike, så vil du få alt det andre i tillegg!! Det kvinnen fikk, var bare tillegget. Hun fikk det fordi Jesus elsket henne!! Han sa til henne!!

Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred!
Lukas 8:48

Så hemmeligheten er å bli i ham, så blir hans ord i meg. Da får vi hvile, og da ber vi en bønn etter hans hjerte.

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:4‭, ‬7

Derfor Søk derfor først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få!
for dersom dere blir i Guds ord, og hans ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:4‭, ‬7

For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast. For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
Salmene 33:4‭, ‬9‭-‬11

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:31‭, ‬38‭-‬39

2 kommentarer:

Siw sa...

Dette var utrolig godt å lese i dag! Kjente jeg kunne slippe tak i mine bekymringer et øyeblikk, og bare hvile i Ham - i tro 😊

Anonym sa...

Gleder meg over denne artikkelen nok en gang.�� Du skriver så treffende.det med feil fokus traff meg.det er nok sant at vi ser annerledes på våre problemer enn Herren. Mvh Christina Haglund