søndag 1. juli 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!! Del 2

Har ofte undret meg over hvordan bibelen så bastant og så sikkert beskriver den som er født av Gud.

Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
1 Johannes 3:9

Johannes beskriver her skille mellom Guds barn, og djevelen barn, og når jeg leser det, kjenner jeg at jeg blir litt skjelven. For jeg strekker jo ikke til, og jeg er slett ikke så perfekt som det beskrives her!

Men jeg trenger ikke frykte, for Gud vil bare fortelle meg, at han har makt til og forvandle meg, og at ingen ting kan stå seg imot hans ord. Han vil fortelle meg, at når han kommer til, så er det ingenting som kan stå seg imot hans ord!

For jeg kan være viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt,  verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Å det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 
Romerne 8:3‭, ‬38‭-‬39

Amen!!

Han vil bare fortelle meg, at når han har talt, så skjer det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Han vil fortelle meg at han med sitt ord kan skape det det nevner, og at alt som er til, er till for ham. Ingen ting kan stå seg imot hans vilje!

Så er det akkurat som Gud spør meg; Skulle ikke jeg, som skapte verden, jeg som sa bli lys, og det ble lys, jeg som blåste liv i det første menneske, skulle ikke Jeg kunne frelse deg?

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.  For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere.
2 Korinter 4:6‭, ‬14

Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
1 Johannes 4:4

Halleluja!! For noen seiersrike ord!!

Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.
1 Mosebok 1:3 NB

Gud sa bli i meg, så blir jeg i dere! Ikke noe spørsmål!!

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 2Kor 4:6

Ja!! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der!!
Salmene 33:9

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:36

All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.  Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
1 Peter 5:10‭-‬11

Ingen kommentarer: