lørdag 28. juli 2018

FRELSEN HØRER HERREN TIL!!

Frelsen hører Herren til.
Salmene 3:9

Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Apostlenes gjerninger 4:12

Dette var for en tid tilbake en skremmende tanke, at det var opp til Gud, og velge meg!!

Var det ikke jeg som en dag sa; "ja" til Jesus, og valgte ham?

Kunne jeg ikke gjøre noe for imponere Gud, så han så meg, eller tilga meg de feil jeg hadde gjort?

Nei, for som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.
Romerne 3:10‭-‬12‭, ‬20‭, ‬24‭-‬24‭, ‬27

Vår ros er utelukket!! Men det var vel jeg som tok valget? Det var vel jeg som var så smart, at jeg takket ja når tilbudet kom?

Ok, så da er det opp til den enkelte, om man tar imot eller ikke?

Visst det var en skremmende tanke, at det var opp til en rettferdig og kjærlig Gud at vi ble frelst, så er vel tanken på at det nå er opp til meg og deg, enda mer skremmende!

Saulus var et godt eksempel på en som av egen overbevisning trodde han tjente Gud, men som var fulstendig på ville veier. Har skrevet om han før, hvordan Han, som var selve ordet fortalte Saulus at den Gud han trodde han nå tjente, var den han faktisk forfulgte. Saulus var nidkjær, og hadde en kunnskap som få av oss kan måle seg med. Men allikevel gikk han feil! Han hadde hørt ordet om han som skulle komme, men ordet hadde ikke nådd inn til hans hjerte. Men når Jesus viste seg for ham på veien, ble han fylt av den Hellige Ånd, og hans øyne ble åpnet. Ordet talte rett inn i hans hjerte, og forvandlet hans mål og mening.

Jesus, som viste seg for Saulus på veien der han kom, gav han synet igjen. Han ble fylt av Den Hellige Ånd. Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt.
Apostlenes gjerninger 9:17‭-‬18

Kunne Saulus med kløkt og vilje tatt en slik helomvending? Kunne noen rundt ham fått han til å forstå, ved å forklare at nå Saulus er du totalt på villspor? Kunne jeg, ved å si de rette ordene, eller gjøre de riktige tingene, gi frelse til mine nærmeste?

Nei, for i 1 korinterne står det; "min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft."
1 Korinter 2:4‭-‬5

ALT er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham (ordet)var liv, og livet var menneskenes lys. Alle de som tok imot ham, dem ga HAN rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes 1:3‭-‬4‭, ‬12‭-‬13

Det står også at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.
Galaterne 1:8‭, ‬11‭-‬12

Guds ord har skaperkraft! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salme 33: 9

Jeg tror det er en annen hemmelighet her også, at det var nettopp det at du tok imot ordet, som beviste at du var en av hans! For det står at den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.
1 Johannes 2:5

Akkurat som Gud bød at lys skulle skinne fram i mørket, har han også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.
2 korinterne 4:6

Det var heldigvis han som ved hjelp av sitt ord som talte så det skjedde!! Det var, og er ikke opp til meg!!
Og enda bedre, jeg kunne ikke klusse det til. Ikke noen av mine synder, eller misstak kunne komme i veien for Guds plan!!

For det finnes ingen visdom og ingen forstand og ingen planer som kan settes opp mot Herren.
Salomos Ordspråk 21:30

Og som det står i Romerne at; "dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Derfor jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:30‭-‬31‭, ‬38‭-‬39

Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Av nåde er vi frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Efeserne 2:6‭, ‬8‭-‬10

4 kommentarer:

Unknown sa...

Takk og lov!!
Det er Herrens underfulle verk ❤

Unknown sa...

Hehe.. Ja det er sant..😊

Christina Haglund sa...

Amen ❤️ det er godt å vite at vi først og fremst kan stole på at det er hans verk og ikke vårt. Om mitt kjød og mitt hjerte svikter, då er han mitt hjertes klippe 💕

Unknown sa...

Ja det er Herren Gud sin ubegripelige Kjærlighet,som har ansvaret for at vi ved fallet blir påtvunget synden, og har tatt ansvaret for dette, Og og tatt på seg vår straff på seg selv.og gir oss friheten.er ikke dette en ubegriplik. KÆRLIGHRT?.UNDERFULLE KJÆRE JESUS. VÅR FRELSER,vår takk kan aldri ta slutt.