lørdag 21. juli 2018

NEHMIA 3

Dagens kapittel beskriver hvordan Jerusalems murer ble gjenoppbygd. Ble litt nysgjerrig, og må innrømme at jeg måtte lese meg opp litt for å forstå den historiske sammenhengen.

Nehemia var munnsjenk hos kong Artaxerxes, og en dag legger Kongen merke til at Nehemia er trist. Når Kongen spør Nehemja hva det er, forteller han at det er fordi det står så dårlig til i Jerusalem, og at murene i Jerusalem ligger nede. «Hva er det du ønsker?» spør kongen. «La meg få dra til Jerusalem,» sier Nehemja, «så jeg kan bygge opp murene igjen.» Kong Artaxerxes er en snill og god konge. Han lar Nehemja reise, og han hjelper ham til og med med å skaffe tømmer til noe av arbeidet.

Men det er ikke alle som setter pris på arbeidet som blir gjort, så landets innbyggere forsøker å sabotere arbeidet. 

Først forsøkte de og innynde seg, og sa til dem: La oss få være med eder og bygge; for vi søker eders Gud likesom I selv, og til ham har vi ofret helt fra assyrerkongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit! Esra 4:2 

Folket i Israel svarte: Det lar sig ikke gjøre at I er sammen med oss om å bygge et hus for vår Gud; vi vil være alene om å bygge hus for Herren, Israels Gud, således som kong Kyros, kongen i Persia, har befalt oss. Esra 4:3 

De måtte stå alene, slik at de kunne bygge slik de var befalt dem!

Siden den taktikken ikke fungerte, forsøkte de å gjøre folket motløse, og skremte dem fra og bygge. Ved å gi feilaktige råd gjennom andre, hindret de arbeidet

Det er en som bruker samme taktikk i dag, ved å forsøke å innynde seg som de gjorde. De gir uttrykk for at de tjener samme Gud, men når man skal til å bygge, så har man ulikt syn på hvordan man skal bygge, og hva som er viktig i Herrens byggverk, da blir alt feil. 

Samme taktikk brukes også for å gjøre Guds menighet motløs og redd. Ved å stille kritiske spørsmål og feilaktige råd hindres mange på veien. Mange blir fryktsomme og usikker. Ved å lytte til deres råd, føres de på avveie.

Til sist sender de et brev til Kongen, med falske beskyldninger slik at arbeidet stoppes helt opp. Det tar faktisk 1000 år før arbeidet er fullført. Men det fullføres! Dagens profeter angripes også, med falske beskyldninger og baktalelse. Med et snev av sannhet og feil fokus skremmer de folket til å ta avstand. Ja ikke bare det, de hindrer arbeidet med Herrens menighet. Men Gud sørger for sitt folk, og arbeidet blir fullført. 

For jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, Filipperne 1:6 

Ingen kommentarer: