torsdag 6. april 2017

Eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette

Matteus 6:32-34

For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

.....eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette....

Tenk at vi har en som vet hva vi trenger, og han sier at vi skal få alt dette!!!!!

Du vil kanskje si at jeg har bedt om mye, og han svarer ikke. Men hva sier han?

søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
Så kan du kanskje si, hva er forskjellen?

Forskjellen skjer når du søker Gud!

2 Korinter 3:16, 18
Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.   Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Vi forvandles, vårt sinn forvandles, våre behov forvandles. Da vil vi be en bønn etter Guds hjerte, og den vil han svare på.

Mener du og si at min bønn ikke er etter Guds hjerte?

Gud ser dine behov, og han har en plan for deg. Han ser så mye mer en du kan fatte og forstå. For deg kan det virke som jordas undergang visst du ikke får det du ber om akkurat nå, men han sier i  Jesaja 55:9

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Og han sier i Lukas 12:27-28

Gi akt på liljene, hvordan de vokser! De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem!   Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende!

Så søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

Ingen kommentarer: