torsdag 6. april 2017

HVA ER DIN AGENDA ?

Når Gud skapte Himmel og jord, hadde han et bilde klart for seg. Han tenkte; "Sånn vil jeg at bilde skal se ut!"

 Akkurat som kunstneren setter seg ned å tegner strek etter strek og til slutt former et bilde av det han har i sitt sinn og tanker, slik satte Gud seg ned og formet det han hadde i tankene.

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
1 Mosebok 1:27

Men forskjellen på kunstneren og Gud, var at Gud fra han begynte å forme den minste ting, hadde helt klart for seg hva resultatet skulle bli. Og for å fullføre sin plan skapte han deg og meg. Han formet oss til den han ville vi skulle være, slik at vi kunne være redskaper i hans hånd.

 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne* skapte han dem.
1 Mosebok 1:27 

Men dette var bare begynnelsen på bilde. Med sine ord begynte han å virke i oss til å utføre hans vilje slik at bilde kunne bli akkurat som han ville. 

For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Han var tolmodig, og trofast. Og om vi kom på avveie ledet han oss tilbake til ordet, slik at vi på nytt igjen kunne bli minnet på hva vår agenda var, nemlig å utføre hans plan.

Så hva er din agenda? Har du Guds vilje og plan klart for deg når du utfører dine handlinger? Når du dømmer andre, er du da inspirert av det bilde Gud har vist deg? Er du et redskap i Guds hånd når du baktaler din neste? Er din tjeneste inspirert av Guds bilde, slik at det du gjør fører til at Guds bilde blir tydeligere, og at de som hører på får et klarere bilde av hvem Han er?

Det er nok mange som tror de er med på å fullføre hans plan og vilje, men ett sted har bilde Gud viste blitt uklart.

For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
Jakob 1:23‭-‬25

Jeg har hørt at kunst sier noe om den som har gjort arbeide. Det som er formet er inspirert av tanker, personlighet og dagligdagse ting som har hatt innvirkning på vedkommende. Slik er det også med Gud. Hans skaperverk viser hvem han er, og hva han står for. Er vi med på å fremme dette bilde?

Det viktig at vi lar hans ord fylle oss, forme oss og danne oss slik at ordet blir en del av oss, slik at det vi gjør i ord å handling peker på Jesus

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
Romerne 12:2

Til sist;
Se nå til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!
2 Mosebok 25:40

Ransak deg selv i lys av ordet om du er kommet på avveie
Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.
1 Korinter 14:26

 Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.
Johannes 4:34

 Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.  Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham.
Johannes 7:17‭-‬18

Ingen kommentarer: