torsdag 6. april 2017

FOR MINE TANKER ER IKKE DERES TANKER.........Jes. 55. 8-9

Jeg har ofte møtt meg selv og mine meninger i døra. Utfordringer i livet har endret på mitt syn, slik at jeg plutselig ser og dømmer folk annerledes. Det har ikke hendt bare en gang, men mange ganger. Det handlet ikke bare om bagateller i livet. Nei, jeg har og hadde sterke holdninger og meninger. Men så møtte jeg på utfordringer som tvang meg til å se ting annerledes.

Vi har så lett for å være selvrettferdige. Vi bygger våre meninger på den lille kunnskapen vi har, og når vi møter på ting i livet som lærer oss noe annet, blir vi tvunget til å endre mening. Bibelen sier noe om dette i Ordspråkene 16. 1-9. Historien i Esters bok sier noe om dette. Der kan vi lese om Haman som av selve kongen ble opphøyet. Han ble så høy på pæra at han ikke tålte eller forsto at noen så ting annerledes enn han. Kongen selv hadde jo bedt om at alle fyrster skulle bøye seg for Haman. Alle kongens tjenere gjorde som han hadde befalt, så hvorfor skulle ikke Mordekai gjøre som de andre. Det at Mordekai var en Jøde kunne umulig være god nok grunn til å ikke adlyde selveste kongen.

Haman mistet fokus. Han ble mer opptatt av at alle skulle se og forstå hvor stor han hadde blitt. Dessuten fikk han jo full støtte av de som var rundt ham, og selvrettferdigheten vokste. I lys av dette kom han inn for kongen. Kongen hadde gjennom natten blitt minnet på hva Mordekai hadde gjort for han. Derfor hadde han bestemt seg for å gi ham ære for dette. Uten at noen av de skjønte det, var Gud kommet inn i både kongen og Hamans liv og korrigerte deres vei. Esters bok 6. 1-6. Dessverre for kongen hadde skaden allerede skjedd. Det som var gjort kunne ikke endres.

Kjenner meg igjen i denne historien. Vi kan i uvitenhet dømme andre mennesker. Noen ganger går det bare ut over oss selv, men av og til kan våre holdninger være med på å ødelegge andres liv. Nettopp derfor ber Gud oss om å være ydmyke, og sette vår lit til ham. Ordspråkene 16. 3.

Overskriften på denne teksten sier at hans tanker er høyere enn våre. Han vet at vi ved å gå vår egen vei, vil støte på ting som gjør at våre holdninger og meninger endres. Noen kursendringer vil koste mer enn andre, og grunnen til det er at vi ikke vet og ser alt. Han som er mye større enn oss, og som har sett alt fra begynnelsen til slutt. Han vet hva som er best for oss. Så sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Ordspråkene 3. 5.

Som menneske vil vi ikke klare dette, men Gud har sett og forstår. Han kjenner alle mine veier. Salmene 139. Bakfra og forfra omgir han meg, og selv om jeg tenker ut min vei, så leder han meg dit han vil. Ordspråkene 16. 9. Ikke fordi han forlanger noe av meg, men fordi han med sin kunnskap vet hva som er mine innerste behov. For hadde jeg hatt kjennskap til det han vet, da ville hans behov være mitt. Mine holdninger og meninger ville hver etter Guds hjerte.

Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig! Ordspråkene 16. 20.

Ingen kommentarer: