torsdag 6. april 2017

HVA VIL DET SI Å ELSKE JESUS

HVA VIL DET SI Å ELSKE JESUS?

Ofte hører jeg troende mennesker sier de elsker Jesus for hva han har gjort, en betinget kjærlighet. De elsker han fordi han gav seg selv på korset.
Men det var egentlig et tegn på hvor høyt han elsket oss!

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
Johannes 3:16

Det han gjorde vakte en kjærlighet i oss.

Vi elsker fordi han elsket oss først.
1 Johannes 4:19

Men hvem elsket vi, og hva fører det til?
Vi proklamerer vår kjærlighet til ham, men hva er det vi elsker ved ham?

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Johannes 1:1-4

Er det denne Gud vi elsker? Han som er selve ordet! Eller elsker vi ham for hva han har gjort og gjør for oss?

Det står at; "Dersom I elsker mig, da holder I mine bud"
Johannes 14:15

Er det konsekvensen av din kjærlighet til ham?

Å holde hans bud er ingen betingelse for at han skal elske oss, men en frukt av det at vi elsker ham, ordet!!
For kjærligheten til ordet former oss til den vi skal være, og jo mer vi fyller oss med det vi elsker, jo større kjærlighet får vi til ham!

Vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
2 Korinter 3:18

Det er den kjærligheten Gud taler om, den forvandlende kjærlighet, den kjærlighet som gjør at vi holder hans bud av glede. Den kjærlighet som gjør at vi bare vil ha mere av ham, ikke gaver og ting som vi mennesker setter pris på. Nei, vi vil ha mer av ham, ordet. Vi vil kjenne han bedre og lære han å kjenne. Og jo mer vi kjenner ham, jo mer blir vi påvirket av hans måte å tenke å handle på.

Han vil fylle all vår trang!

Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
Filipperne 4:19

Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.  Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus
Filipperne 3:1, 7-8

Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.
1 Johannes 4: 9, 15

1 kommentar:

Tove sa...

Så oppmuntrende og trøstesfulle ord du deler Anneth.