torsdag 6. april 2017

FOR MITT ÅK ER GANGELIG , OG MIN BYRDE ER LETT!!

1 Kor 6. 12  Jeg har lov til alt(-)men ikke alt gagner; jeg har lov til alt(-)men jeg skal ikke la noget få makten over mig.

Det er rart hvordan Guds ord taler forskjellig til oss mennesker. For noen er ordet til fordømmelse og byrde, mens for andre er det frihet og befrielse. Eller som en så fint sa det. Herren er min byrde (for noen), men en Hyrde (for andre)

Så et program på TV om en predikant i møte med sin datter. Han nevner akkurat dette ordet, jeg har lov til alt, men ikke alt gangner. For første gang ser jeg at Paulus faktisk taler om frihet her.

Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Men han sier ikke bare det. Han sier: Matt. 11. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Det er det Paulus forsøker å si, at selv om du har lov til alt, så er det ikke sikkert det du velger alltid er det beste for deg. Vi vil gjerne tro at når jeg har frihet til å gjøre alt jeg vil, da er jeg virkelig fri. Men som Paulus forsøker å si, så risikerer vi å gi oss over til noe som får makt over oss. Noe som ikke gir oss den frihet vi ønsket og forventet

Jesus ønsker å sette deg virkelig fri, og vise deg en ny og bedre vei, en vei som er ganglig og lett å gå på. Han vil være vår Hyrde, ikke vår byrde.

Ingen kommentarer: