fredag 7. april 2017

UTVALGT OG FRELST AV NÅDE!!

Har tenkt mye på Saulus i det siste. hvordan Gud i sin nåde stoppet han, og tok han dit han ville.

 Saulus fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, ikke fordi han hadde noen personlige grunner til å hate de han forfulgte, men fordi han brant for det han sto for.  Han var jøde, og opolært etter de strenge kravene i loven, og han var nidkjær for sin Gud.
Apostlenes gjerninger 22:3

Men underveis hadde han mistet noe, og det kunne virke som han hadde glemt hva lovens hensikt var, og hvem som kom med den.

Hans fokus hadde virkelig endret seg.  Han hadde blitt så opptatt av loven og dens krav, at synet på han som kom med den hadde bleknet. Så når Saulus møtte Jesus, og ble konfrontert med hva han holdt på med, kjente han ikke Jesus igjen

 Han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Apostlenes gjerninger 9:4‭-‬5

Tror nok Saul var uenig i det han nå hørte. Skulle han, som var en lovens mann, en som faktisk tjente Jesus, forfølge Jesus? Her har du nok tatt feil mann. Jeg har jo virkelig gått inn for Guds sak!

Saulus  hadde  ikke en eneste tanke om å stoppe opp. Han var fullstendig  fokusert på det han holdt på med, totalt forblindet.

Men så skjedde det noe fantastisk!! Guds strålende lys kom, og fikk han til å stoppe opp litt. Saulus ser fortsatt ikke Jesus, men Jesus ser ham!!
Og ved Guds nåde blir Saulus ledet dit han skal være.

Han hadde truet og drept, var totalt på avveie. Han hadde ingen idé om at han var på feil spor. Men på tross av hvor mye ondt han hadde gjort mot de hellige, sa Herre til ham: Gå av sted! For du et utvalgt redskap for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.
Apostlenes gjerninger 9:1‭, ‬3‭-‬4‭, ‬6‭, ‬8‭-‬8‭, ‬12‭-‬13‭, ‬15

For en nåde, og kjærlighet!! Og så trygt å vite, at selv om vi ikke ser han, så ser han oss

Vi kan også komme på avveie, og miste fulstendig fokus. Vi kan også som Saulus forfølge hans folk, legge byrder og krav på mennesker i Guds navn uten å forstå at vi er totalt på avveie. Vi kan tjene oss selv, i troen på at det er ham vi tjener. Vi kan bli så opptatt av  å gjøre, at vi mister synet på den vi gjør det for.

Men takk Gud for at det allikevel ikke er ute med oss!
For han går i forbønn for oss! Og om vi kommer på avveie, vil han sende noen i vår vei, som kan lede oss tilbake til Jesus.

Det er ikke sikkert du ser Jesus klart med en gang. Kanskje du må som Saulus ha noen som drar deg i riktig retning. Men på tross av at du ikke ser, vil han føre deg til et sted som fører til at skjellene faller fra dine øyne, og du vil få øye på Jesus igjen!

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 

Vi er hans, og han bevarer oss og vokter oss, i sitt navn!

Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn - for at Skriften skulle bli oppfylt.
Johannes 17:9‭, ‬12

Til slutt vil jeg minne deg på hvem Jesus er.

Og Ordet var Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭, ‬3

Han er selvet ordet, og om noen tørster, han komme til ham og drikke!  Den som tror på ham, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
Johannes 7:37‭-‬38

Ingen kommentarer: