torsdag 14. januar 2016

DE VISSTE IKKE.......

Leste en bloggpost i dag som gledet seg over Jesu uttrykk for kjærlighet da han ropte ut på korset; Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Men det var ikke bare uttrykk for kjærlighet, det var også en sorg i Jesu hjerte når han sa det. Et medlidende sukk over deres uvitenhet.

I  2. Pet. 2. 28 uttrykker han noe av det samme; Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv.

Det var så mye de ikke forsto og så. Jesus så deres endelikt og kunne ikke annet enn å ha medlidenhet med dem. Men det var ikke mangel på kjærlighet i det han uttrykte. For det var ikke bare hans ord der og da, men hans plan med det hele som virkelig uttrykte hvor høyt han elsket de som sto der. Sorg og medlidenhet over de som ikke forsto og så, og glede og kjærlighet til de som tok imot.

10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn Joh. 1. 10
Verden er blitt til ved ham, men når han kom for å gi av sin nåde og kjærlighet stolte de mere på seg selv.

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner; men det de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig.
Jud. 1. 10

På grunn av sin uforstand så de ikke hva som var i ferd med å skje. Det samme skjer i dag. Man ser og smaker at Gud er god, men man vet ikke hvem som var opprinnelsen til det, derfor setter de sin lit til det de kan se og forstå, det de av naturen skjønner, og med det ødelegger de seg.

Leste også om Jesu første under i dag. Der var det også en forskjell på de som fikk smake godene av Jesu under. Kjøkemesteren satte pris på det han ble servert, og gledet seg over det på sin måte. Men han visste ikke hvor vinen kom fra. De som hadde øst vannet visste og nøt vinen med en helt annen bakgrunn. Når de kjente smaken av vinen så de Jesus i et helt annet lys. Kjøkemesteren så kun Jesus som hvilke som helt annen gjest. Det han gledet seg over var den gode vinen, ikke han som hadde sørget for den.

9 Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra(-)men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det(-)da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: 10Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu. Joh. 2. 9
Hvilken lykke det måtte være for kjøkemesteren når han så at kvelden var redda. Ikke bare fikk de nok vin, men den smakte fortreffelig.
Men en enda større lykke ble servert til de som så hvem Jesus var og hva han kunne utrette.

Det å se å smake at Herren er god gjør noe med deg! Det gjør at du vil ha mer. Da blir ikke vinen eller denne verdens skatter så viktig.


8 Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Salme 34. 8

Ingen kommentarer: