torsdag 21. januar 2016

HAN GAV MEG LIVET!

Simon Peter sier til ham: Herre! hvor går du hen? Jesus svarte: Dit jeg går, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig siden.
Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge deg nu? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for mig? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet mig tre ganger.
Joh. 13. 36-38
Hvor mange ganger har jeg ikke selv kjent det slik. Jeg bestemmer meg, og kjenner i hele mitt hjerte at jeg vil, men jeg svikter…….og svikter
Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke….Frustrerende! Men det jeg hater, det gjør jeg. Rom. 7. 15.
Jesus visste at Peter ville svikte, og det er nesten så jeg kan se det kjærlige, medlidende blikket til Jesus når han sier til Peter; Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Jesus bebreidet ham overhode ikke. Rett før hadde han vasket hans føtter og proklamert at han var ren. Peter forsto det ikke da, men som Jesus sa; du vil forstå!
Så trøster han sine disipler og sier; dere må ikke frykte. For han visste ikke bare om Peters svakhet, men han visste også hva Peter kom til å utrette senere ved Guds hjelp og nåde.
For ved hans nåde er vi døde i fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i Åndens nye vesen. Rom. 7. 6
I mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov. Rom. 7. 22-23. Akkurat slik tror jeg Peter følte det. Han elsket Jesus av hele sitt hjerte, og han kjente i sitt hjerte at han vil jeg følge Jesus hvor enn han skulle gå. Kjenner ikke du det slik også?  Men så måtte Jesus minne ham på at han i seg selv var for svak til å gjøre det han gjerne ville gjøre.
For det som er umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Rom. 8. 3-4
For en gave!!  Det vi ikke maktet selv i kjødet, det gjorde han! I oss selv var vi maktesløse, for kjødets attrå er død. Men han gav oss Åndens attrå, som er liv og fred. Rom. 8. 6
Så lenge vi var i kjødet kunne vi ikke være Gud til behag.
Men dersom Hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde……..Å nå kommer det beste! Da skal han også levendegjøre deres dødelige legeme ved sin Ånd som bor i dere.
Rom. 8. 11
Mens Jesus forsøkte å forklare disiplene sine dette var det en av disiplene som undret seg og sa; Hvordan kan vi vite veien? Joh. 14. 5.
Jeg også undrer meg over det når jeg ser at jeg ikke strekker til. Tror også Peter undret seg.
Jesus svarer og sier; Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg! Joh. 14. 6

For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve!!

2 kommentarer:

Siw sa...

Sitat; "Så trøster han sine disipler og sier; dere må ikke frykte. For han visste ikke bare om Peters svakhet, men han visste også hva Peter kom til å utrette senere ved Guds hjelp og nåde." (Sitat slutt)

Ja, det er virkelig godt å tenke på at Jesus ser lenger enn fallet, han ser hele bildet.

anneth sa...

Syntes det var så godt å se Jesu tolmodighet og kjærlighet til Peter. Han så at Peter ikke strakk til, og minnet ham på at selv om du gjør det, så elsker jeg deg :)