mandag 11. januar 2016

TENK AT HAN FRELSTE MEG!

Det er forunderlig å tenke på Guds store frelsesverk! Han renset ikke bare bort våre synder, men han gav seg selv for oss, for at vi skulle kunne leve. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Heb 10:5
Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2:20
Han sørget ikke bare for at jeg ble ren, men han gav meg en mulighet til å starte helt på nytt. Ikke på egen hånd, for det har vi forsøkt uten hell opptil flere ganger.
Vi har loven, og vet hva som må til, men loven fortalte oss bare hvor store syndere vi var. Loven beskrev hvordan Jesus ville at ting skulle være, men som mennesker var vi maktesløse.
Loven var bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Heb 10:1
Men det var en som seiret, og han var fullkommen. Men han stilte seg ikke på seierspallen og proklamerte sin hellighet, men han seiret med et mål i sikte, å frelse deg og meg.
hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud! Heb 9:14
Så vi kan tjene den levende Gud! For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Rom 8:3f
Halleluja!!

Så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:28
Så stort!! Han frelste meg, han frelste meg. Da allting håpløst var, Jesus frelste meg.

Vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. 20 Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Heb 10:19

Ingen kommentarer: