søndag 10. januar 2016

GLED DERE I HERREN!


Hva er det som får deg til å bli glad, eller hva er det som må til?
Kai talte over gleden I Herren på Søndag, og at vi skal glede oss i dag, ikke i morgen Att vi skal glede oss over det vi har I Herren, ikke vente på å få noe å glede oss over.
Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!
Salmene 118.24

Han tok frem mange eksempler, som at bare jeg blir voksen, eller bare jeg får tatt den og den utdannelsen. Bare jeg blir rik, får orden på livet mitt.......
Alle disse tingene er kortvarige gleder, og noen ganger gir tingene vi har lengtet etter ikke no glede i det hele tatt. 

Gud vil at vi skal finne gleden I ham, og da vil vi stemme i med salmisten og si;
Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.
Salmene 118:23

Eller som paulus;
For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. Filipperne 3.1, 7

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
Filipperne 4:4

Det er en som vil at vi ikke skal finne denne gleden. Han skaper et behov og en lengsel etter noe som vil få oss til å sette Gud til sides. Vi blir så opptatte med å nå de målene vi har satt oss fôre, at vi setter Gud litt på sidelinjen en tid.

Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
Filipperne 4:19

Når vi ser hva vi har I Ham, har vi ikke behov for noe annet. Han vil fylle all vår trang, og det vi lengter etter blir ikke det verden lengter etter. Det betyr ikke noe lenger, for gleden I Herren er vår styrke!!

Ingen kommentarer: