fredag 22. januar 2016

MÅ JEG KJENNE DEG JESUS!

Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?
Johannes 14:9
Hvorfor undret Jesus seg over at Filip ikke kjente ham? Jeg tror han undret seg over at de ikke kjente ham igjen når han talte til dem. Det var ikke ukjente ting han sa og gjorde. De hadde fått det profetert, de hadde lest om ham i skriftene, og de visste at han skulle komme.  Fedrene forkynte om en som skulle komme, og det var ikke ukjente ting Jesus gjorde. Noen trodde, men andre undret seg. Når Messias kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort? Joh. 7. 31. Ja, de gransket skriftene for å se om det var ham de hadde ventet på. Men de kjente ham ikke igjen.
Så sier Jesus; De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig! Joh. 14. 10. Akkurat som han forsøkte å si; Kjenner dere meg ikke igjen på ordene jeg taler til dere? Det er jo Faderens ord! Ordene til ham dere gransker skriftene om!
I Joh. 1 står det at ikke bare ordet var hos Gud, men det var Gud. Så sier han; På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Fader, og dere i mig, og jeg i eder. Han vil at vi skal bli så ett med ordet, at det blir i oss og ordet blir en del av oss, slik at det ikke bare er noe vi kjenner og har kunnskap om, men vi blir ett med ham.

Må vi kjenne Jesus på den måten!!

Ingen kommentarer: