onsdag 13. januar 2016

VED SITT ORD!!

Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.

Ved sitt ord skapte han en fulkommen verden! Sa du fulkommen? Ja han så på det når han var ferdig og var enig med seg selv at det var godt det han hadde gjort. Ingenting Gud gjør er ufulkomment. Gud hadde en plan, og det var ikke hvem som helst sin plan. Det var Gud! Når vi skaper noe, har vi en ide om hvordan det skal bli, men det blir ofte ikke slik vi har tenkt, noe vi ikke tok med i beregningen, eller overså. Men Gud overser ikke noe. Han er begynnelsen og enden. Han så oss fra begynnelsen av, og når han døde på korset, ropte han ut; Det er fulbrakt!! For en mester og Herre vi har. Hans ord kan skape en hel verden og vite med sikkerhet at det skal bli akkurat slik han hadde tenkt. Hvordan kan du si det? Verden i våre øyne er absolut ikke perfekt!! Da er det godt å vite at Gud har kontroll, han har en plan :) Jeg forsøker å skue inn i den, ved å komme nærmere Gud gjennom hans ord. Stykkevis og delt ser jeg en Gud som vet hva han holder på med. Han har kontroll. La oss ikke stole på våre egne vurderinger. De er ufulkomne og vi ser stykkevis og delt. Men la oss stole på ham som ved sitt ord og sin fulkomne vilje skapte hele jorden med alt det innebar.

Ingen kommentarer: