søndag 7. februar 2016

ER DITT HJERTE RETT FOR GUD?


Nei, herre! Hør på mig: Jeg gir dig marken, og hulen som er på den, gir jeg dig også; for mine landsmenns øine gir jeg dig den: begrav din døde der! Herre, hør på mig! Et jordstykke som er verd fire hundre sekel sølv, hvad har det å si mellem mig og dig? Begrav du din døde!  Og Abraham skjønte hvad Efron mente, og Abraham veide op til Efron det sølv som han hadde talt om i påhør av Hets barn, fire hundre sekel sølv, slike som var gangbare i handel.
1 Mosebok 23:11, 15-16

Efron visste hva som var rett å gjøre, og han ønsket å vise folket rundt seg at han hadde til hensikt å gjøre det. Men hans hjerte var av en annen oppfatning.  Han ville ha betalt, samtidig som han ville vise folket rundt seg noe annet.

Har du hjerte ditt helt der det skal være, eller forsøker du å skjule din agenda slik Efron gjorde. Han ønsket at de rundt ham skulle  se at han var villig til å gi sin eiendom bort, men sannheten var at hjerte hans ønsket noe annet.

Du vet hva Gud ønsker, og du ønsker å vise omverdenen at du har til hensikt å tjene ham, men ønsker ditt hjerte noe annet?
Jeg tror Efron ønsket å gjøre det som var rett, men hans hjerte var også fylt av en lengsel etter noe annet. Han forsøkte på en halvhjertet måte å gjøre det som var rett, ved å tilby å gi fra seg  landet gratis. Men samtidig talte hans hjerte, og sa hva han egentlig ønsket. 

Folket rundt hørte hva Efron sa. Det hørtes så oppriktig ut, men Abraham skjønte hva Efron sa, og gav ham det han ville ha.

Hva er det du søker?  Hva ligger ditt hjerte nærmest?
Jesus sier; Gled deg I Herren, Så skal han gi deg hva ditt hjerte attrår!

Er det Guds ord som ligger ditt hjerte nærmest? Kanskje du som Efron vet hva som er riktig å gjøre, men ditt hjerte er fylt av en lengsel som fører deg bort i fra Gud. Det er ikke nok å vite hva som er rett, ditt hjerte må også være fylt av det. For det hjerte flyter over av, det taler hans munn! Lukas. 6. 45

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse
Rom. 10. 9-10

La oss ha et hjerte som er rett for Gud!!

tirsdag 2. februar 2016

GUD HAR GITT DEG SEIER! !

Og Josva bød folket og sa: I skal ikke opløfte hærrop og ikke la eders røst høre; det skal ikke gå et ord ut av eders munn før den dag jeg sier til eder: Rop nu! Da skal I rope. Og de syv prester som bar de syv larmbasuner foran Herrens ark, gikk og støtte ustanselig i basunene, og de væbnede menn gikk foran dem, og de som endte toget, gikk efter Herrens ark, mens der ustanselig støttes i basunene. Og da prestene den syvende gang støtte i basunene, da sa Josva til folket: Rop nu! For Herren har gitt eder byen.
Josva 6:10, 13-13, 16

De som endte toget, gikk etter Herrens ark mens det ustanselig støttes i basune

Folket som gikk rundt Jerikos murer visste at murene skulle falle, men de fikk beskjed om at de ikke skulle si et ord, ikke før de fikk beskjed om det.

Først måtte de følge arken (Jesus) så måtte de høre på de som blåste i basunene  (de som forkynte Guds ord) Så fikk de beskjed, etter å ha hørt basunens røst i syv dager; Rop! For Herren har gitt dere byen (Herren har gitt dere seier!)

Det er slik Gud vil at vi skal gå frem. Først følge ham, så lytte til forkynnelsen som skaper tro i hjerte. Og når Herren sier gå, for jeg har gitt deg seier! Da skal du gå.

De kunne stått å ventet på det Gud hadde lovet, for han hadde jo sagt at murene skulle falle.

Vi vet også i teorien at Gud har gitt oss seier, men vi må høre ordet bli forkynt (basunens røst), som skaper tro i vårt hjerte. Og når troen får fylt vårt hjerte, hører vi en røst som sier; Rop! Å når vi går på hans ord, da vil vi vinne seier,  troens seier!

For tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Gud har gitt deg seier, men ikke gå i egen kraft. Vent til du kjenner at forkynnelsen skaper tro i ditt hjerte, for det er troens ord, det som vi forkynner! Hver den som tror på Ham, skal ikke bli til skamme.

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Romerne 10. 17. Gud har gitt deg seier, i ham! Men han har også sagt; Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Johannes 8. 12. Og dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil.

La oss følge ham, og la troens ord fylle våre hjerter slik at vi i troens fulle visshet kan gå ut på hans ord!