onsdag 25. april 2018

Åpenbaringen 5

Her finnes det mange hemmeligheter, og som det står, en bok som ingen andre en Gud selv er verdig å åpne. Det er selvfølgelig ikke bare åpenbaringsboken det er snakk om her, men alt Guds ord!

Derfor er jeg glad at Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp, og at han i dag ved hjelp av sin Ånd åpenbarer sitt ord for oss!!

Det ingen var verdig å se, har Han gjort mulig!

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? 

Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.

Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Åpenbaringen 5:2‭-‬4

Når jeg leser disse ordene, går tankene mine til ordene jeg hørte sist Søndag om Guds store kjærlighet, som førte til at Jesus banet en vei for oss.  En kjærlighet så stor, at han var villig til og ofre alt, for at vi skulle få del i hva han hadde å si.

Det var ingen som hadde mulighet eller evne til å forstå, eller ta imot det Gud ønsket å si. Taleren på søndag snakket om hvordan Gud på grunn av sin rettferdighets sans, ikke kunne overse synd og urenhet hos menneske. På grunn av vår synd, var det umulig for Gud å nå fram med det han hadde å si.

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?  Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.
Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Åpenbaringen 5:2‭-‬4

Men på grunn av sin kjærlighet letet han etter en løsning.

Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.
Esekiel 22:30

Når han ikke fant noen, gråt han sårt!
Han elsket oss virkelig så høyt!

Men som sagt, Gud var ikke bare rettferdig. Han var også full av kjærlighet! Og på grunn av sin store kjærlighet begynte han å se etter løsninger.

Jeg sier om meg selv at jeg er løsnings orientert,  men er det en som på grunn av sin store kjærlighet er løsnings orientert, så er det Gud! Så det han ikke fant hos menneske, fant han i Kristus.

Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seglene på den.  Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,
Åpenbaringen 5:5‭, ‬9

Halleluja!! Guds store kjærlighet førte til at han ofret seg selv.

Ja tenk at han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,  men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
Filipperne 2:6‭-‬7

For en slik yppersteprest var det vi måtte ha -

Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene,  en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv.
Hebreerne 7:26‭-‬27

Tenk at han gav seg selv i mitt sted, for å kunne dele sine innerste tanker med meg. Tanker og ord som er til frelse og forløsning. Det varmer og gleder mitt hjerte.

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Johannes 3:16

For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.  han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.
Titus 2:11‭, ‬14

Amen!!