tirsdag 5. januar 2021

DRA BORT FRA DITT EGET!!

Jeg har et skriftsted på veggen i stua, som sier; Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!!

Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Josva 24:15

Noen ganger tror jeg man har valgt hvem man vil tjene, men så, helt umerkelig, blir det samfunnet du er i, alle vennene dine, og alt det de er opptatt av, det viktigste i livet ditt. De får deg til å miste fokus, og glemme hvem du egentlig vil tjene. Plutselig er det DITT hus, DIN slekt, Dine venner, og deres holdninger som betyr noe. Verdens normer og regler, har fått plass i ditt samfunn,  og sånn helt umerkelig er verdens normer blitt Guds, og intetanende tjener du verdens Gud

Abraham fikk beskjed fra Herren;

Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! 
1 Mosebok 12:1

Jeg hører Herrens Røst roper det samme til sitt folk i dag. Dra bort fra ditt eget strev, bort fra det du selv har bygget, og det samfunnet rundt deg har bygget av normer og regler. Ideer om hva som såkalt er hellig.

Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?  Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!
Matteus 7:22‭-‬23

Israelsfolket ble ledet av Gud.

Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt.
2 Mosebok 13:21

Men når folket ikke lenger så Gud, begynte de å se seg rundt, etter noe eller noen som kunne fylle det tomrommet de følte, og noen som kunne lede de videre på veien.

Men da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg om Aron og sa til ham: Kom, lag en gud for oss, en som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss opp fra landet Egypt - vi vet ikke hva det er blitt av ham.
2 Mosebok 32:1

Har av og til kjent på den samme tomheten. Uten at jeg selv tenker over det, har Gud kommet på avstand. Troen og lengselen etter Gud er der fortsatt, og i min lengsel griper jeg tak i det som er meg nærmest, tillærte ritualer, bønner og sanger.  Akkurat der og da gir det meg en god følelse, og blindet av ytre påvirkning slår jeg meg til ro med substitutter. Ja kanskje de som er rundt meg også har mistet Gud av syne, og med sine ideer fører meg på avveie.

Og de skal si til dere: Se her! - eller: Se der er han! - Gå ikke dit og følg ikke etter!
Lukas 17:23

Det myldrer av trossamfunn og alle mulige retninger, som påberoper seg å ha med Gud å gjøre, men når man undersøker nærmere, og Gud åpenbarer seg for deg på ny, må man bare stemme i med forkynneren og si; Alt det andre rundt meg er opptatt av, er tomhet.

Midt i alt dette mylderet, vil jeg søke Gud på nytt, festet blikket på Jesus, og la han forme meg, han som er troens opphavsmann og fullender.
Hebreerne 12:2

Se til at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og: Tiden er kommet nær! - Gå ikke etter dem!  Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler.  Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.
Lukas 21:8‭, ‬19‭, ‬28