tirsdag 27. mars 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!!

I dag har jeg og min søster satt oss ned å grunnet på samme kap. Apostlenes gjerninger 2.

Det er alltid spennende og se hva et og samme ord kan gi, ut i fra hvilken situasjon du er i akkurat der og da. Miljø rundt og påvirkning fra samfunnet gjør også noe med hvordan du oppfatter det du hører og leser.

Jeg er også overbevist om at Gud vet dette, og at samme ord og budskap, kan virke forskjellig på den som hører. Han vet nøyaktig hva som må til for at nettopp du skal forstå budskapet som kommer frem.

For han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.
Romerne 8:27

Og i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede.
Romerne 8:26‭

Kapittelet vi leser i dag sier faktisk noe om det samme.

I Apostlenes gjerninger 2:4‭, ‬6 står det at de talte i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Men, jeg har også inntrykk av at budskapet som kom  var det samme, nemmelig om Guds store gjerninger.

Apostlenes gjerninger 2:11

Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!

Det er ingen som tolker, men alle hører han tale på sitt språk. Jeg tror dette er billedlig talt. Det handler ikke bare om språkforståelse, men også kultur og miljø. Her er det folk fra forskjellige kulturer samlet, både jøder og tilhengere av jødenes tro.

partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,  Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!
Apostlenes gjerninger 2:9‭-‬11

Det er samme forsamling Peter taler til! Men fortsatt klarer forsamlingen å forstå budskapet som kommer frem.

Grunnen til at jeg grunner på akkurat dette er at jeg selv har sett og erfart at samme ord, med samme mening kan oppfattes så veldig forskjellig. Rosende og oppløftende ord kan oppfattes som sårende og nedlatende og motsatt. Alt beror på hvor god kjennskap budbæreren har til den som motar budskapet, og motsatt. Selv de som kommer fra samme kultur og samme miljø har ofte kommunikasjonsproblemer.

Men dette er ikke til hinder for Gud. Han kjenner oss og vet akkurat hva han skal si, og hvordan han skal si det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.  Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.
Salmene 33:9‭-‬10

Når han sier at han gjør folkets tanker til intet, tror jeg det kan forstås som at ingen tanker, eller tankebygninger, kulturpåvirkning eller miljøpåvirkning kan komme i veien for Guds tale. Han taler rett inn i hjerte, og ordet som møter deg skaper det det nevner!

Et viktig poeng kommer frem i vers 4

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.
Apostlenes gjerninger 2:4

Så dagens tekst minner meg på at vi i alt vi gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!
Kolosserne 3:17

Må vi gjøre som de, tale alt ettersom Ånden gir, la han veilede oss.

Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium*. For det er for dets skyld jeg er i lenker.  Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør.  Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.  La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.
Kolosserne 4:3‭-‬6

Det minner meg også på hvor stort det er at han kjenner oss og vet nøyaktig hva vi trenger og når!!