onsdag 24. juli 2024

ER JESUS EN TEORI FOR DEG?

Er Jesus blitt en teori for deg, eller har du virkelig kjent, og erfart at Jesus er den han sier seg å være?

Jeg har vokst opp I et kristent hjem, og hele livet mitt hvert del av en menighet,  som har formet meg, og mine valg og meninger.

Enkelte ganger har jeg nok følt på at noen av mine valg, og meninger liksom ikke er mine, men at jeg har lært å mene det. Gir det mening?

Det vil si at man noen ganger bygger erfaringer på hva man har sett og hørt hos andre.

Både selvopplevde og lærte erfaringer kan absolutt være en sannhet, men når man ikke selv har kjent og erfart, kan det fort bli en teori som i lys av ny kunnskap kan endre seg.

‭Salmenes bok 34:9
[9]  Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til Ham.
Eller som det står I ‭Første Petersbrev 2:2-3
[2]  Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den, [3]  så sant dere har smakt at Herren er god.

Jesus vil at du skal smake, og se!

Men kan du smake å se, på grunnlag av andres erfaringer?

Har du hørt utrykket; det får tennene til å løpe i vann? Noen kan dele sin erfaring med en slik innlevelse, at det skaper en så stor forventning at man formelig kjenner smaken, som får tennene til å ‘løpe i vann’. Når maten blir presentert,  begynner kjertlene å virke og utskiller spytt allerede når man bare tenker på den maten som blir beskrevet.

Var det det David mente, når han delte sine erfaringer og opplevelser med Gud i Salme 34?
[2] Jeg vil love Herren til hver tid, hans pris skal alltid være i min munn. [3] Min sjel skal rose seg av Herren. De nedbøyde skal høre det og glede seg.
[5] Jeg søkte Herren, og han svarte meg, han fridde meg fra alt det som forferdet meg.
[9] Smak og se at Herren er god! Salig er den mannen som tar sin tilflukt til ham.
[12] Kom, barn! Hør på meg! Jeg vil lære dere å frykte Herren.
Salmene 34:2-3, 5, 9, 12

Ved å smake å kjenne på ordene til David, kan man formelig selv oppleve at Herren er levende, god og sann. Det er det som skjer når ordet blir levende. Det skaper en tro!

Hebreerne 4:12
[12] For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.


En teori kan fort slå sprekker, og så lenge du ikke har kjent, og erfart det selv, er det lettere for djevelen å så tvil. Har Gud virkelig sagt? Er det helt riktig det du har lært? Hvorfor har du ikke selv opplevd dette?


Jesus viste oss en ny og levende vei!

Hebreerne 10:19-20, 23
[19]  Vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. [20] Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.
[23] La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet.

Vi må altså ikke nødvendigvis erfare selv.
Guds erfaringer kan bli dine.

Ved å bli overbevist av hans ord, kan jeg med visshet peke på Jesus, og tilegne meg hans erfaringer,  som mine. Ved å bli i ham, kjenner jeg og erfarer hvordan ordet skaper det det nevner. For når han taler, skjer det!

Salmene 33:9 NB
[9] For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.

Vanlige hverdagslige erfaring gir deg en tro på noe. Du har sett, erfart og lært. Men ikke alltid er den slags erfaringer like sterke. Ny kunnskap og nye erfaringer gjør at du må revurdere din tro. Men slik er det ikke med Visdommen du har I Gud. Selv om du selv ikke har erfart det, kan du vite med sikkerhet at Guds erfaringer er bygget på sannhet, og ingen ny kunnskap kan rokke ved det. Så ved å bli i ham, kan etterhvert hans sannhet og erfaringer bli dine, og du kan være trygg på at hans ord er sant!

torsdag 2. mai 2024

FOR HVOR DIN SKATT ER , VIL OGSÅ DITT HJERTE VÆRE!

Har lenge hatt sansen for sangen til deLillos - Tøff i pysjamas :) For det er vel slik det ofte kan være, at når jeg selv har en god dag, ja da føles alt bra. Så er spørsmålet, hvordan ser andre på meg? Hva er det som gjør at jeg til syvende og sist har det bra? 

Visst jeg våkner en dag, og ser meg i speilet, og sier til meg selv; " hmmm......du ekke så verst du....." Holder jeg fast ved den tanken, ja, så føler jeg at alle andre ser på meg slik også. Så det spiller egentlig ikke så stor rolle hva andre tenker, så lenge jeg føler meg bra selv.

Men, det er ikke alltid man klarer å holde fast ved den tanken, og den vonde følesen du da har, projekterer du over på dine omgivelser, akkurat som du gjorde med den gode. I ditt hode føles det som at alle rundt deg tenker slik du tenker, og føler slik du føler. Det som er så merkelig, er at heller ikke da spiller det så stor rolle hva andre egentlig tenker. Det er dine følelser som på en måte bestemmer hva menneskene rundt deg mener om deg. 

Omgivelsene har nok en del og si, men det er til syvende og sist tankene dine og din selvfølelse som bestemmer hvordan du tolker og opplever det menneskene rundt deg sier og gjør. 

Jesus sier at vi ikke skal samle oss skatter som kan ødelegges eller stjeles av andre. Matteus 6 19-21. For hvor din skatt er, vil også ditt hjerte være. Han har skjønt det!!  Visst det som er rundt meg for lov og bestemme hvordan dagen skal bli, kan tilværelsen bli ganske ustabil. Noen vil fortelle deg at en god selvfølelse er derfor viktig og ha. Da kan du tåle det meste. Men en god selvfølelse kan også stjeles av andre, og når selvfølelsen din får seg en knekk kan det være vanskelig å se med opptimisme på verden. 

Men Gud vil ikke at vi skal søke det som verden ser som viktig, for han vet at det kan ødelegges eller stjeles av andre. Han vet hva som skal til for at min dag skal bli fulkommen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet...Da vil du se på deg selv slik han ser deg, og din selvtillit vil bygge på hva du har i ham,  og ikke i deg selv. For når vi søker ham først, vil vi få alt dette i tillegg!  Matteus 6. 33. Gled dere i Herren alltid!! Fil. 4.4

ER DU UNDERERNÆRT?

‭Jeg har hørt mye god  forkynnelse om Guds suverenitet, og Guds store makt, og det er både trygt og godt å vite at Gud har kontroll, og at han i sin store makt ikke vil slippe deg, eller forlate deg.

Men det at Gud i sin store makt, og i sin utømmelig kjærlighet, gav avkall på seg selv, og bøyde seg ned til meg i sin nåde har til tider vært vanskelig for meg å forstå, og gripe.

‭I Romerbrevet 10:17 står det;
[17] Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.

Ja, har du ikke hørt dette forkynt? Jo, jeg har vel det, men den nådige,  kjærlige Gud, er liksom kommet litt i bakgrunnen. Det er akkurat som forkynnelsen om Gud
med sin suverenitet og store makt har gjort Jesus mer og mer utilgjengelig. Jeg sier ikke at forkynnelsen jeg har sittet under nødvendigvis er feil, men kanskje litt ensidig🤔

Ensidig kosthold er ikke bra, verken Åndelig eller for kroppen. Det fører til mangelsykdommer, som gjør kroppen svak og i enkelte tilfeller kan et ensidig kosthold faktisk forårsake blindhet. Ja, som i mitt tilfelle, hvor forkynnelsen om Guds store makt ble så overveldende,  at jeg hadde vanskelig for å se Guds nåde.  Hvordan kunne Gud i sin storhet se i nåde til lille meg?

Årsaken handler ikke nødvendigvis om mengden av hva du får servert, men kvaliteten, eller rettere sagt sammensetningen av det du spiser.

Det at du har tilgang på det som er sunt og riktig, eller mengden av Åndelige møter, og tilgjengelighet av Guds ord, betyr ikke at du nødvendigvis tar det til deg det som er nødvendig. Forståelsen av hva som er nødvendig, og hva det i ditt tilfelle vil gi deg, er vesentlig. Reklame og annen påvirkning, og i Åndelig perspektiv, forkynnelsen vekker en lyst og et behov som desverre ikke alltid fører til de sunneste valgene, eller til Åndelig vekst.

Hva reklamen legger vekt på, og hvordan Guds ord blir fremstilt, og forkynt, påvirker din forståelse og vekker noe i ditt hjerte.  Så selv om butikken har tilgjengelighet på alt du trenger, og hele Skriften har alt som skal til for å vokse i tro og kjennskap til Gud, kan det du får servert i enkelte menigheter være noe ensidig, og i verste fall føre til mangelsykdommer.

Det er flere eksempler på det i bibelen. Paulus f. Eks. ble fulstendig oppslukt av loven. Han leste og studerte loven, og kunne den til fingerspissene. Til slutt ble han så forblindet av loven, at han endte han opp med å forfølge den han trodde han tjente.

Lærde Fariseere som i sin iver på å følge loven, ble mer opptatte av seg selv, og hva andre gjorde, og ikke gjorde, en han som skulle komme å frelse sitt folk. Når Jesus endelig kom, kjente de han faktisk ikke igjen!

De trodde de kjente Gud, men mangelen på forståelsen av hvem han virkelig var gjorde dem blinde.

Det er visse ingredienser som er uunnværlig, men også nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg av alt man spiser, og tar til seg. Vitamin C,  kjøtt og fisk, øker foreksempel opptaket av jern, og For de fettløselige vitaminene vil fett fremme opptak.

Men hva er det som fremmer opptak av Guds ord?

Første Johannesbrev 4:8
[8]  Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

Gud er selve kjærligheten, så det er helt umulig å ta til seg han som er selve ordet, uten at ordet blir servert sammen med kjærlighet.

‭Første Korinterbrev 13:2-3
[2]  Om jeg har profetisk gave, forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. [3] Om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingen ting.

Så kjærlighet er en viktig ingrediens! Den gjør at opptaket og utnyttelsen av ordet ikke bare blir optimalt, men også mulig. Uten kjærlighet er ordet til ingen nytte!

Men det er en annen viktig ingrediens, som ikke bare gir deg det du trenger, men som også gir deg en forståelse, eller åpenbarelse, av det du får.

‭Første Korinterbrev 2:9-10, 12
[9]  Som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham. [10]  Men Gud har åpenbart det for oss ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.
[12]  Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting Gud av nåde har gitt oss.

Så uten Guds Ånd er det umulig å virkelig kjenne og forstå Gud!


‭Efeserbrevet 1:17-18
[17] Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd så dere kan lære Ham å kjenne, [18]  og at deres forstands øyne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige,

Så hva er det jeg vil frem til? Tilgjengelig er vell og bra, men uten riktig sammensetning, og forståelse for hva du får servert, blir ordet alene til liten, eller ingen nytte.
Tilgjengelighet og forkynnelsen av ordet, ispedd med Guds kjærlighet og forvandlende kraft er det som må til!

‭Apostlenes gjerninger 8:30-31, 35-36 BGO‬
[30] Filip sprang bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. Han sa: «Forstår du det du leser?» [31] Han svarte: «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?» Og han ba Filip komme opp og sitte sammen med ham.
[35]  Da åpnet Filip sin munn og begynte ut fra dette skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus for ham. [36] Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?»

Det er stort når du som hoffmannen kjenner hvordan Gud formelig strekker ut sin hånd til deg i sin kjærlighet og omsorg, og virkelig taler inn i ditt hjerte.

Plutselig er det som Gud åpner opp en hemmelig dør i hjerte ditt, og ord du har hørt tusen ganger før åpner seg på en ny måte.

Har selv kjent hvordan Gud i sin store makt og storhet, strakte seg ned i dypet hvor jeg var. Plutselig gikk det opp for meg hvor stor og mektig han var, og er for akkurat MEG! At Han for MEG,  i sin store makt gav avkall på seg selv, og tok på seg en tjeners skikkelse og ble lik et menneske, nettopp for å kunne forstå, hjelpe og veilede lille MEG dit HAN ønsket.

Da var det akkurat som jeg tenkte på de ordene Jesus sa; "Så lenge har Jeg vært hos deg, og likevel kjenner du Meg ikke" Johannes’ evangelium 14:9.

Men takk Gud at Han som da Han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et tilranet gode å være lik Gud, [7]  men Han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. [8]  Da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.
Filipperbrevet 2:6-8

Av bare nåde åpnet han på nytt mine øyne, og mitt hjerte slik at jeg igjen kunne ta imot, og få en forståelse av hvem Gud er, og hva jeg har i ham!

Der og da så jeg at han for MEG banet en vei , og satte MEG med HAM i himmelens rike!

Derfor ber jeg om at Han vil gi meg å bli styrket med sin kraft ved sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, [17]  det vil si at Kristus får bo i hjertene mitt ved troen, idet jeg er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, [18]  for at jeg skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, [19] og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. [20]  Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss, [21]  Ham tilhører æren i menigheten som er i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i evigheters evighet! Amen.
Efeserbrevet 3:16-21


Og at Han må gi MEG visdoms og åpenbarings Ånd så JEG kan lære Ham å kjenne, [18]  og at MIN forstands øyne blir opplyst, så JEG kan forstå hvilket håp JEG fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv FOR MEG som tror! Efeserbrevet 1:17-18

Profeten Jesaja 45:2-3
[2]  ‘Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land. Bronseportene vil Jeg sprenge i stykker, og bommene av jern vil Jeg hogge av. [3]  Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at Jeg, Herren, som kalte deg ved navn, er Israels Gud.Min Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han elsket meg med, [5]  gjorde Han meg levende sammen med Kristus, da jeg var døde i mine overtredelser. Av nåde er jeg frelst. [6]  Han oppreiste meg sammen med Ham og satte meg sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, [7]  for at Han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot meg i Kristus Jesus. Efeserbrevet 2:4-7

Takk for GUDS storhet, og store nåde!

torsdag 8. februar 2024

HAN ELSKET MEG FØRST!

‭‭Har ofte hørt både forkynnelse, og ordet i Åpenbaringen‬ ‭2:4‬ ‭sitert.

[4] Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.  

Forkynnelse om dette skriftstedet handler veldig ofte om vår utilstrekkelighet, og vår ufullkommenhet, og man sitter igjen med en følelse av at men ikke elsker Gud høyt nok.

Men i helgen hørte jeg for første gang at dette ikke i første omgang handler om min kjærlighet til Gud, men  som Johannes så fint påpeker, at kjærligheten kommer fordi Han elsket oss først! Når vi får se og kjenne hans kjærlighet,  fylles vi ikke bare av en kjærlighet til Gud, men vi får kraft til å elske vår neste.

Det er kraftfulle ord Johannes siterer her.

1 Johannes‬ ‭4:8‬ ‭

[8] Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.  
[10] I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.  
[16] Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.  
[19] Vi elsker fordi han elsket oss først.  

Gud er selve kjærligheten!!

Hvor mange ganger har jeg ikke lest de første ordene i vers 8, og kjent fordømmelse. Men så forklarer Johannes hvorfor.
[8] Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 

For Gud er selve kjærligheten!! Så du kan umulig kjenne Gud, uten å kjenne kjærlighet ❤️.

I det samme kapittelet beskriver Johannes hva kjærligheten gjør med deg. Den får deg ikke bare til å elske din neste, men den driver frykten ut! Frykten for å ikke strekke til, frykten som gjør at du kjenner fordømmelse, framfor kjærlighet.

‭‭1 Johannes‬ ‭4:18‬ ‭

[18] Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.  

Jo mer jeg grunnet på disse ordene, ble det mer og mer klart hvor sentral Guds kjærlighet er.

‭‭1 Korinter‬ ‭13:1‭-‬3‬ ‭

[1] Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. [2] Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting.   [3] Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting.  

Med andre ord, egene gjerninger uten Guds kjærlighet og kraft har ingen nytte. Du kan ta deg sammen så mye du orker, men uten Guds forvandlende kjærlighet er det bortkastet. 

Så kommer beskrivelsen på hvem og hva selve kjærligheten er, og hva den gjør med deg, om du blir i ham, og han får fylle deg med sin kjærlighet.

‭‭1 Korinter‬ ‭13:4‭-‬8‬ ‭

[4] Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.   [5] Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.   [6] Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.   [7] Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.   [8] Kjærligheten faller aldri bort.

Det som ble som ble så levende for meg, når jeg hørte forkynnelsen i helgen,  om Guds kjærlighet til meg, var at Han  ved sin kjærlighet gjorde det mulig for meg å elske. Ingen krav, eller forventninger, annet enn å ta imot Han som er selve kjærligheten ❤️

‭‭1 Korinter‬ ‭13:13‬ ‭

[13] Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

HAN ELSKET MEG FØRST!!

mandag 5. februar 2024

VET DERE IKKE AT DERE ER GUDS TEMPEL!

‭‭‭‭1 Korinter‬ ‭3:16‭-‬17‬ ‭

[16] Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?   [17] Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.  

Leste I dag, om Jesus, da han drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Da ble jeg minnet på, at vi er jo Guds tempel. Hva er det vi fyller vårt tempel med? Har vi kanskje behov for at Jesus skal komme til, og rense ut det som ikke hører hjemme der?

Matteus‬ ‭21:12‭-‬13‬ ‭

[12] Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,   [13] og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!  

Det vi fyller oss med, endrer umerkelig vårt fokus, akkurat som de i tempelet.

Kjøp og salg i tempelet startet Kanskje i det små, og i starten var det kanskje behov hos de som kom for å tilbe som gjorde at noen begynte med det. Men plutselig var de mer opptatt av kjøp og salg, og tempelet ble fylt av salgsboder og selgere som ropte på oppmerksomhet. Det som tempelet egentlig var beregnet for, nemlig tilbedelse, ble overdøvet av alt sammen.

Vi har også praktiske og kjødelige behov som melder seg, spesielt når man skal sette av tid til Herren. Det kan virke så uskyldig, ja til og med nødvendig når man er trøtt og sliten.
Behovet for å slenge seg ned på sofaen og se på en koslig film, eller koble ut med å surfe litt på nettet,  kan virke så uskyldig.


Akkurat som de som kjøpte og solgte i tempelet. De solgte jo ting som var nødvendig for de som skulle ofre, og tilbe I tempelet. Problemet var at det som fylte tempelet, sakte men sikkert endret fokus. Salg og service var det som møtte de som kom for å tilbe, og de som allerede var i tempelet,  var mer opptatt av å tjene penger, enn å tilbe Gud.

Hva er det som møter meg i mitt tempel, når jeg setter meg ned for å tilbe? Hva har jeg fylt hode mitt med de siste dagene?

Kanskje noen av de som kom til tempelet for å tilbe, plutselig kom på at de ikke hadde det som måtte til. Det første de møtte var selgere som ropte ut hva som var nødvendig, for å tilbe.

Hva er det første som møter deg når du setter deg ned for å lese Guds ord og be? Kanskje det du har fylt tempelet med i det siste, får deg til å føle deg utilstrekkelig.
Om jeg ikke føler på utilstrekkelighet,  så kan støyen fra alle salgsbodene, og plassen det tar komme i veien. Alt du har fylt deg med, roper på oppmerksomhet, og forteller deg hvor viktig det er at du tar deg tid til det først.

Tror og vet at Gud unner oss ting, men han vil prioriteres først! Han vet at det du og jeg tenker på, og er opptatt av, bestemmer hvem vi er, at det former vårt indre liv, og gir grunnlag for valgene vi tar.

‭‭Matteus‬ ‭12:34‬ ‭

For det hjertet flyter over av, det taler munnen.  

Derfor sier Jesus

Matteus‬ ‭6:33‬ ‭

[33] Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!  


Salmene‬ ‭139:23‭-‬24‬ ‭

[23] Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, [24] se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!