lørdag 11. november 2023

HERREN LENGTER ETTER Å VÆRE NÅDIG MOT DEG!!

‭‭Lyttet til forkynnelse om Guds mangfoldige nåde her om dagen. Da ble det så stort for meg hvor ubetinget nåden er!
Man får ikke nåde på grunn av noe du har gjort,  eller kommer til å gjøre.

Romerne‬ ‭4:4‬ ‭
[4] Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.

Romerne‬ ‭3:24
[24]  De blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.  

Vi blir rettferdiggjort for intet!!

En annen ting som da ble stort for meg, var versene i ‭‭Romerne‬ ‭11:29‬ ‭

[29] For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.  

Har I forbindelse med kall og tjenester hørt dette verset sitert mange ganger. Men i lys av ordene i ‭‭Efeserne‬ ‭2:8‬;

[8] For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.  

gikk det plutselig opp for meg at det er ikke i hovedsak kallet til tjeneste han snakker om her, men kallet til frelse!  Gud angrer ikke på at han kalte deg og meg til frelse! Grunnen til det, var at det var av nåde😆

Når jeg betaler for noe, har jeg en forventning om at det jeg har kjøpt skal være nyttig, og at jeg skal få noe igjen for det jeg har betalt for. Visst ikke blir jeg skuffet, og angrer på at jeg brukte pengene mine på noe så ubrukelig.

Gud gav sitt liv for deg og meg, uten forventninger om å få noe igjen. Derfor kan han ikke angre.

Nå skal jeg ikke påstå at Guds nåde er betingelsesløst. Betingelsen er at du må innse at du ikke kan bidra med noe. Du må erkjenne at du er udugelig. Du kan ikke gjøre deg fortjent til noe som helst!

1 Timoteus‬ ‭2:4‬ ‭
[4] han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Sannhets erkjennelse om hva?

Apostlenes gjerninger‬ ‭20:24‬ ‭
[24] Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium. 

Så leste jeg disse ordene I dag, og ble helt overveldet over hvor stor Guds nåde virkelige er.
Totalt ubetinget!!

‭‭ Jesaja‬ ‭30:1‭-‬2‬ ‭

[1] Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd.   [2] De drar ned til Egypt, uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos farao og søke ly i Egypts skygge!  
[9] For det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov. [10] De sier til seerne: Dere skal ikke se! - og til profetene: Dere skal ikke skue for oss det som rett er! Tal smigrende ord til oss, se synkvervinger!   [11] Vik av fra veien, bøy av fra stien! Få Israels Hellige bort fra vårt ansikt!
[15] For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke.  
[18] Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Salige er de som venter på ham!   [19] For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke lenger gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han deg.   [20] Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann, men da skal dine lærere ikke mer skjule seg, men dine øyne skal se dine lærere.   [21] Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!  

Det som ble så stort for meg her, er beskrivelsen av folkets uvilje. De ville ikke  høre. De ber om at profetene skal gi dem lære som klør dem i øret, og ønsker absolutt ikke å rettledes. De ønsket på ingen måte å vende om!

Likevel lengter Herren etter å være nådig🙏
Og det som er enda større,  er at han sier;
Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!  

Så blir jeg minnet på ordene Jesus sa til Simon Peter;

‭‭Lukas‬ ‭22:31‭-‬32‬ ‭
[31] Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.   [32] Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.  

For en nådig Gud vi har!!

onsdag 8. november 2023

AT VI MÅ HA DET SAMME SINN!

‭‭‭‭Matteus‬ ‭5:44‬ ‭
[44] Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Enkelte ganger kan ting som skjer rundt oss engasjerer oss på en helt spesiell måte, og få oss helt til å miste fokus. Har de siste dagene fått servert mye triste nyheter, og sett hva det kan gjøre med den enkelte, hvordan det skaper et engasjement som  gjør at man fulstendig mister hode. Uten at man selv ser det helt, blir man både hatefull, ukjærlig og ubarmhjertig.  Ikke bare det, man kjenner at man blir både skamfuld,  nedtrykt og trist av å lese alt som kommer til uttrykk.
Hva er det som skjer med oss?
Hva var det som skjedde med  menigheten i korint,  når de ble mer opptatt av menneskene de fulgte, enn han som hadde gitt dem selve evangeliet!! Jo, de begynte og skille lag, og det ble splid og uro.

‭‭1 Korinter‬ ‭1:10‭-‬13‬ ‭
[10] Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.

Hvordan er det mulig? Når vi føler oss urettferdig behandlet og tråkket på. Når vi er uenige, føler oss skuffet og bedratt.
Hvordan kan vi holde fokus, og være fast forenet i samme sinn?
Tror nok menigheteni Korint stilte seg de samme spørsmålene. Spørsmålene de fikk tilbake, fikk dem til å tenke.

13] Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus'navn I blev døpt? 

Hvem og hva var det de egentlig var opptatt av?
Hva og hvem er jeg opptatt av, midt i kaoset. Når jeg engasjerer meg i debatter og uttrykker min meninger, hvem har jeg fokus på? Er det kjærligheten til ordet som driver meg? Kjenner du virkelig en nød for den du skriver til, eller er det hat og sinne som driver deg.
Det kan i utgangspunktet virke på sin plass det du sier, men hva er det egentlig som driver deg?
Noen ganger lurer vi oss selv, ved å sitere skriftsteder som virkelig understreker vår egen mening. Men det er nettopp det det er! Vår, kanskje til og med hatefulle mening, pakket inn i et dekorativt skriftsted.

Peter sitt utbrudd,  når Jesus fortalte om det han hadde i vente, kunne i utgangspunktet virke på sin plass. Det ble i Peters øyne sagt i kjærlighet, men hva sa Jesus? Han irettesatte Peter og sa: Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Er det kanskje det som skjer med oss også? Har vi mistet Gud av syne, og sansen for det som hører Ham til?

‭‭La oss igjen løfte blikket,  bort fra alt som føles vanskelig og urettferdig, og la han som er styrende for hvordan vi skal tenke, og hva vi skal være opptatt av få regjere. Ved vår Herre Jesus, er det faktisk mulig å holde fokus på ham når det stormer som verst.

Jeg skrev mye om det å ha fokus i forrige bloggpost,  men kjenner at jeg igjen må minne meg selv på disse ordene;

Når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 
Lukas‬ ‭21:28‬ ‭

Å når jeg fester blikket på ham, den trofaste, nådig og kjærlige Gud, blir jeg minnet på at han ikke bare så i nåde til meg, men også min neste.


søndag 22. oktober 2023

LØFT DERES HODER!

I SPEAK JESUS!
Gjennom livets løp står man ved noen veiskiller, og man må ta noen valg. Noen valg tar man automatisk,  uten å engang tenke på konsekvensene, mens andre ganger koster det litt, og man kanskje vegrer seg.

Konsekvensene kommer, uansett om man bevisst tar et valg, eller ikke. Det som er viktig,  er hva du har fokus på når du tar dine valg. Hva var det som førte deg dit du er nå, og hva har du fokus på akkurat nå.

For en tid siden sto jeg ved en vanskelig skillevei. Vonde følelser, sorg og Skuffelse fikk meg til å miste fokus, men midt i kaoset ble jeg minnet på at hva du enn velger, så hold fokus. Ikke la noen ta fra deg troen. Overraskende kom disse ordene fra min fastlege; Ingen kan ta fra deg din tro, den er din! Gud bruker den han vil.

Poenget mitt er at uansett hvilket valg du tar i livet, hold fokus. Hva er det som er viktig for deg? Hva er det som gjør at du tar de valgene du tar?

Mange med meg mistet fokus i den prosessen jeg dengang sto i, og det førte til at mange av oss kom på avveie.  Sårende ord, og sårede følelser førte til at man for en tid mistet fokus, og man ble mer opptatt av å rettferdiggjøre sine valg, en å ha fokus på han som rettferdiggjør, og holder sin hånd over den enkelte.

Det får meg til å tenke på Peter, når han I glede å iver trår over båtripa. Med  blikket festet på Jesus tar han et skritt i tro. Men så plutselig er det noe som får han til å miste fokus. Stormen og uværet rundt ham får han til å miste Jesus av syne, og han begynner å synke.

Hvor er ditt fokus? Har du mistet Jesus av syne?

Ble i dag minnet på hvor viktig dette er, spesielt når det stormer som verst, og alt rundt deg forsøker å ta ditt fokus.

Min bror talte i dag over disse ordene,  og minnet oss på hvor viktig det er å ha blikket festet på Jesus, han som gir oss håp, og mot til å ta et skritt i tro.

Når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 
Lukas‬ ‭21:28‬ ‭

Jesus vil ha ditt fokus, og vil at du skal løfte blikket, og se på han, spesielt når du står ved livets skilleveier.

Man gjør desverre mange ubevisste valg gjennom livet, men ‭‭vær frimodige og sterk, frykt ikke og reddes ikke, for Herren din Gud går selv med dig, han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig.
5 Mosebok‬ ‭31:6‬ ‭

Ikke la noen fortelle deg noe annet. Hold fokus på ham som er full av kjærlighet og omsorg, og som er mektig til å bevare både deg, og din neste.

torsdag 17. august 2023

ER DU KONEKTA?

Våknet midt i en drøm i dag, og akkurat rett før jeg våknet var det en som stilte meg et spørsmål om hva som egentlig skjedde på Golgata, og hvordan det kunne hjelpe han som en synder. I det jeg Våknet, var jeg i ferd med å forklare vedkommende om hvordan Gud blåste livets Ånde inn i menneske han hadde skapt, og plasserte de i sin hage for at de skulle kunne nyte frukten av det han hadde skapt. Så kom synden inn, og skilte menneskene fra Gud. 

Men Gud hadde en plan, og i det jeg var i ferd med å forklare Guds frelsesplan,  våknet  jeg med disse ordene; Men et legeme dannet du for meg!

Går inn å lytter til andakten til Gøran, og blir minnet på disse ordene ; For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.
Lukas 12:34 

Med drømmen jeg hadde i mente, gav disse ordene mening.

Et av ordene jeg siterte for min venn i drømmen,  var nemelig dette;
Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
Esekiel 11:19‭-‬20 

Ordene i andakten fikk meg til å tenke. Hvor er mitt nye hjerte konekta? Et hjerte er jo avhengig av et kretsløp, med blodtilførsel. I Salomos Ordspråk 23:26 står det; "Min sønn! Gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier!"

Det er gjennom hans blod at mitt nye hjerte fungerer. Hans rensende blod gir oss et nytt sinn, og en ny ånd i vårt indre som gjør at vi med et rent hjerte kan tenke sindig.

For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.
Hebreerne 10:4‭-‬5‭, ‬19‭-‬20 

Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann.
Hebreerne 10:22 

La oss konekte til han som gav sitt liv for deg, han som gav oss et nytt hjerte, slik at vi skulle få leve slik han hadde skapt oss til å leve, og la han få utføre sin plan og vilje med deg!

onsdag 15. februar 2023

SÅ KOMMER DA TROEN AV FORKYNNELSEN!!

Ble minnet på historien om Emmaus-vandrerne for en stund tilbake. Det som fasinerte meg , var hvordan de kunne gå der,  sammen med Jesus,  men fortsatt oppslukt av sine egne bekymringer. Ordene til Jesus rørte noe i deres hjerter, men alt som hadde hendt, og ryktene som gikk opptok deres sinn, og motløshet, tvil og uro begynte virkelig å ta overhånd.

Har vært der selv, og kjent hvordan missmot, tvilstanker, og uro har fått mer og mer plass. Kjent hvordan hendelser, og ting som har opptatt meg, har formet meg.

Hva var det som hadde tatt fra Emmaus-vandrerne motet? Hva var det som fikk dem til å tvile på alt de hadde opplevd. De hadde jo vært der, sammen med Jesus. Sett hvordan han mettet femtusen, helbredet syke, og fått evangeliet forkynt .

Jeg tror det handler om hva de fokuserte på, eller rettere sagt hva som opptok dem.

Sakte men sikkert hadde hendelser som tilsynelatende ikke gikk deres vei, skuffelser, og rykter fått overtaket, og formet deres tro. Uten egentlig å være klar over det, lyttet de nå til en annen forkynnelse,  og det fylte deres hjerter med bekymringer og masse spørsmål. Rykter om at noen hadde stjålet legemet til Jesus, han som de hadde satt sin lit til, og som de akkurat hadde mistet, fylte deres hjerter med missmot og tvil.

Må si jeg kjenner meg igjen. Opplevelsen av at ting ikke går slik man hadde tenkt. Fortolkning og missoppfatninger som fører til skuffelse og gjør deg mismodig. Men var det Jesus som ikke hadde innfridd? Eller hadde de rett og slett ikke fått med seg hva som akkurat hadde skjedd?

Troen kommer av forkynnelsen. Troen på hva? Hva er det du fyller deg med, og hvilken tro skaper det i ditt hjerte?

Når Jesus talte til dem på veien, kjente de et lite håp, og sorg og fortvilelse måtte for et lite øyeblikk vike. Hva var det denne mannen sa? Kunne det være at Jesus allikevel skulle være den som skulle forløse Israel? Var det sant, som ryktene sa, at han var stått opp igjen?

Og de sa til hverandre: Brente ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og oplot skriftene for oss?
Lukas 24:32

Tror faktisk Jesus noen ganger tillater enkelte hendelser, skuffelser om du vil, som setter deg på valg. Og plutselig uten at du helt skjønner det, kommer han vandrende, og sår noen tanker som rører seg i hjertet ditt. En liten spire, som etterhvert får deg til å tenke annerledes om ting, som før var vanskelig.

Det som da er viktig,  er å gi denne lille spiren næring. Jo mer Jesus la ut skriftene for Emmaus-vandrerne, jo større ble håpet. Og når Jesus til slutt brøt brødet, og gav dem, så kjente de en visshet i hjertet. Det er Jesus!

Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.
Hebreerne 11:1

Det som forundrer meg er at mens de ivrig delte sin opplevelse med de andre, ble de livredde når Jesus plutselig sto der.  Hva var det som skjedde? Hva var det som fikk dem til å miste Jesus av syne igjen?

Mens de talte om dette, stod han selv midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder! Men de blev forferdet og fulle av frykt, og trodde at de så en ånd.
Lukas 24:36‭-‬37

Noen ganger kan tankebygninger og det du har hatt fokus på kvele den lille spiren av håpet som er blitt sådd. Jesus sier faktisk noe om det, når han taler om såkornet.

Hver gang nogen hører ordet om riket og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte; dette er den som blev sådd ved veien. Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt.
Matteus 13:19‭, ‬22

Emmaus-vandrerne vandret sammen med Jesus,  men var fortsatt oppslukt av sine egne bekymringer.

Kanskje det du har lyttet til, og har hatt fokus på, har tatt så stor plass, at det kveler den lille spiren av håp som er skapt i ditt hjerte.

Da trenger du et nytt møte med Jesus.

Da oplot han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. Og de tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.
Lukas 24:45‭, ‬52‭-‬53


Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!
Salmene 139:23‭-‬24