torsdag 20. januar 2022

LA GUD TALE!

Har flere ganger tatt meg selv i å tenke; Hva mente han med det? Med andre ord, hva hadde han i tankene når han sa akkurat det? Plutselig var det akkurat som en stemme sa til meg; Hva betyr det han sa for deg? Hva hadde du i tankene? 

Det er jo litt absurd, at man skal bli såret av noe som blir sagt, fordi du antar hva vedkommende hadde i tankene.

Orden du sier, har jo en mening, og det er din mening.  Så når jeg sier deg noe, så vil jeg jo at du skal forstå det slik jeg ser det.

Kommunikasjon er kompliserte greier
Jeg tror faktisk det står noe om det i bibelen!

Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.
1 Korinter 2:4‭-‬5‭, ‬10‭, ‬12‭-‬14‭, ‬16

Spennende tanke, som det står I begynnelsen her;
Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud.

Det handler om å kjenne den som sier noe, så godt, at du ikke kan ta feil av hva han mener.

Har som sykepleiere lært litt om kommunikasjon,  noe som er svært vanskelig.  For som Jesus sier her, så kan du ikke lese ordene i bibelen med din egen visdom. Guds Ånd, som kjenner dybdene i Gud, og vet nøyaktig hvem han er, og hva han tenker. Hans ånd kan hjelpe deg til å forstå akkurat hva han mener. Med andre ord, du må bli så ett med Gud, kjenne han så godt, at du tenker som han, og forstår som han!

Det bibelen forsøker å si noe om i 1 Korinter 2, er at kommunikasjon, og forståelse av det som blir kommunisert, er kompliserte greier.

Det er mange faktorer som påvirker hvordan budskapet skal nå frem til den som tar imot.

Ordene du sier, blir formet av deg som person, hvilket miljø du er vokst opp i, tanker du har om ting, din forståelse. Ordene du sier blir preget av det. Slik er det også med Guds ord!

Måten ordene blir formidlet på, har også noe å si. Sender du en sms, eller snakker på telefon, går man glipp av mange signaler, som hjelper deg til, både å formidle og forstå budskapet. Ansiktsuttrykk, stemeleie, kroppsspråk o.s.v. 

Guds ord er jo skriftlig, så derfor er det enda viktigere, både for den som formidler budskapet, og for den som tar imot. At man virkelig kjenner til, og er så ett med Gud, at man kjenner hans Ånd (personlighet om du vil), ja formelig ser hans ansiktsuttrykk og hører hans stemme. 

Tror det er det han taler om når han sier;
Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

Den som lyttet til dine ord, bruker sin egen kunnskap og erfaringer, for å tolke det som blir sagt. 

Det handler altså om forståelse, både av deg som sier noe, men også mottakerens evne til å forstå.

Det er nettopp det bibelen setter fingeren på her, at du kan ikke med din menneskelige forstand og forståelse tolke, eller forstå hva det er Gud vil formidle. Du må bli så ett med hans ord, at du tenker som han, og forstår verden som han! 

Har du hørt noen si; Ja, men det var ikke sånn jeg mente det!!

Du som formidler Guds ord, har du forstått hva han mente? Er du så ett med han, at hans tale er din? Og du som lytter til forkynnelsen, kjenner du Jesus godt nok til å forstå hva det er han vil formidle?

Det som ihvertfall er viktig for deg som lytter til forkynnelsen,  er at DU stiller deg selv det spørsmålet; hva var det Gud mente? Hva ønsket han å formidle?
Bli så ett med ordet, at ihvertfall DU vet hva han mente!
Ikke la deg såre av hva andre måtte tenke å forstå, men la Guds Ånd tale rett inn i ditt hjerte!