søndag 27. november 2016

DU SITTER I GLASSHUS!!

Har i det siste tenkt mye på synderrinnen som ble ført til Jesus for å bli steinet. Hva var det som dreiv fariseerne, hva var de opptatt av når de kom til Jesus?

De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? 

Det hørtes så riktig og fromt ut. De hadde tross alt grepet kvinnen på fersk gjerning, og de hadde skriftene på hvordan slikt skulle håndteres.

Men Jesus gjennomskuet dem.

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for.

Har selv blitt anklaget og blitt minnet på min svakhet, og min første tanke har da hvert å kaste stein tilbake. Men hva gjorde Jesus?

Han bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.  Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne!  Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden. 

Han minnet de om at " de satt i glasshus." Han fikk hver og en til å gå inn i seg selv. Da ble de smertelig klar over at den som selv dømmer, må være uten skyld selv.

 Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?
Romerne 2:21

Da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre!

Bare Jesus sto igjen. Han hadde all rett til å dømme kvinnen. Men hva gjorde han?

Jesus sa:
Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer! 

Hvordan kunne han la slikt passere? Han burde jo satt et eksempel på hva slags konsekvenser slik adferd kunne få!

Men Jesus visste bedre!

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:9

Han sier til fariseerne:

Dere dømmer etter kjødet. Jeg dømmer ingen.  Men også om jeg dømmer, så er min dom rett. For jeg er ikke alene, men jeg og Faderen, som har sendt meg.  Mangt har jeg å si og dømme om dere!

Jesus  minner de på at de slettes ikke er uten skyld selv,og at han har sin fulle rett til og dømme både de som står der, klare til å kaste sten, og kvinnen som ligger der ved hans føtter.

Men det er ikke det Jesus er opptatt av. Han var opptatt av å gjøre Guds vilje

 Men han som har sendt meg, er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden. 

Det jeg har hørt av ham, det taler jeg!!

 Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.
Johannes 8:3‭-‬11‭, ‬15‭-‬16‭, ‬26‭, ‬28

Er det det vi er opptatt av når vi dømmer vår neste? Er det ordet som inspirerer oss, eller er det andre ting som styrer vår handling?

Jesus vil at vi,som han skal være inspirert av ordet! Da vil de som hører oss oppleve det som synderrinnen opplevde. Da hun så opp,så hun Jesus, han som tilgir og har Guds livgivende ord å dele.

 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.  Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:5‭, ‬7

Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. 

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:33‭, ‬36

mandag 14. november 2016

OVERLAT SAKEN TIL GUD

Så på en film for noen dager siden, hvor noen forsøkte å rette opp ting som var skjedd, ved å forandre på fortiden. Men jo mer de forandret, jo mer surret de det til.

Grunnen til det var at de ikke så helheten, og ante ikke konsekvensene av det som ble endret på.

Det fikk meg til å tenke på meg selv, når jeg forsøker å ordne opp for Gud. Jeg forsøker å fikse ting, og aner ikke konsekvensen av det jeg forsøker å rette på. For jeg ser ikke det hele og fulle bilde av Guds skaperverk og hva som er hensikten med alt. Det kan få meg til og mistet motet, og fokus.

I Forkynneren står det at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske så strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å finne det ut.
Forkynneren 8:17

Han vil at vi skal slutte med å streve i egen kraft, og komme til ham. For han vet og formår. Han har en plan med alt

Se på Guds verk! Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket?  På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter.
Forkynneren 7:13‭-‬14

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!  Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.  For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.
Matteus 11:28‭-‬30

Hørte en tale på søndag om dette.  Han talte over forutbestemmelse. At det ikke finnes noen tilfeldigheter hos Gud. Predikanten tok frem eksempler i bibelen på at vi alle er brikker i hans store puslespill

Gud ser hele bildet, og det verk han har begynt, det skal han fullføre. Da er det godt og vite hvem han er,og hva han står for.

Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
5 Mosebok 32:4

 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?  Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. 

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Matteus 6:25‭, ‬27‭-‬27‭, ‬32‭-‬33

Jeg sier ikke at vi skal lene os tilbake, uten å gjøre noe. Gud vil at vi skal bli en del av hans plan,komme så nær at vi ser hans nåde og velsignelse på nært hold. Han vil at vi skal bli så fasinert, at vi sår ut å deler det vi har fått. Slik blir vi en del av hans plan

for da kan vi stemme i med salmisten;

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.
Salmene 1:1‭-‬3