onsdag 15. desember 2021

JESUS SER DEG!!

Ble på søndag minnet på hvordan Gud ser våre individuelle behov. Det ble lest i fra Efeserne 6, som taler om hvordan vi gjennom å Ta Guds fulle rustning på,  kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Rustningen som det her tales om, er tilpasset, og formet slik at den beskytter det nye livet som Gud har gitt deg.

Det som ble så stort for meg, var at vi er veldig forskjellige, og den som angriper,  kan bli veldig personlig! Han vet akkurat hvor, og hvordan han skal angripe deg. Han vet om dine svakheter.  Men det som er enda større, er at også Jesus, ser og kjenner deg.

Ja, til og med hvert hår vi har på hodet, er talt. Frykt ikke, sier han!
Lukas 12:7

Natanael ble også forundret,  når Jesus så både hans innerste personlighet, og hvor han hadde hvert tidliger på dagen.

Jesus så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.
Johannes 1:47‭-‬48

Jesus er nok ikke så opptatt av hvor mye hår du har på hode, eller hvor du har vært, og hva du har gjort. Han vil bare vite akkurat det som er nødvendig, slik at han kan komme djevelen i forkjøpet. Jesus visste at Peter ville fornekte ham, og for at djevelen ikke skulle bruke det mot ham, gav han Peter mot. Han ba for Peter at hans tro ikke måtte svikte.


Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.
Lukas 22:32

Han gav Peter troens skjold, og frelsens hjelm. Tok Peters tanker til fange, før de kom, og gav han tro I hjerte om at det finnes nåde hos Gud, selv om vi feiler.

Før Adam og Eva falt i Edens hage, så hadde Jesus lagt opp frelsesplan.

Før du og jeg feiler og faller, har han en plan om hvordan han skal reise oss opp, og føre oss videre.

Jesus ønsker, som han gjorde med Peter, at vi skal være berett.

Derfor sier han;
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
Efeserne 6:13‭-‬17

Han vet at det å fylle seg med hans ord, vil gjøre oss rustet til å møte det som ligger foran oss. Å når vi fordyper oss i ordet, vil Jesus gi oss et personlig møte med han, slik at ordet som møter deg former din rustning. Akkurat det du har behov for gir han deg, så du kan stå i prøvelsene som møter deg. Peter trengte trøst, og nåde. Du har kanskje behov for mot og styrke.

Det er ikke bare her Jesus ser deg. Han ser også hva som må til for å forme deg, og forvandle ditt sinn. Derfor møter han oss på forskjellige måter. Når han helbredet de blinde, så gjorde han det på forskjellige måter. Til noen sa han bare; Bli seende! Så fikk han umiddelbart synet tilbake. Andre måtte gjøre noe fysisk før de fikk helbredelsen, mens andre igjen måtte berøres av Jesus på nytt, før de så helt klart.

Jesus ser den som trenger et mirakel, for å få mot og styrke til å gå videre. Men han vet også hvordan han skal få din oppmerksomhet. Kanskje du må komme til Jesus på nytt, for å få ditt syn igjen. Eller kanskje du må gjøre som han som var født blind. Han måtte gå vaske seg i dammen Siloa!
Johannes 9:7

Siloa-dammen var sannsynligvis et viktig renselses-bad på Jesu tid, og som denne mannen, har kanskje du også behov for å dykke deg ned i ordet, og gjennom det bli renset, slik at du får ditt syn igjen.

Slik ser Jesus den enkelte. Noen søker Jesus fordi de har hørt rykter om han, og har bare behov for  en lett berøring av Jesu kappe. Mens andre, som Sakeus, har behov for å bli sett, slik at de skal kjenne seg elsket.

Jesus ser deg, og vet nøyaktig hva du trenger.

Og han sa til disiplene: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen - hva dere skal kle dere med! Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende! For alt dette søker hedningene i verden etter. Men deres Far vet at dere trenger alt dette.
Lukas 12:22‭, ‬28‭, ‬30