søndag 19. april 2020

ALT ER BLITT TIL AV HAM!!

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭, ‬3

Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.  Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.  Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
1 Mosebok 1:2‭-‬4

I det siste har det hvert spennende å se hvordan hver minste historie, eller beretning
får frem hvem Jesus er, og hvordan han tenker.  Hvordan Gud helt i fra første bok forteller oss at han som er et lys og salt,  vil komme til oss, syndens menneske, som er tom og øde.

Ja, ved sitt skapende ord, vil han tale inn i våre hjerter, og det vil bli lys. Ordet vil gi næring det Gud har skapt i ditt hjerte, så du bærer frukt.

Men jeg merket meg at Gud helt i fra skapelsen av proklamerer at alt er blitt til ved ham! Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til! Eller som det står i 1 mos. jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp. Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.  Og Gud så at lyset var godt.

Det var lyset som var verd å nevne. Før Guds ord talte inn i mørket,  var det øde og tomt.

Takk Gud, at du lot lyset skinne i mitt mørket. Må ditt ord skape noe i mitt hjerte, slik at jeg kan bære frukt. Ja må jeg se at i meg selv makter jeg ikke noe. Alt er øde og tomt uten deg min Gud. Men alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
Filipperne 4:13