tirsdag 16. juni 2020

SI BARE ET ORD!!

Men høvedsmannen svarte og sa: Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare et ord, så blir gutten frisk.
Matteus 8:8

Tenkte på disse ordene; Si bare et ord, så blir....!!

Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg dere: Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro!
Matteus 8:10

Hva var det han hadde så stor tro på? Jo, det var Guds forvandlene ord. Han sa ikke " si bare et ord, så kan det hende noe skjer. Han var sikker på at bare et ord i fra Jesus ville gjøre hans sønn frisk.

Ja, han riktig understreket det med å si; jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.
Matteus 8:9

Han visste at Guds ord virket på samme måte, og var trygg på at når Gud talte, så skjedde det

Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33:9

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
Hebreerne 4:12

For en makt! Guds Levende ord, lar seg ikke stoppe. Det virker i oss både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Det var troen på dette høvedsmannen viste.

Men var det høvedsmannen som hadde bestemt seg for å tro, eller var troen et tegn på at noe var plantet i hans hjerte?

Jesus sier: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger.  Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til ham: Vi er ikke født i hor! Vi har én far, Gud. Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg.
Johannes 8:39‭, ‬41‭-‬42

Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud.
Johannes 8:47

Slik jeg ser det, er det de som er hans fra begynnelsen av, som hører, og tar imot.
Det er derfor han med sikkerhet sier:

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!
Johannes 6:47

Det er fordi HAN er den som virker i oss både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.
Salmene 37:5

For rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned.  Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.  Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.  For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
Romerne 10:6‭, ‬8‭-‬11

må han gjøre oss dyktige til alt godt, så vi kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.
Hebreerne 13:21