tirsdag 7. juli 2020

TILGITT!!

Tenkte på orde tilgivelse i dag, og spurte meg selv; Hva betyr tilgivelse for meg?

Peter spurte Jesus om hvor mange ganger han  skulle tilgi. Da fikk han til svar, at man i tillegg til å være raus med sin tilgivelse, skulle være overbærende, og vise sympati.

Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger?  Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!
Matteus 18:21‭-‬22‭

Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!
Efeserne 4:32

I følge Jesus, skulle man behandle hverandre slik Gud behandler oss. Det er han som er vår målestokk på tilgivelse. Han som både er barmhjertig,  og rettferdig!

Det finnes mange eksempler, eller prinsipper i bibelen på tilgivelse. Når de kommer drassende på synderinnen, og ønsker å straffe henne for det hun har gjort,  så sier Jesus plutselig; den som er uten synd, han kan kaste den første sten!

Jesus visste at ingen hadde noen rett til å dømme henne, for alle hadde en eller annen gang falt, og hadde selv behov for tilgivelse.

Det er akkurat som vi glemmer det! Når vi dømmer hverandre. Vi blir med ett så selvrettferdig! Men, som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.
Romerne 3:10

Jesus spurte synderinnen; Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre! Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!
Johannes 8:10‭-‬11

Gå bort, og synd ikke mer!

Vi kan vel med dette slå fast, at det å tilgi, ikke betyr at man unnskylder, eller fritar den som har gjort noe galt, for ansvar.  

Historien om David' s fall  forteller oss noe om dette. Der minner Jesus  oss om  at vi selv er skrøpelige , og at vi selv trenger å bli tilgitt, og at valgene vi gjør, gir konsekvenser.

David hadde gjort noe forferdelig.  Så blir han bedt om å ta stilling til en som har gjort en lignende handling, og David  blir mektig vred, og sier at mannen som har gjort dette, må straffes med døden!

David glemte sin egen synd! Det han ikke visste, var at historien han hørte fra profeten Natan, egentlig var om han  selv, men det slo han ikke, og Davids dom var knusende.

Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan: Så sant Herren lever: Den mannen som har gjort dette, skal dø,
Da sa Natan til David: Du er mannen!
2 Samuel 12:5-7

Tror mange av oss har hvert,og kommer til å komme i den samme situasjon. Vi glemmer så fort at vi selv er syndere, og vi er raske til å dømme.

Davids synd ble tilgitt, men den fikk som sagt konsekvenser. Men David fikk leve, og ble fortsatt velsignet rikelig, og var fortsatt Guds utvalgte.

Da sa David til Natan: Jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David: Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.  Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, så skal også den sønnen du har fått, visselig dø.
2 Samuel 12:13‭-‬14

Tror vi må være flinke å minne oss selv om dette, og holde fast ved løftene som Gud har gitt oss. For det er en som forsøker å få oss til å glemme løftene, og heller minner oss på alle feil vi har gjort,  og hvor utilstrekkelig vi er.

Kona til Job så på alt som gikk galt for Job, og  sa: Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø!
Job 2:9

Men Job hold fast, og sa: Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet!
Job 1:21

En jeg kjenner, skrev en sang, som vi trenger å synge, for å minne oss selv på, og holde fast på løftene når vi faller og føler oss svake. Ja,  glemme det som er bak, og strekke oss ut etter det som ligger foran;

"Jesus jeg vet at løftene holder,  som støtter av marmor står de der. 
Når satans piler vil brenne seg fast
Vet jeg hva du har sagt

Kor:
Jeg vil ingen lunde la din fot rokkes
Du står på en klippe av fjell
Vær du bare stille og vent på meg
Og se at jeg frelser deg" 

Vi har en tilgivende, og nådig Gud, som på tross av feil og skavanker, ser potensialet i deg og meg! 

Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.  Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor. Klagesangene 3:22‭-‬23 

Amen!

tirsdag 16. juni 2020

SI BARE ET ORD!!

Men høvedsmannen svarte og sa: Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare et ord, så blir gutten frisk.
Matteus 8:8

Tenkte på disse ordene; Si bare et ord, så blir....!!

Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg dere: Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro!
Matteus 8:10

Hva var det han hadde så stor tro på? Jo, det var Guds forvandlene ord. Han sa ikke " si bare et ord, så kan det hende noe skjer. Han var sikker på at bare et ord i fra Jesus ville gjøre hans sønn frisk.

Ja, han riktig understreket det med å si; jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.
Matteus 8:9

Han visste at Guds ord virket på samme måte, og var trygg på at når Gud talte, så skjedde det

Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Sal 33:9

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.
Hebreerne 4:12

For en makt! Guds Levende ord, lar seg ikke stoppe. Det virker i oss både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Det var troen på dette høvedsmannen viste.

Men var det høvedsmannen som hadde bestemt seg for å tro, eller var troen et tegn på at noe var plantet i hans hjerte?

Jesus sier: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger.  Dere gjør deres fars gjerninger. De sa da til ham: Vi er ikke født i hor! Vi har én far, Gud. Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg.
Johannes 8:39‭, ‬41‭-‬42

Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, fordi dere ikke er av Gud.
Johannes 8:47

Slik jeg ser det, er det de som er hans fra begynnelsen av, som hører, og tar imot.
Det er derfor han med sikkerhet sier:

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!
Johannes 6:47

Det er fordi HAN er den som virker i oss både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.
Salmene 37:5

For rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned.  Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.  Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.  For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
Romerne 10:6‭, ‬8‭-‬11

må han gjøre oss dyktige til alt godt, så vi kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.
Hebreerne 13:21 

søndag 19. april 2020

ALT ER BLITT TIL AV HAM!!

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭, ‬3

Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.  Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.  Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
1 Mosebok 1:2‭-‬4

I det siste har det hvert spennende å se hvordan hver minste historie, eller beretning
får frem hvem Jesus er, og hvordan han tenker.  Hvordan Gud helt i fra første bok forteller oss at han som er et lys og salt,  vil komme til oss, syndens menneske, som er tom og øde.

Ja, ved sitt skapende ord, vil han tale inn i våre hjerter, og det vil bli lys. Ordet vil gi næring det Gud har skapt i ditt hjerte, så du bærer frukt.

Men jeg merket meg at Gud helt i fra skapelsen av proklamerer at alt er blitt til ved ham! Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til! Eller som det står i 1 mos. jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp. Og Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.  Og Gud så at lyset var godt.

Det var lyset som var verd å nevne. Før Guds ord talte inn i mørket,  var det øde og tomt.

Takk Gud, at du lot lyset skinne i mitt mørket. Må ditt ord skape noe i mitt hjerte, slik at jeg kan bære frukt. Ja må jeg se at i meg selv makter jeg ikke noe. Alt er øde og tomt uten deg min Gud. Men alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
Filipperne 4:13