lørdag 5. juni 2021

HVA MED HAM?

Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!
Johannes 21:21‭-‬22

Har i det siste tenkt mye på hvor mitt fokus er. Hva er jeg opptatt av, og hvor vil det føre meg? Når jeg leste disse ordene, ble jeg igjen minnet på hvor viktig det er å ha rett fokus.

Tror ikke det er uten grunn at Jesus stiller det spørsmålet han stiller her; hva angår det deg?

Så sier han; Følg du meg!

Jesus visste at det å fokusere på andre, måle andre opp og ned, vurdere og dømme, ville føre til at du mister fokus. Akkurat som Peter, når han gikk på vannet. Plutselig ble han opptatt av bølgene rundt seg, det negative. Plutselig ble han opptatt av hva som kunne gå feil. Så begynte han å synke. Han ble så oppslukt av det som hendte rundt ham, at han mistet Jesus av syne. 

Har du mistet Jesus av syne? Har bekymringer og uro fått din oppmerksomhet,  slik at du har mistet ham av syne?

Er du en av de som hører ordet, men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt.
Markus 4:18‭-‬19

Er du så bekymret over andres feil og mangler, at det kveler ordet som er sådd i ditt hjerte?

Da er det at Jesus sier; hva kommer det deg ved? Følg du meg!

Siste innlegg skrev jeg om kvinnen som ble grepet I hor. Tanken slo meg, at de som kom med henne, og som var så opptatt av hennes feilsteg, de møtte seg selv i døra. De hadde mistet fokus!

Der, rett foran dem, sto Jesus, han som er full av nåde. Han som utfrir, og har makt til å forvandle. Han som er full av kjærlighet.  Men det eneste de var opptatt av, var hva denne kvinnen hadde gjort.

Jeg synes det er godt å tenke på, at det er Gud som dømmer. Både fordi han er rettferdig, kjærlig og nådig, men også fordi jeg, som selv er en synder kan komme til ham, og få høre de vakre ordene; heller ikke jeg fordømmer deg!

Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Hver og en står eller faller for sin egen herre. Men du skal bli stående, for Herren er mektig til å holde deg oppe. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.
Romerne 14:4‭, ‬12

Jesus vil ikke at vi skal være opptatt av hverandre. Han vil at vi skal se på ham, som er full av nåde,  han som kan frelse og utfri. Han vil ikke at vi skal bekymre oss for noe, eller noen.

Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.
Matteus 8:22

Overlat saken til Gud, han som vet alt, og som har makt til å stille stormen.

Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham lovsynge! Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
Jakob 5:8‭-‬9‭, ‬13‭, ‬15

Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.
Salmene 37:4‭-‬5