mandag 25. september 2017

KJENNER DU JESUS?

Jeg har i lang tid hvert fasinert av Paulus møte med Jesus. For en nåde, og for en åpenbaring han fikk!!

Paulus var i sine egne øyne en tro tjener av Gud. Og ved å tjene den Gud som han hadde lært å kjenne, ble han uten å vite det, en som forfulgte Jesus!

Hvordan var det mulig? Han sier selv at han var nidkjær for Gud.

Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag.
Apostlenes gjerninger 22:3

Paulus hadde lært lovens Gud å kjenne. Han hadde lært at man kunne rettferdiggjøres ved å følge loven. Derfor ble han nidkjær på Guds vegne. Han trodde at man i egen kraft kunne finnes rettferdig for Gud. Han kjente rett og slett ikke den Gud han såkalt tjente. Så når han møter Jesus, som er Guds levende ord, spør han; " Hvem er du?" Da er det han får se, og forvandlingen skjer!!

I dag leste jeg i Galaterne, om hvordan Paulus selv forteller om sitt møte med Jesus, og hva dette møte gjorde med ham.

Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den.
Galaterne 1:13

 Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet  å åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.  Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus.  De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, han forkynner nå den troen som han før prøvde å utrydde.
Galaterne 1:15‭-‬17‭, ‬23

Etter møtet med Jesus sier Paulus" Da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.  Og plutselig støtter han de han før forfulgte.

Kjenner du Jesus, og hvem har lært deg hvem han er?

Jeg tror ikke det er uten Grunn at Paulus etter sin omvendelse sier " Da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod." Han hadde erfart at menneskets lærdommer ikke førte frem. Det kunne virke så rett og riktig, men allikevel føre så galt avsted.

Johannes omtaler Gud som Selve ordet, og han sier at ingen kan ta i mot ham i egen kraft.

 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes 1:13

Det var Guds levende ord som forvandlet Paulus.Guds ord forvandlet han, slik at han som før forfulgte, nå forkynnte den troen som han før prøvde å utrydde.

Er det denne Jesus du kjenner? Er det det levende ord som har åpenbart seg for deg, og forvandlet ditt syn på hvem han er? Eller er det menneskets syn på hvem han er som former deg og dine handlinger? 

Kanskje ditt syn på hvem han er gjør at du som Paulus forfølger ordets forkynnere.
Eller har Guds livgivende ord åpenbart seg i deg, og forvandlet deg?

Det var helt fantastisk det Paulus fikk se!! Han fikk se den Jesus som Johannes omtaler i Johannes 1 vers 1-3

 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭-‬3

Det skapende, livgivende ord!! Det ord som forvandler, former og danner. Det ordet som er full av barmhjertighet og nåde. Det ord som  talte, og det skjedde, og bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Det er den Jesus jeg kjenner!! Han kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Jesaja 9:6

Når han får vist deg hvem han er, blir han stor og mektig i dine øyne, og det vil forvandle deg!!

 En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.  Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn,
Salmene 33:16‭-‬18

 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.
Romerne 10:17