torsdag 8. februar 2024

HAN ELSKET MEG FØRST!

‭‭Har ofte hørt både forkynnelse, og ordet i Åpenbaringen‬ ‭2:4‬ ‭sitert.

[4] Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.  

Forkynnelse om dette skriftstedet handler veldig ofte om vår utilstrekkelighet, og vår ufullkommenhet, og man sitter igjen med en følelse av at men ikke elsker Gud høyt nok.

Men i helgen hørte jeg for første gang at dette ikke i første omgang handler om min kjærlighet til Gud, men  som Johannes så fint påpeker, at kjærligheten kommer fordi Han elsket oss først! Når vi får se og kjenne hans kjærlighet,  fylles vi ikke bare av en kjærlighet til Gud, men vi får kraft til å elske vår neste.

Det er kraftfulle ord Johannes siterer her.

1 Johannes‬ ‭4:8‬ ‭

[8] Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.  
[10] I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.  
[16] Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.  
[19] Vi elsker fordi han elsket oss først.  

Gud er selve kjærligheten!!

Hvor mange ganger har jeg ikke lest de første ordene i vers 8, og kjent fordømmelse. Men så forklarer Johannes hvorfor.
[8] Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 

For Gud er selve kjærligheten!! Så du kan umulig kjenne Gud, uten å kjenne kjærlighet ❤️.

I det samme kapittelet beskriver Johannes hva kjærligheten gjør med deg. Den får deg ikke bare til å elske din neste, men den driver frykten ut! Frykten for å ikke strekke til, frykten som gjør at du kjenner fordømmelse, framfor kjærlighet.

‭‭1 Johannes‬ ‭4:18‬ ‭

[18] Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.  

Jo mer jeg grunnet på disse ordene, ble det mer og mer klart hvor sentral Guds kjærlighet er.

‭‭1 Korinter‬ ‭13:1‭-‬3‬ ‭

[1] Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. [2] Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting.   [3] Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting.  

Med andre ord, egene gjerninger uten Guds kjærlighet og kraft har ingen nytte. Du kan ta deg sammen så mye du orker, men uten Guds forvandlende kjærlighet er det bortkastet. 

Så kommer beskrivelsen på hvem og hva selve kjærligheten er, og hva den gjør med deg, om du blir i ham, og han får fylle deg med sin kjærlighet.

‭‭1 Korinter‬ ‭13:4‭-‬8‬ ‭

[4] Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.   [5] Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.   [6] Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.   [7] Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.   [8] Kjærligheten faller aldri bort.

Det som ble som ble så levende for meg, når jeg hørte forkynnelsen i helgen,  om Guds kjærlighet til meg, var at Han  ved sin kjærlighet gjorde det mulig for meg å elske. Ingen krav, eller forventninger, annet enn å ta imot Han som er selve kjærligheten ❤️

‭‭1 Korinter‬ ‭13:13‬ ‭

[13] Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

HAN ELSKET MEG FØRST!!

mandag 5. februar 2024

VET DERE IKKE AT DERE ER GUDS TEMPEL!

‭‭‭‭1 Korinter‬ ‭3:16‭-‬17‬ ‭

[16] Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?   [17] Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.  

Leste I dag, om Jesus, da han drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Da ble jeg minnet på, at vi er jo Guds tempel. Hva er det vi fyller vårt tempel med? Har vi kanskje behov for at Jesus skal komme til, og rense ut det som ikke hører hjemme der?

Matteus‬ ‭21:12‭-‬13‬ ‭

[12] Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,   [13] og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!  

Det vi fyller oss med, endrer umerkelig vårt fokus, akkurat som de i tempelet.

Kjøp og salg i tempelet startet Kanskje i det små, og i starten var det kanskje behov hos de som kom for å tilbe som gjorde at noen begynte med det. Men plutselig var de mer opptatt av kjøp og salg, og tempelet ble fylt av salgsboder og selgere som ropte på oppmerksomhet. Det som tempelet egentlig var beregnet for, nemlig tilbedelse, ble overdøvet av alt sammen.

Vi har også praktiske og kjødelige behov som melder seg, spesielt når man skal sette av tid til Herren. Det kan virke så uskyldig, ja til og med nødvendig når man er trøtt og sliten.
Behovet for å slenge seg ned på sofaen og se på en koslig film, eller koble ut med å surfe litt på nettet,  kan virke så uskyldig.


Akkurat som de som kjøpte og solgte i tempelet. De solgte jo ting som var nødvendig for de som skulle ofre, og tilbe I tempelet. Problemet var at det som fylte tempelet, sakte men sikkert endret fokus. Salg og service var det som møtte de som kom for å tilbe, og de som allerede var i tempelet,  var mer opptatt av å tjene penger, enn å tilbe Gud.

Hva er det som møter meg i mitt tempel, når jeg setter meg ned for å tilbe? Hva har jeg fylt hode mitt med de siste dagene?

Kanskje noen av de som kom til tempelet for å tilbe, plutselig kom på at de ikke hadde det som måtte til. Det første de møtte var selgere som ropte ut hva som var nødvendig, for å tilbe.

Hva er det første som møter deg når du setter deg ned for å lese Guds ord og be? Kanskje det du har fylt tempelet med i det siste, får deg til å føle deg utilstrekkelig.
Om jeg ikke føler på utilstrekkelighet,  så kan støyen fra alle salgsbodene, og plassen det tar komme i veien. Alt du har fylt deg med, roper på oppmerksomhet, og forteller deg hvor viktig det er at du tar deg tid til det først.

Tror og vet at Gud unner oss ting, men han vil prioriteres først! Han vet at det du og jeg tenker på, og er opptatt av, bestemmer hvem vi er, at det former vårt indre liv, og gir grunnlag for valgene vi tar.

‭‭Matteus‬ ‭12:34‬ ‭

For det hjertet flyter over av, det taler munnen.  

Derfor sier Jesus

Matteus‬ ‭6:33‬ ‭

[33] Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!  


Salmene‬ ‭139:23‭-‬24‬ ‭

[23] Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, [24] se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!