søndag 22. oktober 2023

LØFT DERES HODER!

I SPEAK JESUS!
Gjennom livets løp står man ved noen veiskiller, og man må ta noen valg. Noen valg tar man automatisk,  uten å engang tenke på konsekvensene, mens andre ganger koster det litt, og man kanskje vegrer seg.

Konsekvensene kommer, uansett om man bevisst tar et valg, eller ikke. Det som er viktig,  er hva du har fokus på når du tar dine valg. Hva var det som førte deg dit du er nå, og hva har du fokus på akkurat nå.

For en tid siden sto jeg ved en vanskelig skillevei. Vonde følelser, sorg og Skuffelse fikk meg til å miste fokus, men midt i kaoset ble jeg minnet på at hva du enn velger, så hold fokus. Ikke la noen ta fra deg troen. Overraskende kom disse ordene fra min fastlege; Ingen kan ta fra deg din tro, den er din! Gud bruker den han vil.

Poenget mitt er at uansett hvilket valg du tar i livet, hold fokus. Hva er det som er viktig for deg? Hva er det som gjør at du tar de valgene du tar?

Mange med meg mistet fokus i den prosessen jeg dengang sto i, og det førte til at mange av oss kom på avveie.  Sårende ord, og sårede følelser førte til at man for en tid mistet fokus, og man ble mer opptatt av å rettferdiggjøre sine valg, en å ha fokus på han som rettferdiggjør, og holder sin hånd over den enkelte.

Det får meg til å tenke på Peter, når han I glede å iver trår over båtripa. Med  blikket festet på Jesus tar han et skritt i tro. Men så plutselig er det noe som får han til å miste fokus. Stormen og uværet rundt ham får han til å miste Jesus av syne, og han begynner å synke.

Hvor er ditt fokus? Har du mistet Jesus av syne?

Ble i dag minnet på hvor viktig dette er, spesielt når det stormer som verst, og alt rundt deg forsøker å ta ditt fokus.

Min bror talte i dag over disse ordene,  og minnet oss på hvor viktig det er å ha blikket festet på Jesus, han som gir oss håp, og mot til å ta et skritt i tro.

Når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 
Lukas‬ ‭21:28‬ ‭

Jesus vil ha ditt fokus, og vil at du skal løfte blikket, og se på han, spesielt når du står ved livets skilleveier.

Man gjør desverre mange ubevisste valg gjennom livet, men ‭‭vær frimodige og sterk, frykt ikke og reddes ikke, for Herren din Gud går selv med dig, han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig.
5 Mosebok‬ ‭31:6‬ ‭

Ikke la noen fortelle deg noe annet. Hold fokus på ham som er full av kjærlighet og omsorg, og som er mektig til å bevare både deg, og din neste.