mandag 27. november 2017

JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET!

Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.  Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Apostlenes gjerninger 4:11-12

Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Først skapte han oss, så kom han for å fortelle om seg selv, og hva han som skaperen hadde utrettet, og kunne utrette, men ingen trodde ham.

De hadde sine egne ideer om hva som var viktig, og hva som betydde noe.
Men det de forkastet, ble en viktig brikke i Guds plan. De trodde de hadde utrettet noe viktig. De trodde at det de hadde tatt en avgjørelse på, hadde en betydning, og det hadde det også, men ikke den betydning som de trodde.

Det de trodde de skulle avslutte, ble en BEGYNNELSE . Det de trodde de tok liv av, ble til LIV. Det de trodde de hadde makt over, hadde ALL MAKT.

Hva er ditt mål i livet? Har du Gud med i planene dine? Pilatus hadde utrettet noe her i livet, han var til og med en Konge. Han gav uttrykk for det også; " Vet du ikke at jeg har makt? " Men Pilatus brukte sin såkalte  "makt" til å utføre Guds vilje. Det var ikke ment slik, eller det vil si, konsekvensene av Pilatus sitt valg var tenkt anderledes. Men Gud hadde det siste ordet!!

Hvor tror du dine planer og mål vil føre deg? Samsvarer Guds planer med dine? Eller vil utfallet av dine handlinger bli annerledes enn du har tenkt?

Gud har en plan, og den vil han gjennomføre!! Han vil bruke deg og meg til å gjennomføre de, om du vil eller ikke.  Det vil si, at noen ganger kan dine valg føre til noe helt annet enn det du hadde tenkt, slik som Pilatus.

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:9

Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Sett din lit til Herren og gjør godt. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Salme 37.

Så deilig!! Vi kan bare velte det over på Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte betrakter. Kan det bli bedre?

Pilatus følte han hadde makt der han sto, det føltes godt der og da. Han var Konge, og hadde folket i ryggen. Det føltes som han fikk det slik han ville, men utfallet ble helt annerledes.

La oss løfte vårt blikk, og skue opp på ham som har skapt oss, slik at han kan få oss inn i hans plan og vilje med vårt liv. Han som er begynnelsen og enden, troens opphavsmann og fullender.  Da vil vi få en fullkommen seier i alle valg vi tar!

mandag 25. september 2017

KJENNER DU JESUS?

Jeg har i lang tid hvert fasinert av Paulus møte med Jesus. For en nåde, og for en åpenbaring han fikk!!

Paulus var i sine egne øyne en tro tjener av Gud. Og ved å tjene den Gud som han hadde lært å kjenne, ble han uten å vite det, en som forfulgte Jesus!

Hvordan var det mulig? Han sier selv at han var nidkjær for Gud.

Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge kravene i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag.
Apostlenes gjerninger 22:3

Paulus hadde lært lovens Gud å kjenne. Han hadde lært at man kunne rettferdiggjøres ved å følge loven. Derfor ble han nidkjær på Guds vegne. Han trodde at man i egen kraft kunne finnes rettferdig for Gud. Han kjente rett og slett ikke den Gud han såkalt tjente. Så når han møter Jesus, som er Guds levende ord, spør han; " Hvem er du?" Da er det han får se, og forvandlingen skjer!!

I dag leste jeg i Galaterne, om hvordan Paulus selv forteller om sitt møte med Jesus, og hva dette møte gjorde med ham.

Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den.
Galaterne 1:13

 Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet  å åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.  Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte siden tilbake til Damaskus.  De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, han forkynner nå den troen som han før prøvde å utrydde.
Galaterne 1:15‭-‬17‭, ‬23

Etter møtet med Jesus sier Paulus" Da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod.  Og plutselig støtter han de han før forfulgte.

Kjenner du Jesus, og hvem har lært deg hvem han er?

Jeg tror ikke det er uten Grunn at Paulus etter sin omvendelse sier " Da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod." Han hadde erfart at menneskets lærdommer ikke førte frem. Det kunne virke så rett og riktig, men allikevel føre så galt avsted.

Johannes omtaler Gud som Selve ordet, og han sier at ingen kan ta i mot ham i egen kraft.

 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes 1:13

Det var Guds levende ord som forvandlet Paulus.Guds ord forvandlet han, slik at han som før forfulgte, nå forkynnte den troen som han før prøvde å utrydde.

Er det denne Jesus du kjenner? Er det det levende ord som har åpenbart seg for deg, og forvandlet ditt syn på hvem han er? Eller er det menneskets syn på hvem han er som former deg og dine handlinger? 

Kanskje ditt syn på hvem han er gjør at du som Paulus forfølger ordets forkynnere.
Eller har Guds livgivende ord åpenbart seg i deg, og forvandlet deg?

Det var helt fantastisk det Paulus fikk se!! Han fikk se den Jesus som Johannes omtaler i Johannes 1 vers 1-3

 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭-‬3

Det skapende, livgivende ord!! Det ord som forvandler, former og danner. Det ordet som er full av barmhjertighet og nåde. Det ord som  talte, og det skjedde, og bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Det er den Jesus jeg kjenner!! Han kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Jesaja 9:6

Når han får vist deg hvem han er, blir han stor og mektig i dine øyne, og det vil forvandle deg!!

 En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.  Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn,
Salmene 33:16‭-‬18

 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.
Romerne 10:17

fredag 7. april 2017

UTVALGT OG FRELST AV NÅDE!!

Har tenkt mye på Saulus i det siste. hvordan Gud i sin nåde stoppet han, og tok han dit han ville.

 Saulus fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, ikke fordi han hadde noen personlige grunner til å hate de han forfulgte, men fordi han brant for det han sto for.  Han var jøde, og opolært etter de strenge kravene i loven, og han var nidkjær for sin Gud.
Apostlenes gjerninger 22:3

Men underveis hadde han mistet noe, og det kunne virke som han hadde glemt hva lovens hensikt var, og hvem som kom med den.

Hans fokus hadde virkelig endret seg.  Han hadde blitt så opptatt av loven og dens krav, at synet på han som kom med den hadde bleknet. Så når Saulus møtte Jesus, og ble konfrontert med hva han holdt på med, kjente han ikke Jesus igjen

 Han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Apostlenes gjerninger 9:4‭-‬5

Tror nok Saul var uenig i det han nå hørte. Skulle han, som var en lovens mann, en som faktisk tjente Jesus, forfølge Jesus? Her har du nok tatt feil mann. Jeg har jo virkelig gått inn for Guds sak!

Saulus  hadde  ikke en eneste tanke om å stoppe opp. Han var fullstendig  fokusert på det han holdt på med, totalt forblindet.

Men så skjedde det noe fantastisk!! Guds strålende lys kom, og fikk han til å stoppe opp litt. Saulus ser fortsatt ikke Jesus, men Jesus ser ham!!
Og ved Guds nåde blir Saulus ledet dit han skal være.

Han hadde truet og drept, var totalt på avveie. Han hadde ingen idé om at han var på feil spor. Men på tross av hvor mye ondt han hadde gjort mot de hellige, sa Herre til ham: Gå av sted! For du et utvalgt redskap for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.
Apostlenes gjerninger 9:1‭, ‬3‭-‬4‭, ‬6‭, ‬8‭-‬8‭, ‬12‭-‬13‭, ‬15

For en nåde, og kjærlighet!! Og så trygt å vite, at selv om vi ikke ser han, så ser han oss

Vi kan også komme på avveie, og miste fulstendig fokus. Vi kan også som Saulus forfølge hans folk, legge byrder og krav på mennesker i Guds navn uten å forstå at vi er totalt på avveie. Vi kan tjene oss selv, i troen på at det er ham vi tjener. Vi kan bli så opptatt av  å gjøre, at vi mister synet på den vi gjør det for.

Men takk Gud for at det allikevel ikke er ute med oss!
For han går i forbønn for oss! Og om vi kommer på avveie, vil han sende noen i vår vei, som kan lede oss tilbake til Jesus.

Det er ikke sikkert du ser Jesus klart med en gang. Kanskje du må som Saulus ha noen som drar deg i riktig retning. Men på tross av at du ikke ser, vil han føre deg til et sted som fører til at skjellene faller fra dine øyne, og du vil få øye på Jesus igjen!

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 

Vi er hans, og han bevarer oss og vokter oss, i sitt navn!

Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn - for at Skriften skulle bli oppfylt.
Johannes 17:9‭, ‬12

Til slutt vil jeg minne deg på hvem Jesus er.

Og Ordet var Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.
Johannes 1:1‭, ‬3

Han er selvet ordet, og om noen tørster, han komme til ham og drikke!  Den som tror på ham, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
Johannes 7:37‭-‬38

torsdag 6. april 2017

FOR MITT ÅK ER GANGELIG , OG MIN BYRDE ER LETT!!

1 Kor 6. 12  Jeg har lov til alt(-)men ikke alt gagner; jeg har lov til alt(-)men jeg skal ikke la noget få makten over mig.

Det er rart hvordan Guds ord taler forskjellig til oss mennesker. For noen er ordet til fordømmelse og byrde, mens for andre er det frihet og befrielse. Eller som en så fint sa det. Herren er min byrde (for noen), men en Hyrde (for andre)

Så et program på TV om en predikant i møte med sin datter. Han nevner akkurat dette ordet, jeg har lov til alt, men ikke alt gangner. For første gang ser jeg at Paulus faktisk taler om frihet her.

Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Men han sier ikke bare det. Han sier: Matt. 11. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Det er det Paulus forsøker å si, at selv om du har lov til alt, så er det ikke sikkert det du velger alltid er det beste for deg. Vi vil gjerne tro at når jeg har frihet til å gjøre alt jeg vil, da er jeg virkelig fri. Men som Paulus forsøker å si, så risikerer vi å gi oss over til noe som får makt over oss. Noe som ikke gir oss den frihet vi ønsket og forventet

Jesus ønsker å sette deg virkelig fri, og vise deg en ny og bedre vei, en vei som er ganglig og lett å gå på. Han vil være vår Hyrde, ikke vår byrde.

Eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette

Matteus 6:32-34

For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift! Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre sig for sig selv; hver dag har nok med sin egen plage.

.....eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette....

Tenk at vi har en som vet hva vi trenger, og han sier at vi skal få alt dette!!!!!

Du vil kanskje si at jeg har bedt om mye, og han svarer ikke. Men hva sier han?

søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
Så kan du kanskje si, hva er forskjellen?

Forskjellen skjer når du søker Gud!

2 Korinter 3:16, 18
Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.   Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Vi forvandles, vårt sinn forvandles, våre behov forvandles. Da vil vi be en bønn etter Guds hjerte, og den vil han svare på.

Mener du og si at min bønn ikke er etter Guds hjerte?

Gud ser dine behov, og han har en plan for deg. Han ser så mye mer en du kan fatte og forstå. For deg kan det virke som jordas undergang visst du ikke får det du ber om akkurat nå, men han sier i  Jesaja 55:9

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Og han sier i Lukas 12:27-28

Gi akt på liljene, hvordan de vokser! De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem!   Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende!

Så søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

FOR MINE TANKER ER IKKE DERES TANKER.........Jes. 55. 8-9

Jeg har ofte møtt meg selv og mine meninger i døra. Utfordringer i livet har endret på mitt syn, slik at jeg plutselig ser og dømmer folk annerledes. Det har ikke hendt bare en gang, men mange ganger. Det handlet ikke bare om bagateller i livet. Nei, jeg har og hadde sterke holdninger og meninger. Men så møtte jeg på utfordringer som tvang meg til å se ting annerledes.

Vi har så lett for å være selvrettferdige. Vi bygger våre meninger på den lille kunnskapen vi har, og når vi møter på ting i livet som lærer oss noe annet, blir vi tvunget til å endre mening. Bibelen sier noe om dette i Ordspråkene 16. 1-9. Historien i Esters bok sier noe om dette. Der kan vi lese om Haman som av selve kongen ble opphøyet. Han ble så høy på pæra at han ikke tålte eller forsto at noen så ting annerledes enn han. Kongen selv hadde jo bedt om at alle fyrster skulle bøye seg for Haman. Alle kongens tjenere gjorde som han hadde befalt, så hvorfor skulle ikke Mordekai gjøre som de andre. Det at Mordekai var en Jøde kunne umulig være god nok grunn til å ikke adlyde selveste kongen.

Haman mistet fokus. Han ble mer opptatt av at alle skulle se og forstå hvor stor han hadde blitt. Dessuten fikk han jo full støtte av de som var rundt ham, og selvrettferdigheten vokste. I lys av dette kom han inn for kongen. Kongen hadde gjennom natten blitt minnet på hva Mordekai hadde gjort for han. Derfor hadde han bestemt seg for å gi ham ære for dette. Uten at noen av de skjønte det, var Gud kommet inn i både kongen og Hamans liv og korrigerte deres vei. Esters bok 6. 1-6. Dessverre for kongen hadde skaden allerede skjedd. Det som var gjort kunne ikke endres.

Kjenner meg igjen i denne historien. Vi kan i uvitenhet dømme andre mennesker. Noen ganger går det bare ut over oss selv, men av og til kan våre holdninger være med på å ødelegge andres liv. Nettopp derfor ber Gud oss om å være ydmyke, og sette vår lit til ham. Ordspråkene 16. 3.

Overskriften på denne teksten sier at hans tanker er høyere enn våre. Han vet at vi ved å gå vår egen vei, vil støte på ting som gjør at våre holdninger og meninger endres. Noen kursendringer vil koste mer enn andre, og grunnen til det er at vi ikke vet og ser alt. Han som er mye større enn oss, og som har sett alt fra begynnelsen til slutt. Han vet hva som er best for oss. Så sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Ordspråkene 3. 5.

Som menneske vil vi ikke klare dette, men Gud har sett og forstår. Han kjenner alle mine veier. Salmene 139. Bakfra og forfra omgir han meg, og selv om jeg tenker ut min vei, så leder han meg dit han vil. Ordspråkene 16. 9. Ikke fordi han forlanger noe av meg, men fordi han med sin kunnskap vet hva som er mine innerste behov. For hadde jeg hatt kjennskap til det han vet, da ville hans behov være mitt. Mine holdninger og meninger ville hver etter Guds hjerte.

Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig! Ordspråkene 16. 20.

HVA VIL DET SI Å ELSKE JESUS

HVA VIL DET SI Å ELSKE JESUS?

Ofte hører jeg troende mennesker sier de elsker Jesus for hva han har gjort, en betinget kjærlighet. De elsker han fordi han gav seg selv på korset.
Men det var egentlig et tegn på hvor høyt han elsket oss!

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
Johannes 3:16

Det han gjorde vakte en kjærlighet i oss.

Vi elsker fordi han elsket oss først.
1 Johannes 4:19

Men hvem elsket vi, og hva fører det til?
Vi proklamerer vår kjærlighet til ham, men hva er det vi elsker ved ham?

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Johannes 1:1-4

Er det denne Gud vi elsker? Han som er selve ordet! Eller elsker vi ham for hva han har gjort og gjør for oss?

Det står at; "Dersom I elsker mig, da holder I mine bud"
Johannes 14:15

Er det konsekvensen av din kjærlighet til ham?

Å holde hans bud er ingen betingelse for at han skal elske oss, men en frukt av det at vi elsker ham, ordet!!
For kjærligheten til ordet former oss til den vi skal være, og jo mer vi fyller oss med det vi elsker, jo større kjærlighet får vi til ham!

Vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
2 Korinter 3:18

Det er den kjærligheten Gud taler om, den forvandlende kjærlighet, den kjærlighet som gjør at vi holder hans bud av glede. Den kjærlighet som gjør at vi bare vil ha mere av ham, ikke gaver og ting som vi mennesker setter pris på. Nei, vi vil ha mer av ham, ordet. Vi vil kjenne han bedre og lære han å kjenne. Og jo mer vi kjenner ham, jo mer blir vi påvirket av hans måte å tenke å handle på.

Han vil fylle all vår trang!

Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
Filipperne 4:19

Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.  Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus
Filipperne 3:1, 7-8

Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.
1 Johannes 4: 9, 15

HVA ER DIN AGENDA ?

Når Gud skapte Himmel og jord, hadde han et bilde klart for seg. Han tenkte; "Sånn vil jeg at bilde skal se ut!"

 Akkurat som kunstneren setter seg ned å tegner strek etter strek og til slutt former et bilde av det han har i sitt sinn og tanker, slik satte Gud seg ned og formet det han hadde i tankene.

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
1 Mosebok 1:27

Men forskjellen på kunstneren og Gud, var at Gud fra han begynte å forme den minste ting, hadde helt klart for seg hva resultatet skulle bli. Og for å fullføre sin plan skapte han deg og meg. Han formet oss til den han ville vi skulle være, slik at vi kunne være redskaper i hans hånd.

 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne* skapte han dem.
1 Mosebok 1:27 

Men dette var bare begynnelsen på bilde. Med sine ord begynte han å virke i oss til å utføre hans vilje slik at bilde kunne bli akkurat som han ville. 

For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.
Filipperne 2:13

Han var tolmodig, og trofast. Og om vi kom på avveie ledet han oss tilbake til ordet, slik at vi på nytt igjen kunne bli minnet på hva vår agenda var, nemlig å utføre hans plan.

Så hva er din agenda? Har du Guds vilje og plan klart for deg når du utfører dine handlinger? Når du dømmer andre, er du da inspirert av det bilde Gud har vist deg? Er du et redskap i Guds hånd når du baktaler din neste? Er din tjeneste inspirert av Guds bilde, slik at det du gjør fører til at Guds bilde blir tydeligere, og at de som hører på får et klarere bilde av hvem Han er?

Det er nok mange som tror de er med på å fullføre hans plan og vilje, men ett sted har bilde Gud viste blitt uklart.

For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.
Jakob 1:23‭-‬25

Jeg har hørt at kunst sier noe om den som har gjort arbeide. Det som er formet er inspirert av tanker, personlighet og dagligdagse ting som har hatt innvirkning på vedkommende. Slik er det også med Gud. Hans skaperverk viser hvem han er, og hva han står for. Er vi med på å fremme dette bilde?

Det viktig at vi lar hans ord fylle oss, forme oss og danne oss slik at ordet blir en del av oss, slik at det vi gjør i ord å handling peker på Jesus

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
Romerne 12:2

Til sist;
Se nå til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!
2 Mosebok 25:40

Ransak deg selv i lys av ordet om du er kommet på avveie
Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.
1 Korinter 14:26

 Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.
Johannes 4:34

 Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.  Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham.
Johannes 7:17‭-‬18