mandag 27. november 2017

JEG ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET!

Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.  Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Apostlenes gjerninger 4:11-12

Han kom til sine egne, men de tok ikke imot ham. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Først skapte han oss, så kom han for å fortelle om seg selv, og hva han som skaperen hadde utrettet, og kunne utrette, men ingen trodde ham.

De hadde sine egne ideer om hva som var viktig, og hva som betydde noe.
Men det de forkastet, ble en viktig brikke i Guds plan. De trodde de hadde utrettet noe viktig. De trodde at det de hadde tatt en avgjørelse på, hadde en betydning, og det hadde det også, men ikke den betydning som de trodde.

Det de trodde de skulle avslutte, ble en BEGYNNELSE . Det de trodde de tok liv av, ble til LIV. Det de trodde de hadde makt over, hadde ALL MAKT.

Hva er ditt mål i livet? Har du Gud med i planene dine? Pilatus hadde utrettet noe her i livet, han var til og med en Konge. Han gav uttrykk for det også; " Vet du ikke at jeg har makt? " Men Pilatus brukte sin såkalte  "makt" til å utføre Guds vilje. Det var ikke ment slik, eller det vil si, konsekvensene av Pilatus sitt valg var tenkt anderledes. Men Gud hadde det siste ordet!!

Hvor tror du dine planer og mål vil føre deg? Samsvarer Guds planer med dine? Eller vil utfallet av dine handlinger bli annerledes enn du har tenkt?

Gud har en plan, og den vil han gjennomføre!! Han vil bruke deg og meg til å gjennomføre de, om du vil eller ikke.  Det vil si, at noen ganger kan dine valg føre til noe helt annet enn det du hadde tenkt, slik som Pilatus.

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:9

Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Sett din lit til Herren og gjør godt. Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Salme 37.

Så deilig!! Vi kan bare velte det over på Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte betrakter. Kan det bli bedre?

Pilatus følte han hadde makt der han sto, det føltes godt der og da. Han var Konge, og hadde folket i ryggen. Det føltes som han fikk det slik han ville, men utfallet ble helt annerledes.

La oss løfte vårt blikk, og skue opp på ham som har skapt oss, slik at han kan få oss inn i hans plan og vilje med vårt liv. Han som er begynnelsen og enden, troens opphavsmann og fullender.  Da vil vi få en fullkommen seier i alle valg vi tar!