mandag 16. desember 2019

DERFOR TAKKER JEG GUD!!

Ble i dagens leseplan bedt om å velge mitt eget vers, og mediter over dette.
Jeg festet meg ved første del av dette verset;

"Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus.
Efeserne 1:1"

Paulus, ved Guds vilje......

Videre leser vi at det er han som skal ha all ære for all velsignelse vi har fått.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. 

Lovet være Gud!!

Han har forut bestemt oss !!
.........til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,

etter SIN FRI VILJES råd,  til pris for SIN nådes herlighet, SOM HAN GAV OSS i Den Elskede.

Videre leser vi;

Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand,  da han kunngjorde oss sin viljes mysterium*, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv.

da HAN KUNNGJORDE  SIN VILJES mysterium* etter SITT FRIE RÅD, som HAN forut fattet HOS SEG SELV.

Det var hans vilje, og det var han som, hos seg selv, bestemte seg for å gi oss del i alt

I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd,


Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige,  holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine.
Efeserne 1:3‭, ‬5‭-‬6‭, ‬8‭-‬9‭, ‬11‭, ‬15‭-‬16

Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud, for vår tro!!

Amen!!