søndag 10. juli 2016

HAN GÅR I FORBØNN FOR DEG!!

Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende. Og det blev båret frem en mann som var vanfør fra mors liv av, og som de daglig la ved den tempeldør som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i templet, om almisse. Da han så Peter og Johannes som vilde gå inn i templet, bad han om å få en almisse. Men Peter så skarpt på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss! Han gav da akt på dem, for han ventet å få noget av dem. Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke; men det jeg har, det gir jeg dig: I Jesu Kristi, nasareerens navn(-)stå op og gå!
Apostlenes gjerninger 3:1‭-‬6

Dette er en historie vi har hørt mange ganger. Jeg som kristen har hørt om denne mannen i søndagsskolen, og lignelsen er blitt dratt frem av flere forkynnere opp igjennom, mest for å peke på at penger og andre goder ikke er alt, men Guds forløsende ord!!

Denne gangen ble bønn og bønnesvar et sentralt tema. Mannen som lå der ved tempelet hadde i sine egne øyne et reelt behov. Han hadde lagt det frem for sine venner, som så det naturlig å bringe han til tempelet.

Der fikk han svar på sine bønner, men dagen etter hadde han forsatt behov.

Vi kommer også til Jesus med våre behov, og der og da føles det som han gav oss akkurat det vi ba om, men grunnen til at vi kom med våre behov ble ikke borte. Grunnen til at mannen lå ved tempelet og ba om almisse ble ikke borte selv om noen besvarte hans bønner der og da. 

Men Jesus så bakgrunnen for mannens behov, han så hva mannen virkelig trengte. Han visste hva som måtte til,akkurat som han sa til kvinnen ved brønnen; Visste du hvem som talte, hadde du bedt......

Noen ganger skjønner vi ikke hva vi skal be om, og det vi ber om er bare et behov som er blitt til på grunn av et bakenforliggende behov som vi selv ikke ser.

Mannen hadde hvert slik så lenge, at han trodde det skulle være slik. Han så ingen løsning på det, og hadde akseptert at det var slik.

Men han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.
Romerne 8:27

Han ser ikke bare det du ber om, men han går i forbønn for deg, og vet hva du virkelig trenger. Han gir deg levende vann,som gjør at du aldri i evighet skal  tørste, det vann han vil gi, blir i oss en kilde med vann som veller frem til evig liv. Johannes 4:14

Han svarer på din innerste bønn, det du virkelig har behov for.

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!
Matteus 11:28