tirsdag 7. juli 2020

TILGITT!!

Tenkte på orde tilgivelse i dag, og spurte meg selv; Hva betyr tilgivelse for meg?

Peter spurte Jesus om hvor mange ganger han  skulle tilgi. Da fikk han til svar, at man i tillegg til å være raus med sin tilgivelse, skulle være overbærende, og vise sympati.

Da gikk Peter til ham og sa: Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger?  Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!
Matteus 18:21‭-‬22‭

Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!
Efeserne 4:32

I følge Jesus, skulle man behandle hverandre slik Gud behandler oss. Det er han som er vår målestokk på tilgivelse. Han som både er barmhjertig,  og rettferdig!

Det finnes mange eksempler, eller prinsipper i bibelen på tilgivelse. Når de kommer drassende på synderinnen, og ønsker å straffe henne for det hun har gjort,  så sier Jesus plutselig; den som er uten synd, han kan kaste den første sten!

Jesus visste at ingen hadde noen rett til å dømme henne, for alle hadde en eller annen gang falt, og hadde selv behov for tilgivelse.

Det er akkurat som vi glemmer det! Når vi dømmer hverandre. Vi blir med ett så selvrettferdig! Men, som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.
Romerne 3:10

Jesus spurte synderinnen; Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre! Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!
Johannes 8:10‭-‬11

Gå bort, og synd ikke mer!

Vi kan vel med dette slå fast, at det å tilgi, ikke betyr at man unnskylder, eller fritar den som har gjort noe galt, for ansvar.  

Historien om David' s fall  forteller oss noe om dette. Der minner Jesus  oss om  at vi selv er skrøpelige , og at vi selv trenger å bli tilgitt, og at valgene vi gjør, gir konsekvenser.

David hadde gjort noe forferdelig.  Så blir han bedt om å ta stilling til en som har gjort en lignende handling, og David  blir mektig vred, og sier at mannen som har gjort dette, må straffes med døden!

David glemte sin egen synd! Det han ikke visste, var at historien han hørte fra profeten Natan, egentlig var om han  selv, men det slo han ikke, og Davids dom var knusende.

Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan: Så sant Herren lever: Den mannen som har gjort dette, skal dø,
Da sa Natan til David: Du er mannen!
2 Samuel 12:5-7

Tror mange av oss har hvert,og kommer til å komme i den samme situasjon. Vi glemmer så fort at vi selv er syndere, og vi er raske til å dømme.

Davids synd ble tilgitt, men den fikk som sagt konsekvenser. Men David fikk leve, og ble fortsatt velsignet rikelig, og var fortsatt Guds utvalgte.

Da sa David til Natan: Jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David: Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.  Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, så skal også den sønnen du har fått, visselig dø.
2 Samuel 12:13‭-‬14

Tror vi må være flinke å minne oss selv om dette, og holde fast ved løftene som Gud har gitt oss. For det er en som forsøker å få oss til å glemme løftene, og heller minner oss på alle feil vi har gjort,  og hvor utilstrekkelig vi er.

Kona til Job så på alt som gikk galt for Job, og  sa: Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø!
Job 2:9

Men Job hold fast, og sa: Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet!
Job 1:21

En jeg kjenner, skrev en sang, som vi trenger å synge, for å minne oss selv på, og holde fast på løftene når vi faller og føler oss svake. Ja,  glemme det som er bak, og strekke oss ut etter det som ligger foran;

"Jesus jeg vet at løftene holder,  som støtter av marmor står de der. 
Når satans piler vil brenne seg fast
Vet jeg hva du har sagt

Kor:
Jeg vil ingen lunde la din fot rokkes
Du står på en klippe av fjell
Vær du bare stille og vent på meg
Og se at jeg frelser deg" 

Vi har en tilgivende, og nådig Gud, som på tross av feil og skavanker, ser potensialet i deg og meg! 

Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.  Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor. Klagesangene 3:22‭-‬23 

Amen!