torsdag 20. januar 2022

LA GUD TALE!

Har flere ganger tatt meg selv i å tenke; Hva mente han med det? Med andre ord, hva hadde han i tankene når han sa akkurat det? Plutselig var det akkurat som en stemme sa til meg; Hva betyr det han sa for deg? Hva hadde du i tankene? 

Det er jo litt absurd, at man skal bli såret av noe som blir sagt, fordi du antar hva vedkommende hadde i tankene.

Orden du sier, har jo en mening, og det er din mening.  Så når jeg sier deg noe, så vil jeg jo at du skal forstå det slik jeg ser det.

Kommunikasjon er kompliserte greier
Jeg tror faktisk det står noe om det i bibelen!

Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.
1 Korinter 2:4‭-‬5‭, ‬10‭, ‬12‭-‬14‭, ‬16

Spennende tanke, som det står I begynnelsen her;
Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud.

Det handler om å kjenne den som sier noe, så godt, at du ikke kan ta feil av hva han mener.

Har som sykepleiere lært litt om kommunikasjon,  noe som er svært vanskelig.  For som Jesus sier her, så kan du ikke lese ordene i bibelen med din egen visdom. Guds Ånd, som kjenner dybdene i Gud, og vet nøyaktig hvem han er, og hva han tenker. Hans ånd kan hjelpe deg til å forstå akkurat hva han mener. Med andre ord, du må bli så ett med Gud, kjenne han så godt, at du tenker som han, og forstår som han!

Det bibelen forsøker å si noe om i 1 Korinter 2, er at kommunikasjon, og forståelse av det som blir kommunisert, er kompliserte greier.

Det er mange faktorer som påvirker hvordan budskapet skal nå frem til den som tar imot.

Ordene du sier, blir formet av deg som person, hvilket miljø du er vokst opp i, tanker du har om ting, din forståelse. Ordene du sier blir preget av det. Slik er det også med Guds ord!

Måten ordene blir formidlet på, har også noe å si. Sender du en sms, eller snakker på telefon, går man glipp av mange signaler, som hjelper deg til, både å formidle og forstå budskapet. Ansiktsuttrykk, stemeleie, kroppsspråk o.s.v. 

Guds ord er jo skriftlig, så derfor er det enda viktigere, både for den som formidler budskapet, og for den som tar imot. At man virkelig kjenner til, og er så ett med Gud, at man kjenner hans Ånd (personlighet om du vil), ja formelig ser hans ansiktsuttrykk og hører hans stemme. 

Tror det er det han taler om når han sier;
Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

Den som lyttet til dine ord, bruker sin egen kunnskap og erfaringer, for å tolke det som blir sagt. 

Det handler altså om forståelse, både av deg som sier noe, men også mottakerens evne til å forstå.

Det er nettopp det bibelen setter fingeren på her, at du kan ikke med din menneskelige forstand og forståelse tolke, eller forstå hva det er Gud vil formidle. Du må bli så ett med hans ord, at du tenker som han, og forstår verden som han! 

Har du hørt noen si; Ja, men det var ikke sånn jeg mente det!!

Du som formidler Guds ord, har du forstått hva han mente? Er du så ett med han, at hans tale er din? Og du som lytter til forkynnelsen, kjenner du Jesus godt nok til å forstå hva det er han vil formidle?

Det som ihvertfall er viktig for deg som lytter til forkynnelsen,  er at DU stiller deg selv det spørsmålet; hva var det Gud mente? Hva ønsket han å formidle?
Bli så ett med ordet, at ihvertfall DU vet hva han mente!
Ikke la deg såre av hva andre måtte tenke å forstå, men la Guds Ånd tale rett inn i ditt hjerte!
onsdag 15. desember 2021

JESUS SER DEG!!

Ble på søndag minnet på hvordan Gud ser våre individuelle behov. Det ble lest i fra Efeserne 6, som taler om hvordan vi gjennom å Ta Guds fulle rustning på,  kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Rustningen som det her tales om, er tilpasset, og formet slik at den beskytter det nye livet som Gud har gitt deg.

Det som ble så stort for meg, var at vi er veldig forskjellige, og den som angriper,  kan bli veldig personlig! Han vet akkurat hvor, og hvordan han skal angripe deg. Han vet om dine svakheter.  Men det som er enda større, er at også Jesus, ser og kjenner deg.

Ja, til og med hvert hår vi har på hodet, er talt. Frykt ikke, sier han!
Lukas 12:7

Natanael ble også forundret,  når Jesus så både hans innerste personlighet, og hvor han hadde hvert tidliger på dagen.

Jesus så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.
Johannes 1:47‭-‬48

Jesus er nok ikke så opptatt av hvor mye hår du har på hode, eller hvor du har vært, og hva du har gjort. Han vil bare vite akkurat det som er nødvendig, slik at han kan komme djevelen i forkjøpet. Jesus visste at Peter ville fornekte ham, og for at djevelen ikke skulle bruke det mot ham, gav han Peter mot. Han ba for Peter at hans tro ikke måtte svikte.


Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.
Lukas 22:32

Han gav Peter troens skjold, og frelsens hjelm. Tok Peters tanker til fange, før de kom, og gav han tro I hjerte om at det finnes nåde hos Gud, selv om vi feiler.

Før Adam og Eva falt i Edens hage, så hadde Jesus lagt opp frelsesplan.

Før du og jeg feiler og faller, har han en plan om hvordan han skal reise oss opp, og føre oss videre.

Jesus ønsker, som han gjorde med Peter, at vi skal være berett.

Derfor sier han;
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
Efeserne 6:13‭-‬17

Han vet at det å fylle seg med hans ord, vil gjøre oss rustet til å møte det som ligger foran oss. Å når vi fordyper oss i ordet, vil Jesus gi oss et personlig møte med han, slik at ordet som møter deg former din rustning. Akkurat det du har behov for gir han deg, så du kan stå i prøvelsene som møter deg. Peter trengte trøst, og nåde. Du har kanskje behov for mot og styrke.

Det er ikke bare her Jesus ser deg. Han ser også hva som må til for å forme deg, og forvandle ditt sinn. Derfor møter han oss på forskjellige måter. Når han helbredet de blinde, så gjorde han det på forskjellige måter. Til noen sa han bare; Bli seende! Så fikk han umiddelbart synet tilbake. Andre måtte gjøre noe fysisk før de fikk helbredelsen, mens andre igjen måtte berøres av Jesus på nytt, før de så helt klart.

Jesus ser den som trenger et mirakel, for å få mot og styrke til å gå videre. Men han vet også hvordan han skal få din oppmerksomhet. Kanskje du må komme til Jesus på nytt, for å få ditt syn igjen. Eller kanskje du må gjøre som han som var født blind. Han måtte gå vaske seg i dammen Siloa!
Johannes 9:7

Siloa-dammen var sannsynligvis et viktig renselses-bad på Jesu tid, og som denne mannen, har kanskje du også behov for å dykke deg ned i ordet, og gjennom det bli renset, slik at du får ditt syn igjen.

Slik ser Jesus den enkelte. Noen søker Jesus fordi de har hørt rykter om han, og har bare behov for  en lett berøring av Jesu kappe. Mens andre, som Sakeus, har behov for å bli sett, slik at de skal kjenne seg elsket.

Jesus ser deg, og vet nøyaktig hva du trenger.

Og han sa til disiplene: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen - hva dere skal kle dere med! Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende! For alt dette søker hedningene i verden etter. Men deres Far vet at dere trenger alt dette.
Lukas 12:22‭, ‬28‭, ‬30

fredag 12. november 2021

LA GUD FORTELLE DEG HVEM DU ER!!

Ble minnet på Paulus og Silas i dag, hvordan de på tross av omstendigheter, bekymringer og smerte, valgte å rette blikket mot det eneste som var fast og sikkert.

Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel, og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet og satte føttene deres fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.
Apostlenes gjerninger 16:23‭-‬25

Hva var det som fikk de til å lovsynge Gud, midt i elendigheten?

Hemmeligheten er å la Gud fortelle deg hvem du er, og hva du har i ham!

Ikke la følelsene dine fortelle deg hvem du er. De svinger, og skal du stole på de, kan det bli slitsomt. Hadde Paulus og Silas sett på omstendighetene, og følt på smerten, og fordømmelsen, kunne de lett mistet motet.

Ja, for enkelte ganger kan man føle seg som Peter som i frimodighet gikk ut på vannet. Men plutselig mister man fokus,  og oppmerksomheten har, uten at du selv merker det, vendt seg mot alle problemene rundt deg. 

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
Filipperne 4:6‭-‬7

Familie og venner kan være godt å støtte seg til i blant, men la heller ikke de avgjøre eller fortelle deg hvem du er! Det er bare Gud som  I sannhet ser den du er, i ham! Han ser potensiale i deg. Han vet hva han er mektig til å gjøre med deg.

Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.
Jeremia 18:4

Når Herre ber Satan om å gi akt på Jobb, er det akkurat som han viser frem sitt verk. Han vet med sikkerhet at Jobb vil stå sin prøve. Ikke fordi Job i seg selv er så prektig. Nei, fordi han er en Guds tjener, og frykter Gud! Det er Gud som har gjort han slik!

Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde.
Job 1:8


Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
Efeserne 1:3‭-‬4

Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,
Kolosserne 1:21‭-‬22

Venner og familie kan løfte deg, men de kan også minne deg på dine svakheter, feil og mangler. Da er det godt å vende seg til Gud. Han som er mektig til å fullføre det verket han har begynt på. Han er mektig til å bevare deg. Han kan ta deg opp på dreieskiven, og forme deg slik han vil ha deg!

Ikke la omstendighetene rundt deg fortelle deg hvem du er heller. Paulus og silas priste og lovet Gud i fengselet. For I Kristus var de fri! Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego stolte på at Gud var mektig til å frelse, og om ikke, stolte de på at deres Gud var større og mektigere en Kongen. Frimodig proklamerte de;

Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp.
Daniel 3:17‭-‬18

Min Gud er mektig! Han kan forme og danne meg til den han vil jeg skal være. Det han sier om meg, er sannhet, for han skal gjøre det! Og om jeg føler meg elendig, vil han trøste meg, vokte meg, og gå i forbønn for meg!

Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
Salmene 23:1‭-‬6

fredag 1. oktober 2021

ETT I KRISTUS!

Men Israels barn handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Så dro da omkring tre tusen mann av folket dit opp. Men de flyktet for mennene i Ai. Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann. Hør meg, Herre! Hva skal jeg nå si, når Israel har vendt sine fiender ryggen? Når kana’aneerne og alle som bor her i landet får høre om dette, vil de omringe oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste godset. De har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem. For de er selv kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere.
Josva 7:1‭, ‬4‭-‬5‭, ‬8‭-‬9‭, ‬11‭-‬12

Ble minnet på at Guds menighet er ET legeme, og at det vi gjør får konsekvenser, ikke bare for den ene som synder, men også for det du er en del av.

Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann.

På grunn av en manns synd, led hele folket. Det står at de ble grepet av angst, og seieren over fienden uteble!

Akan ble grepet av en lyst til det som var bannlyst, og vel viten om at det var galt, forsøkte han å skjule det han hadde gjort. Kanskje han tenkte, at bare jeg holder det for meg selv, så er det bare meg det går utover.

Jeg så blant byttet en prektig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullblokk som veide femti sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst.
Josva 7:21

Det han gjorde, fikk ikke bare konsekvenser for han selv, det førte til ulykke for hele folket!

Akan kunne ikke bare tenke på seg selv! Hele folket hadde på forhånd fått instrukser om hva som skulle gjøres. Så når Akan, som var en del av folket brøt dette, fikk det konsekvenser for alle!


Men vokt dere vel for det som er bannlyst, så dere ikke først slår med bann og siden tar av det som er bannlyst. For da legger dere Israels leir under bann og fører den i ulykke.
Josva 6:18

I kolosserne 1:24, står det at hans legeme er menigheten!
Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten.
Kolosserne 1:24

Vi er ett I Kristi legeme, slik at det jeg gjør får konsekvenser for hele legemet. Ja, om ett lem lider, da lider alle lemmene med.
Det var det som skjedde når Akan tok av det bannlyste godset. Hans synd førte til at folket tapte i kampen, og hans lyst, og egoisme førte til angst og fortvilelse for alle.

Ble selv minnet på dette av min beste venninne. Jeg hadde en krise i livet, som førte til at jeg tok noen dårlige valg. Vi gikk i samme menighet, og mine dårlige valg førte til at min venninne ble dømt av andre, ut i fra hva jeg gjorde. Hvordan kunne det skje? Jo, akkurat som Akan fikk lyst på det som var bannlyst, fikk jeg lyst på det min menighet hadde bannlyst. De som så hva jeg gjorde, undret seg å spurte; Går ikke dere i samme menighet? Har deres syn på dette endret seg? Menigheten hadde ikke endret syn, men jeg hadde! Og min synd førte til at min menighet ble dømt av andre.

Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.
1 Korinter 6:19

Vi tilhører ikke lenger oss selv! Vi er et legeme i Kristus,  og våre handlinger sier noe om det vi er en del av.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke! - eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere! for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.
1 Korinter 12:13‭, ‬21‭, ‬25‭-‬27

Vi kan ikke være selvsentrert når vi er på Guds legeme! Blir hendene mine skittene, så blir jeg skitten, for hendene mine er jo en del av meg!

Vi er derfor ikke bare skyldig til å leve rent og hellig, men også tenke på vår neste som oss selv. Vi er sammen på et legeme.  Vi er Guds menighet, og forbilde, og det jeg gjør vitner ikke bare om meg, men om Kristi legeme.

Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
Romerne 15:1‭-‬2‭, ‬5‭-‬6

Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra! Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!
1 Korinter 6:15‭, ‬20.

Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.
1 Johannes 2:6‭, ‬15‭-‬16.

Uff, dette hørtes vanskelig ut. Ingen er vel feilfrie! Nei, men vi tror på en som gjorde det mulig! Vi tror på en som kan reise oss opp, helliggjøre oss og fylle oss med en frimodighet og glede!
Han er den som døde for oss, og seiret over synden!

Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham!
Salmene 37:4‭-‬7

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Romerne 8:1‭, ‬3‭-‬4

La oss ikke være egenkjærlige og selvsentrerte, men sammen, med våre liv peke på ham. La menigheten være et sted hvor vi kan bygges opp til et hellig tempel til ære for ham!

Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!
1 Tessaloniker 5:14‭, ‬18‭, ‬23 

tirsdag 21. september 2021

HVA ER DU OPPTATT AV?

Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta båren din og gå! Og straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen. Mannen gikk bort, og han fortalte til judeerne at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og derfor forfulgte judeerne Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.
Johannes 5:5‭, ‬8‭-‬9‭, ‬15‭-‬16

Har ofte tenkt på hvorfor Jesus bare helbredet den ene mannen som lå der ved Betesta. Det var jo så mange som lå der!

I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vanføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse.
Johannes 5:3

Alle hadde et behov,  ellers hadde de ikke vært der. Det jeg også stusser over, er at han spør mannen det opplagte spørsmål; Vil du bli frisk? Selfølgelig ville han bli frisk! Det var jo det han hadde forsøkt på i alle disse årene. Men kunne det være at Jesus så noe vi ikke kunne se? Kanskje var det noen der som var mer opptatt av fellesskapet, enn å bli frisk? Felles skjebne, felles trøst!  Kanskje Jesus så et større behov hos denne mannen.

Det måtte jo ha skjedd et titalls undere der ved Betesta dam. Mannen hadde jo ligget der I flere år. Kanskje med årenes løp, hadde det dannet seg et lite samfunn der. Kanskje de etterhvert begynte å legge merke til mer detaljer rundt den enkeltes helbredelse.  Hva var det som bestemte at den ene skulle bli helbredet,  fremfor den andre?

Det var noe de hadde festet seg ved. At den som  først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, hva sykdom han så led av.
Johannes 5:4

Kanskje de på grunnlag av sine observasjoner, begynte å lage ritualer, og regler. Ser det i våre forsamlinger også. Du har nok ikke den rette holdningen,  du har ikke innviet deg nok, bud å regler om hvordan du skal kle og te deg. Helt umerkelig,  blir du så opptatt av hvordan og når, og hva du bør og ikke bør, at du ikke legger merke til at Jesus plutselig står der.

De spurte ham: Hvem er den mannen som sa til deg: Ta den og gå? Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede.
Johannes 5:12‭-‬13

Jesus hadde helt umerkelig kommet inn i forsamlingen, og plutselig sto han foran mannen. Fokuset mannen hadde hatt i alle disse årene endret seg. Plutselig var ritualer, bud og regler uvesentlig.  Han som hadde helbredet ham, ba han ta sin seng å gå!

Jeg syntes jeg liksom ser det for meg. Det lille samfunnet som i årenes løp hadde dannet seg. De så at mennesker ble helbredet, men etterhvert ble de mer og mer opptatt av alle detaljene rundt, hvordan det skulle skje, hva som måtte til, for å oppleve helbredelse. Så når mannen, på sabbaten, tok sin seng å gikk, var de merkelig nok mer opptatt av at mannen brøt sabbaten, en at han faktisk var helbredet! Plutselig var alle ritualer, bud og regler blitt mer vesentlig,  enn selve helbredelsen.

Selv etterpå, når mannen forteller om Jesus, er de mer opptatt av at Jesus brøt sabbaten, en at han faktisk helbredet en mann som de i årevis hadde forsøkt å hjelpe, og veilede.


For mannen hadde nok fått mange tips og råd gjennom alle disse årene,  om hva han sikkert gjorde feil, og hva han kunne gjøre anderledes. Det er vi flinke til. Vi blir så opptatt av å peke på feil og mangler, at vi mister fokus på det som er vesentlig.

Undrer meg over det mannen sier til Jesus.
Den syke svarte ham: Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.
Johannes 5:7

Hadde han ingen til å hjelpe seg? Jeg tror nok som sagt de rundt ham hadde forsøkt å hjelpe ham. Jeg er overbevist om at de hadde nok av råd og tips på hva han måtte gjøre, og ikke gjøre.

Har du opplevd det? Hvordan mennesker forteller deg alt du gjør feil, hvorfor du ikke får det du søker? Du har ikke det rette hjerteforholdet, du har ikke bedt intenst nok. Men Plutselig står Jesus foran deg, av bare nåde! Så stiller han det rette spørsmålet; Vil du bli frisk? Plutselig går han rett inn i hjertet ditt, og retter fokus mot det som er vesentlig. Vil du? Han spør ikke; Hva vil du, men vil du bli frisk! Han vet nøyaktig hvor skoen trykker. Selv om du har mistet fokus underveis, og ikke helt vet hva du skal be om, eller ha fokus på, så kjenner han deg, og vet nøyaktig hva du trenger.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud.
Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?
Romerne 8:3‭, ‬25‭-‬27‭, ‬31

Tenk at Gud som kjenner til hva vårt innerste behov er, går i forbønn for oss. Han ser hva behovet er formet av, og hva som er vesentlig, og går etter Guds vilje i forbønn for oss! Han ser forbi det som har tatt fra deg ditt fokus, og går direkte til kjernen av problemet. 

Vil du bli frisk?

søndag 15. august 2021

RIV IKKE OPP HVETEN SAMMEN MED UGRESSET!

En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Mens folkene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten, og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra? Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen? Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.
Matteus 13:24‭-‬30


Har I det siste blitt minnet på disse versene, og våknet med de i dag.

Jeg tilhører en menigheten som har lært meg hvem Jesus er, og hvilken makt han har, til å frelse av bare nåde. Ikke bare har han makt til å frelse, men han har også makt til å bevare den som tror!

Det er selvfølgelig en som ønsker å så tvil om dette. Ja ikke bare om frelsen din er sikker, men også om den menigheten du står i, er bestående.
Ugress som kommer til syne, sår tvil i enkeltes hjerter, som gjør at de stiller spørsmålstegn ved det Herren har gjort. Var det ikke godt korn som ble sådd ut? Hvor kom så ugresset fra?

Det kan være fristende og ordne opp for Gud, og forsøke å røske vekk det som kan se ut som ugress,  men i det du i egen kraft forsøker å rense opp i Guds aker, kan du risikere og røske opp i noe som Gud har satt der. Ved å rette fokus mot det som er uferdig og umodent, kan du være med på å ta motet fra din bror og søster, og rive ned noe som er verdifullt i Guds øyne.

Utrykket, om å skille klinten fra hveten er et kjent utrykk. Klinten er et ugress som ligner på hvete, men frukten, altså blomsten og kornene er giftige.

De er så like at det er først når fruktene kommer til syne at vi ser forskjell. Klinten tilhører nellikfamilien, det er en ettårsplante som har en fin blå blomst, men er luktfri. Frukten fra klinten har fem kapseltenner, frøene er sorte nyreformede og giftige, spises de forårsaker den oppkast og magesmerte. Klinten blandet seg med hvetekornene ved innhøsting, og overlever på den måten vinteren på låven eller kornlagre sammen med de ekte kornene (hvete/havre), for den er ikke i stand til det selv. Klinten var en pest og en plage for de nordiske bøndene, fordi ugresset har en tendens til å kvele det ekte og utarme jorden, slik at det gode kornet ikke får de beste vekstvilkårene.

Det som treffer meg mest i lignelsen om ugresset i åkeren, er den frustrerte tjeneren som gikk til jordeieren og ville ha klarsignal til å ta opp kampen med å luke bort alt ugresset. Svaret han fikk, var nei, for da ville han også komme til å rive opp hveten sammen med ugresset. Han ville at de skulle vente. Vente til tiden var inne for det.

Det er en prosess, som trenger tid! Vi var syndere, som ved hans nåde er blir oppreist ved ham.

Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.
Romerne 6:4

Flere skriftsteder forteller oss at vi i troen på Jesus har mottatt tilgivelse for alle synder og misgjerninger, og når det står alle, så menes det nok alle, fortid nåtid og fremtid. Om noen synder ikke er inkludert så må jo Jesus dø flere ganger, for at vi skal kunne få tilgivelse for gjenværende synder.

Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe, kanskje det som du I dag ser på som klint, vil forme seg og vokse til hvete! Eller kanskje det som du ønsker å plukke bort, er satt der, for å forme oss til den vi skal være. Det kan føles vondt og vanskelig, når skarpe redskaper i Guds hånd beskjerer deg, og former deg. Jeg tenker tilbake, på alle de som er frelst i dag, og de som i fremtiden vil bli frelst. Gud er ikke ferdig med sitt verk ennå, men han utvalgte oss, fra før verdens grunnvoll ble lagt,  og satte oss i Himmelen med ham. Det er i det perspektivet vi må se. Vi kan ikke gå inn midt i prosessen,  og rense bort det som for oss ser ufullkomment, og uferdig ut.

Det er mange eksempler på dette i bibelen. Saulus som fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler.
Apostlenes gjerninger 9:1

Når Gud, tålmodig fikk lov til å jobbe med ham og forme han, ble han til slutt et viktig redskap i Guds hånd.
Moses, disiplene til Jesus og mange andre. Gud var tålmodig, han ga dem tid. De fikk bygget karakter og ble utrustet til de ulike oppgavene han ga dem.
Det at Gud ikke gjør ting i det tempoet eller på det tidspunktet vi tenker er best, kan ha med at Gud ser noe vi ikke ser.

Det var ufattelig for Marta og Maria at Jesus ikke kom til Lasarus tidligere. Marta sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!
Johannes 11:21

Det var vanskelig for dem å se noe mening i det, og det kan være vanskelig for oss å forstå. Hendelser der vi opplever at Gud drøyer, men som i Guds perspektiv er nødvendig for å få frem det han ønsker I deg og meg

Så ikke riv opp det som for deg kan se ut som ugress. Da kan du risikere å rive opp hveten sammen med ugresset. La Guds verk bli ferdig, la dem begge vokse sammen til høsten.

Kjemper du mot Synden så blir du syndefokusert. Du blir observant på det som er uferdig og ufullkomment. Men vender du blikket mot Jesus og ser ting i hans perspektiv,  kan du være med på å gi menigheten vekst, og selv bli satt i fri, og sette andre i frihet!

lørdag 5. juni 2021

HVA MED HAM?

Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!
Johannes 21:21‭-‬22

Har i det siste tenkt mye på hvor mitt fokus er. Hva er jeg opptatt av, og hvor vil det føre meg? Når jeg leste disse ordene, ble jeg igjen minnet på hvor viktig det er å ha rett fokus.

Tror ikke det er uten grunn at Jesus stiller det spørsmålet han stiller her; hva angår det deg?

Så sier han; Følg du meg!

Jesus visste at det å fokusere på andre, måle andre opp og ned, vurdere og dømme, ville føre til at du mister fokus. Akkurat som Peter, når han gikk på vannet. Plutselig ble han opptatt av bølgene rundt seg, det negative. Plutselig ble han opptatt av hva som kunne gå feil. Så begynte han å synke. Han ble så oppslukt av det som hendte rundt ham, at han mistet Jesus av syne. 

Har du mistet Jesus av syne? Har bekymringer og uro fått din oppmerksomhet,  slik at du har mistet ham av syne?

Er du en av de som hører ordet, men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt.
Markus 4:18‭-‬19

Er du så bekymret over andres feil og mangler, at det kveler ordet som er sådd i ditt hjerte?

Da er det at Jesus sier; hva kommer det deg ved? Følg du meg!

Siste innlegg skrev jeg om kvinnen som ble grepet I hor. Tanken slo meg, at de som kom med henne, og som var så opptatt av hennes feilsteg, de møtte seg selv i døra. De hadde mistet fokus!

Der, rett foran dem, sto Jesus, han som er full av nåde. Han som utfrir, og har makt til å forvandle. Han som er full av kjærlighet.  Men det eneste de var opptatt av, var hva denne kvinnen hadde gjort.

Jeg synes det er godt å tenke på, at det er Gud som dømmer. Både fordi han er rettferdig, kjærlig og nådig, men også fordi jeg, som selv er en synder kan komme til ham, og få høre de vakre ordene; heller ikke jeg fordømmer deg!

Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Hver og en står eller faller for sin egen herre. Men du skal bli stående, for Herren er mektig til å holde deg oppe. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.
Romerne 14:4‭, ‬12

Jesus vil ikke at vi skal være opptatt av hverandre. Han vil at vi skal se på ham, som er full av nåde,  han som kan frelse og utfri. Han vil ikke at vi skal bekymre oss for noe, eller noen.

Følg du meg, og la de døde begrave sine døde.
Matteus 8:22

Overlat saken til Gud, han som vet alt, og som har makt til å stille stormen.

Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær! Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham lovsynge! Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
Jakob 5:8‭-‬9‭, ‬13‭, ‬15

Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.
Salmene 37:4‭-‬5