søndag 24. april 2022

HOLD FOKUS!

Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa: Det er et spøkelse! Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke! Da svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg!
Matteus 14:26‭-‬30

Er det noen i bibelen som virkelig fasinerer meg, så er det Peter. Han minner meg litt om meg selv, følsom, impulsiv og engasjert.

Men noen ganger kunne følelsene ta litt overhånd, sånn som her, når han i det ene øyeblikket tror han ser et spøkelse,  og skriker av redsel, men i neste øyeblikk, i full entusiasme, hopper over båtripa, når det går opp for han at det er Jesus som kommer vandrende på vannet. Men så mistet han fokus igjen, og tillater redselen for det han ser rundt seg ta overhånd.

Er det noe som virkelig kan få oss til å miste fokus, så er det når vi bruker tid å krefter på alt som er vanskelig og utenfor vår kontroll. Bekymringer som bare bryter oss ned, og som samtidig sørger for at vi mister Gud av syne. Stormer i livet som gjør det vanskelig å se klart.

Har du kjent på det, hvordan en tanke på noe som bekymrer deg, og gjør deg engstelig, bare vokser, og blir som et stort spøkelse? Når negativt snakk fyller deg med så stor sorg, at du til slutt ikke klarer å tenke på noe annet?

Spøkelser er det mange av, og de får oss til å miste både fatning og fokus! Ja noen ganger blir vi helt handlingslammet, som Peter.

Men så er det akkurat som skylaget letter, og Jesus kommer til syne! Små trøstende tanker som åpner øynene dine. Plutselig står Jesus der, og  sier; Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!
Matteus 14:27

Da blir vi modige, og alle bekymringer og negative tanker forsvinner. Vi kaster oss over båtripa, og kjenner hvordan motet stiger. Men da er det viktig å holde fokus. Ikke la omstendighetene, eller noen rundt deg ta fra deg motet, så du på nytt synker ned i all slags bekymringer og strev.

Grunnen til at Peter sank, var at hans fokus var rettet mot det som var skremmende og vanskelig. Med ett var alt det han så i Jesus borte, hvilen, friheten og seieren Jesus gav han over alt det som han tidligere hadde gravd seg ned i.

Ikke la noen eller noe ta fra deg motet, men løft blikket og se på Jesus!

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.  trone.
Hebreerne 12:1‭-‬2 

mandag 11. april 2022

HAR DU DET RETTE PERSPEKTIVET?

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:8‭-‬9

Har ofte stått å beundret de små flittige maurene,  hvordan de i sin lille verden lever.
De har bygget sitt lille samfunn ut i fra sine forutsetninger. De er nok klar over at det finnes noe mer der ute, men fokuset er ikke der. De lever der, i sitt lille samfunn, og har funnet sin plass der.

Uvitende holder de på med sitt arbeide. Å deres innsats er viktig for samfunnet de lever i. Men kanskje, en dag, akkurat der, planlegges en stor utbygging av en barnehage, og deres tue vil snart være borte.

Ja, bare et lite spark ifra meg, kan lage kaos i det lille samfunnet. Men jeg vet at dette lille samfunnet er nyttig, og at det er en grunn til at de er skapt. Derfor lar jeg de holde på med sitt.

Jeg er ikke så sikker på at den lille mauren vet det. Den er nok mer opptatt av å bygge sitt lille rike. Den bruker hele livet sitt på det, og kanskje den til og med er stolt av sitt verk, og føler at den har utrettet noe stort.

Jeg kan nok også til tider være litt selvsentrert, og leve i min egen lille verden. Ja, av og til tro jeg at hele tilværelsen handler om meg. Mine valg, og avgjørelser føles så viktig. Ja, det å bli sett, hørt og respektert er viktig for selvfølelsen.

Nå sier ikke jeg at du som enkeltperson, ikke er viktig i Guds øyne. Han ser deg, og bryr seg om deg. Det viser han flere steder i bibelen. Som da han møtte to av disiplene som var på vei mot en by som het Emmaus. De gikk og snakket om alt som hadde skjedd med Jesus, som noen dager i forveien var død. Mens de gikk der og pratet, kom plutselig Jesus og slo følge med dem. De kjente han ikke igjen, og fortsatte prate om det som hadde hendt. Da begynte Jesus å sortere tankene til disiplene. Han satte hendelsene deres i sammenheng.

Ordet perspektiv kommer fra det latinske perspicere, som betyr å se gjennom eller å se inn i. Det handler på mange måter om hvordan noe ser ut fra et bestemt sted, eller en bestemt vinkel. Perspektivet vi har påvirker derfor hvordan vi oppfatter verden rundt oss og videre hvordan vi tenker og handler. Sitat fra Truls Liland, Hauge (Et større perspektiv)

Disiplene måtte ha hjelp til å samle trådene, og se de store linjene. Han ryddet litt i tankene deres, og åpnet øynene deres så de kunne få se et større bilde med en større hensikt.  Han fikk de til å se hendelsen gjennom hans øyne!

Det jeg prøver å si, er at selv om dine avgjørelser føles riktig,  er det Gud som har siste ordet! Hans plan og vilje, ligger på et høyere nivå.

Alle en manns veier er rene i hans egne øine, men Herren veier åndene. Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.
Salomos Ordspråk 16:2‭, ‬9

Det at du får anerkjennelse for dine valg, og har en god følelse, betyr ikke nødvendigvis at ditt valg er så viktig i den store sammenheng. Dine meninger kan for deg føles viktig, og betydningsfulle. Men Guds veier er høyere enn mine veier, og hans tanker høyere enn mine tanker.

Jeg kan proklamere både det ene, og det andre, men Guds plan og vilje er overordnet, og endelig! 

mandag 4. april 2022

HVOR FINNER DU DIN STYRKE?

Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?
Lukas 18:7‭-‬8

I min søken etter litt påfyll, og inspirasjon, søkte jeg på ulike forkynnere jeg hadde blitt anbefalt å høre på. Det finnes et utall av ulike forkynnere der ute, og jeg for min del kjenner at jeg blir skeptisk.
Hva er grunnlaget for deres Forkynnelse, og hva er de opptatte av? Hva fører den til? Skaper den tro, og eventuelt troen på hva?

Har I mitt liv som kristen erfart at man lett kan miste fokus, og at forkynnelsen man lytter til bærer preg av hva den enkelte er opptatt av. Uten helt å merke det er man opptatt av helt andre ting, enn det å forkynne evangeliet.

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.
2 Timoteus 4:3  

I min søken ble jeg minnet på disse ordene; Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Disse ordene står i en sammenheng med flere lignelser som peker på forskjellige motiv og holdninger. Den urettferdige dommeren, som oppgitt svarer enken, fordi han er lei av maset, og redd for konsekvensene av og ikke svare. Den selvrettferdige Fariseeren, som har så høye tanker om seg selv, at han tror at han selv, med sine gjerninger kan vinne frelse.
I det samme kapittelet forteller Jesus hvor vanskelig det er for en rik å komme inn i Guds rike.

Lignelsen om Fariseeren forteller oss at det ikke bare er materiell rikdom Jesus  snakker om, men også følelsen av å være rik i seg selv. Fariseeren stolte så mye på seg selv, og sin egen rikdom, at han egentlig ikke hadde bruk for Gud!

Han innså nok ikke det selv, men holdningen han hadde, fikk han til å se anderledes på sine medmennesker.

Grunnen til det var at han fant rettferdigheten hos seg selv, ikke hos Jesus. Han var "rik" i seg selv. Det førte til at han stilte samme krav til sin neste, og med forakt så han ned på de som ikke var som han.

Har selv merker at jeg, som Fariseeren, av og til finner trøst i min egen "rikdom". Men desverre er følelsen kortvarig, og på dager hvor jeg kjenner at jeg kommer til kort, må jeg som tolleren rope; Gud, vær meg synder nådig!

Jeg tror nok Fariseeren, som meg, hadde dager hvor han følte på sin tilkortkommenhet, hvor han følte seg svak og ynkelig, akkurat som tolleren han hevet seg over.

Det som er skremmende,  er at Fariseeren brukte så mye energi på å overbevise de rundt seg om at han holdt mål, at han helt mistet troen på han som formår.

Jesus har løsningen på dette!  Han sier til den rike mannen; Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.
Lukas 18:22

Gi avkall på det du såkalt har, og rop ut som tolleren; Vær meg synder nådig! Å Min Gud skal etter sin rikdom fylle all din trang i herlighet i Kristus Jesus.
Filipperne 4:19  

Da er det Jesus som gir deg seier, og hans løfter holder!

Seieren og kraften han gir deg inspirerer. Ikke til å fremheve deg selv, men peke på han som gjorde det mulig.

Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå!
Apostlenes gjerninger 3:4‭-‬6

For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.
1 Johannes 2:16

Dette sier jeg da og vitner i Herren: Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne, så sant dere har hørt om ham og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus:
Efeserne 4:17‭-‬18‭, ‬20‭-‬21

torsdag 20. januar 2022

LA GUD TALE!

Har flere ganger tatt meg selv i å tenke; Hva mente han med det? Med andre ord, hva hadde han i tankene når han sa akkurat det? Plutselig var det akkurat som en stemme sa til meg; Hva betyr det han sa for deg? Hva hadde du i tankene? 

Det er jo litt absurd, at man skal bli såret av noe som blir sagt, fordi du antar hva vedkommende hadde i tankene.

Orden du sier, har jo en mening, og det er din mening.  Så når jeg sier deg noe, så vil jeg jo at du skal forstå det slik jeg ser det.

Kommunikasjon er kompliserte greier
Jeg tror faktisk det står noe om det i bibelen!

Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.
1 Korinter 2:4‭-‬5‭, ‬10‭, ‬12‭-‬14‭, ‬16

Spennende tanke, som det står I begynnelsen her;
Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud.

Det handler om å kjenne den som sier noe, så godt, at du ikke kan ta feil av hva han mener.

Har som sykepleiere lært litt om kommunikasjon,  noe som er svært vanskelig.  For som Jesus sier her, så kan du ikke lese ordene i bibelen med din egen visdom. Guds Ånd, som kjenner dybdene i Gud, og vet nøyaktig hvem han er, og hva han tenker. Hans ånd kan hjelpe deg til å forstå akkurat hva han mener. Med andre ord, du må bli så ett med Gud, kjenne han så godt, at du tenker som han, og forstår som han!

Det bibelen forsøker å si noe om i 1 Korinter 2, er at kommunikasjon, og forståelse av det som blir kommunisert, er kompliserte greier.

Det er mange faktorer som påvirker hvordan budskapet skal nå frem til den som tar imot.

Ordene du sier, blir formet av deg som person, hvilket miljø du er vokst opp i, tanker du har om ting, din forståelse. Ordene du sier blir preget av det. Slik er det også med Guds ord!

Måten ordene blir formidlet på, har også noe å si. Sender du en sms, eller snakker på telefon, går man glipp av mange signaler, som hjelper deg til, både å formidle og forstå budskapet. Ansiktsuttrykk, stemeleie, kroppsspråk o.s.v. 

Guds ord er jo skriftlig, så derfor er det enda viktigere, både for den som formidler budskapet, og for den som tar imot. At man virkelig kjenner til, og er så ett med Gud, at man kjenner hans Ånd (personlighet om du vil), ja formelig ser hans ansiktsuttrykk og hører hans stemme. 

Tror det er det han taler om når han sier;
Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; for hvem har kjent Herrens sinn, så at han skulde lære ham? men vi har Kristi sinn.

Den som lyttet til dine ord, bruker sin egen kunnskap og erfaringer, for å tolke det som blir sagt. 

Det handler altså om forståelse, både av deg som sier noe, men også mottakerens evne til å forstå.

Det er nettopp det bibelen setter fingeren på her, at du kan ikke med din menneskelige forstand og forståelse tolke, eller forstå hva det er Gud vil formidle. Du må bli så ett med hans ord, at du tenker som han, og forstår verden som han! 

Har du hørt noen si; Ja, men det var ikke sånn jeg mente det!!

Du som formidler Guds ord, har du forstått hva han mente? Er du så ett med han, at hans tale er din? Og du som lytter til forkynnelsen, kjenner du Jesus godt nok til å forstå hva det er han vil formidle?

Det som ihvertfall er viktig for deg som lytter til forkynnelsen,  er at DU stiller deg selv det spørsmålet; hva var det Gud mente? Hva ønsket han å formidle?
Bli så ett med ordet, at ihvertfall DU vet hva han mente!
Ikke la deg såre av hva andre måtte tenke å forstå, men la Guds Ånd tale rett inn i ditt hjerte!
onsdag 15. desember 2021

JESUS SER DEG!!

Ble på søndag minnet på hvordan Gud ser våre individuelle behov. Det ble lest i fra Efeserne 6, som taler om hvordan vi gjennom å Ta Guds fulle rustning på,  kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Rustningen som det her tales om, er tilpasset, og formet slik at den beskytter det nye livet som Gud har gitt deg.

Det som ble så stort for meg, var at vi er veldig forskjellige, og den som angriper,  kan bli veldig personlig! Han vet akkurat hvor, og hvordan han skal angripe deg. Han vet om dine svakheter.  Men det som er enda større, er at også Jesus, ser og kjenner deg.

Ja, til og med hvert hår vi har på hodet, er talt. Frykt ikke, sier han!
Lukas 12:7

Natanael ble også forundret,  når Jesus så både hans innerste personlighet, og hvor han hadde hvert tidliger på dagen.

Jesus så Natanael komme mot seg, og han sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i. Natanael sa til ham: Hvor kjenner du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.
Johannes 1:47‭-‬48

Jesus er nok ikke så opptatt av hvor mye hår du har på hode, eller hvor du har vært, og hva du har gjort. Han vil bare vite akkurat det som er nødvendig, slik at han kan komme djevelen i forkjøpet. Jesus visste at Peter ville fornekte ham, og for at djevelen ikke skulle bruke det mot ham, gav han Peter mot. Han ba for Peter at hans tro ikke måtte svikte.


Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.
Lukas 22:32

Han gav Peter troens skjold, og frelsens hjelm. Tok Peters tanker til fange, før de kom, og gav han tro I hjerte om at det finnes nåde hos Gud, selv om vi feiler.

Før Adam og Eva falt i Edens hage, så hadde Jesus lagt opp frelsesplan.

Før du og jeg feiler og faller, har han en plan om hvordan han skal reise oss opp, og føre oss videre.

Jesus ønsker, som han gjorde med Peter, at vi skal være berett.

Derfor sier han;
Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
Efeserne 6:13‭-‬17

Han vet at det å fylle seg med hans ord, vil gjøre oss rustet til å møte det som ligger foran oss. Å når vi fordyper oss i ordet, vil Jesus gi oss et personlig møte med han, slik at ordet som møter deg former din rustning. Akkurat det du har behov for gir han deg, så du kan stå i prøvelsene som møter deg. Peter trengte trøst, og nåde. Du har kanskje behov for mot og styrke.

Det er ikke bare her Jesus ser deg. Han ser også hva som må til for å forme deg, og forvandle ditt sinn. Derfor møter han oss på forskjellige måter. Når han helbredet de blinde, så gjorde han det på forskjellige måter. Til noen sa han bare; Bli seende! Så fikk han umiddelbart synet tilbake. Andre måtte gjøre noe fysisk før de fikk helbredelsen, mens andre igjen måtte berøres av Jesus på nytt, før de så helt klart.

Jesus ser den som trenger et mirakel, for å få mot og styrke til å gå videre. Men han vet også hvordan han skal få din oppmerksomhet. Kanskje du må komme til Jesus på nytt, for å få ditt syn igjen. Eller kanskje du må gjøre som han som var født blind. Han måtte gå vaske seg i dammen Siloa!
Johannes 9:7

Siloa-dammen var sannsynligvis et viktig renselses-bad på Jesu tid, og som denne mannen, har kanskje du også behov for å dykke deg ned i ordet, og gjennom det bli renset, slik at du får ditt syn igjen.

Slik ser Jesus den enkelte. Noen søker Jesus fordi de har hørt rykter om han, og har bare behov for  en lett berøring av Jesu kappe. Mens andre, som Sakeus, har behov for å bli sett, slik at de skal kjenne seg elsket.

Jesus ser deg, og vet nøyaktig hva du trenger.

Og han sa til disiplene: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen - hva dere skal kle dere med! Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor mye mer skal han da kle dere, dere lite troende! For alt dette søker hedningene i verden etter. Men deres Far vet at dere trenger alt dette.
Lukas 12:22‭, ‬28‭, ‬30

fredag 12. november 2021

LA GUD FORTELLE DEG HVEM DU ER!!

Ble minnet på Paulus og Silas i dag, hvordan de på tross av omstendigheter, bekymringer og smerte, valgte å rette blikket mot det eneste som var fast og sikkert.

Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel, og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet og satte føttene deres fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.
Apostlenes gjerninger 16:23‭-‬25

Hva var det som fikk de til å lovsynge Gud, midt i elendigheten?

Hemmeligheten er å la Gud fortelle deg hvem du er, og hva du har i ham!

Ikke la følelsene dine fortelle deg hvem du er. De svinger, og skal du stole på de, kan det bli slitsomt. Hadde Paulus og Silas sett på omstendighetene, og følt på smerten, og fordømmelsen, kunne de lett mistet motet.

Ja, for enkelte ganger kan man føle seg som Peter som i frimodighet gikk ut på vannet. Men plutselig mister man fokus,  og oppmerksomheten har, uten at du selv merker det, vendt seg mot alle problemene rundt deg. 

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
Filipperne 4:6‭-‬7

Familie og venner kan være godt å støtte seg til i blant, men la heller ikke de avgjøre eller fortelle deg hvem du er! Det er bare Gud som  I sannhet ser den du er, i ham! Han ser potensiale i deg. Han vet hva han er mektig til å gjøre med deg.

Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.
Jeremia 18:4

Når Herre ber Satan om å gi akt på Jobb, er det akkurat som han viser frem sitt verk. Han vet med sikkerhet at Jobb vil stå sin prøve. Ikke fordi Job i seg selv er så prektig. Nei, fordi han er en Guds tjener, og frykter Gud! Det er Gud som har gjort han slik!

Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde.
Job 1:8


Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
Efeserne 1:3‭-‬4

Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,
Kolosserne 1:21‭-‬22

Venner og familie kan løfte deg, men de kan også minne deg på dine svakheter, feil og mangler. Da er det godt å vende seg til Gud. Han som er mektig til å fullføre det verket han har begynt på. Han er mektig til å bevare deg. Han kan ta deg opp på dreieskiven, og forme deg slik han vil ha deg!

Ikke la omstendighetene rundt deg fortelle deg hvem du er heller. Paulus og silas priste og lovet Gud i fengselet. For I Kristus var de fri! Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego stolte på at Gud var mektig til å frelse, og om ikke, stolte de på at deres Gud var større og mektigere en Kongen. Frimodig proklamerte de;

Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp.
Daniel 3:17‭-‬18

Min Gud er mektig! Han kan forme og danne meg til den han vil jeg skal være. Det han sier om meg, er sannhet, for han skal gjøre det! Og om jeg føler meg elendig, vil han trøste meg, vokte meg, og gå i forbønn for meg!

Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
Salmene 23:1‭-‬6

fredag 1. oktober 2021

ETT I KRISTUS!

Men Israels barn handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Så dro da omkring tre tusen mann av folket dit opp. Men de flyktet for mennene i Ai. Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann. Hør meg, Herre! Hva skal jeg nå si, når Israel har vendt sine fiender ryggen? Når kana’aneerne og alle som bor her i landet får høre om dette, vil de omringe oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste godset. De har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem. For de er selv kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere.
Josva 7:1‭, ‬4‭-‬5‭, ‬8‭-‬9‭, ‬11‭-‬12

Ble minnet på at Guds menighet er ET legeme, og at det vi gjør får konsekvenser, ikke bare for den ene som synder, men også for det du er en del av.

Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann.

På grunn av en manns synd, led hele folket. Det står at de ble grepet av angst, og seieren over fienden uteble!

Akan ble grepet av en lyst til det som var bannlyst, og vel viten om at det var galt, forsøkte han å skjule det han hadde gjort. Kanskje han tenkte, at bare jeg holder det for meg selv, så er det bare meg det går utover.

Jeg så blant byttet en prektig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullblokk som veide femti sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst.
Josva 7:21

Det han gjorde, fikk ikke bare konsekvenser for han selv, det førte til ulykke for hele folket!

Akan kunne ikke bare tenke på seg selv! Hele folket hadde på forhånd fått instrukser om hva som skulle gjøres. Så når Akan, som var en del av folket brøt dette, fikk det konsekvenser for alle!


Men vokt dere vel for det som er bannlyst, så dere ikke først slår med bann og siden tar av det som er bannlyst. For da legger dere Israels leir under bann og fører den i ulykke.
Josva 6:18

I kolosserne 1:24, står det at hans legeme er menigheten!
Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten.
Kolosserne 1:24

Vi er ett I Kristi legeme, slik at det jeg gjør får konsekvenser for hele legemet. Ja, om ett lem lider, da lider alle lemmene med.
Det var det som skjedde når Akan tok av det bannlyste godset. Hans synd førte til at folket tapte i kampen, og hans lyst, og egoisme førte til angst og fortvilelse for alle.

Ble selv minnet på dette av min beste venninne. Jeg hadde en krise i livet, som førte til at jeg tok noen dårlige valg. Vi gikk i samme menighet, og mine dårlige valg førte til at min venninne ble dømt av andre, ut i fra hva jeg gjorde. Hvordan kunne det skje? Jo, akkurat som Akan fikk lyst på det som var bannlyst, fikk jeg lyst på det min menighet hadde bannlyst. De som så hva jeg gjorde, undret seg å spurte; Går ikke dere i samme menighet? Har deres syn på dette endret seg? Menigheten hadde ikke endret syn, men jeg hadde! Og min synd førte til at min menighet ble dømt av andre.

Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.
1 Korinter 6:19

Vi tilhører ikke lenger oss selv! Vi er et legeme i Kristus,  og våre handlinger sier noe om det vi er en del av.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke! - eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere! for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.
1 Korinter 12:13‭, ‬21‭, ‬25‭-‬27

Vi kan ikke være selvsentrert når vi er på Guds legeme! Blir hendene mine skittene, så blir jeg skitten, for hendene mine er jo en del av meg!

Vi er derfor ikke bare skyldig til å leve rent og hellig, men også tenke på vår neste som oss selv. Vi er sammen på et legeme.  Vi er Guds menighet, og forbilde, og det jeg gjør vitner ikke bare om meg, men om Kristi legeme.

Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
Romerne 15:1‭-‬2‭, ‬5‭-‬6

Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra! Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!
1 Korinter 6:15‭, ‬20.

Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.
1 Johannes 2:6‭, ‬15‭-‬16.

Uff, dette hørtes vanskelig ut. Ingen er vel feilfrie! Nei, men vi tror på en som gjorde det mulig! Vi tror på en som kan reise oss opp, helliggjøre oss og fylle oss med en frimodighet og glede!
Han er den som døde for oss, og seiret over synden!

Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham!
Salmene 37:4‭-‬7

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Romerne 8:1‭, ‬3‭-‬4

La oss ikke være egenkjærlige og selvsentrerte, men sammen, med våre liv peke på ham. La menigheten være et sted hvor vi kan bygges opp til et hellig tempel til ære for ham!

Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!
1 Tessaloniker 5:14‭, ‬18‭, ‬23