lørdag 11. november 2023

HERREN LENGTER ETTER Å VÆRE NÅDIG MOT DEG!!

‭‭Lyttet til forkynnelse om Guds mangfoldige nåde her om dagen. Da ble det så stort for meg hvor ubetinget nåden er!
Man får ikke nåde på grunn av noe du har gjort,  eller kommer til å gjøre.

Romerne‬ ‭4:4‬ ‭
[4] Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.

Romerne‬ ‭3:24
[24]  De blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.  

Vi blir rettferdiggjort for intet!!

En annen ting som da ble stort for meg, var versene i ‭‭Romerne‬ ‭11:29‬ ‭

[29] For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.  

Har I forbindelse med kall og tjenester hørt dette verset sitert mange ganger. Men i lys av ordene i ‭‭Efeserne‬ ‭2:8‬;

[8] For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.  

gikk det plutselig opp for meg at det er ikke i hovedsak kallet til tjeneste han snakker om her, men kallet til frelse!  Gud angrer ikke på at han kalte deg og meg til frelse! Grunnen til det, var at det var av nåde😆

Når jeg betaler for noe, har jeg en forventning om at det jeg har kjøpt skal være nyttig, og at jeg skal få noe igjen for det jeg har betalt for. Visst ikke blir jeg skuffet, og angrer på at jeg brukte pengene mine på noe så ubrukelig.

Gud gav sitt liv for deg og meg, uten forventninger om å få noe igjen. Derfor kan han ikke angre.

Nå skal jeg ikke påstå at Guds nåde er betingelsesløst. Betingelsen er at du må innse at du ikke kan bidra med noe. Du må erkjenne at du er udugelig. Du kan ikke gjøre deg fortjent til noe som helst!

1 Timoteus‬ ‭2:4‬ ‭
[4] han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Sannhets erkjennelse om hva?

Apostlenes gjerninger‬ ‭20:24‬ ‭
[24] Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium. 

Så leste jeg disse ordene I dag, og ble helt overveldet over hvor stor Guds nåde virkelige er.
Totalt ubetinget!!

‭‭ Jesaja‬ ‭30:1‭-‬2‬ ‭

[1] Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd.   [2] De drar ned til Egypt, uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos farao og søke ly i Egypts skygge!  
[9] For det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn, barn som ikke vil høre Herrens lov. [10] De sier til seerne: Dere skal ikke se! - og til profetene: Dere skal ikke skue for oss det som rett er! Tal smigrende ord til oss, se synkvervinger!   [11] Vik av fra veien, bøy av fra stien! Få Israels Hellige bort fra vårt ansikt!
[15] For så sa Herren Herren, Israels Hellige: Dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke.  
[18] Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Salige er de som venter på ham!   [19] For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke lenger gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han deg.   [20] Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann, men da skal dine lærere ikke mer skjule seg, men dine øyne skal se dine lærere.   [21] Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!  

Det som ble så stort for meg her, er beskrivelsen av folkets uvilje. De ville ikke  høre. De ber om at profetene skal gi dem lære som klør dem i øret, og ønsker absolutt ikke å rettledes. De ønsket på ingen måte å vende om!

Likevel lengter Herren etter å være nådig🙏
Og det som er enda større,  er at han sier;
Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!  

Så blir jeg minnet på ordene Jesus sa til Simon Peter;

‭‭Lukas‬ ‭22:31‭-‬32‬ ‭
[31] Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.   [32] Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.  

For en nådig Gud vi har!!

onsdag 8. november 2023

AT VI MÅ HA DET SAMME SINN!

‭‭‭‭Matteus‬ ‭5:44‬ ‭
[44] Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,

Enkelte ganger kan ting som skjer rundt oss engasjerer oss på en helt spesiell måte, og få oss helt til å miste fokus. Har de siste dagene fått servert mye triste nyheter, og sett hva det kan gjøre med den enkelte, hvordan det skaper et engasjement som  gjør at man fulstendig mister hode. Uten at man selv ser det helt, blir man både hatefull, ukjærlig og ubarmhjertig.  Ikke bare det, man kjenner at man blir både skamfuld,  nedtrykt og trist av å lese alt som kommer til uttrykk.
Hva er det som skjer med oss?
Hva var det som skjedde med  menigheten i korint,  når de ble mer opptatt av menneskene de fulgte, enn han som hadde gitt dem selve evangeliet!! Jo, de begynte og skille lag, og det ble splid og uro.

‭‭1 Korinter‬ ‭1:10‭-‬13‬ ‭
[10] Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.

Hvordan er det mulig? Når vi føler oss urettferdig behandlet og tråkket på. Når vi er uenige, føler oss skuffet og bedratt.
Hvordan kan vi holde fokus, og være fast forenet i samme sinn?
Tror nok menigheteni Korint stilte seg de samme spørsmålene. Spørsmålene de fikk tilbake, fikk dem til å tenke.

13] Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus'navn I blev døpt? 

Hvem og hva var det de egentlig var opptatt av?
Hva og hvem er jeg opptatt av, midt i kaoset. Når jeg engasjerer meg i debatter og uttrykker min meninger, hvem har jeg fokus på? Er det kjærligheten til ordet som driver meg? Kjenner du virkelig en nød for den du skriver til, eller er det hat og sinne som driver deg.
Det kan i utgangspunktet virke på sin plass det du sier, men hva er det egentlig som driver deg?
Noen ganger lurer vi oss selv, ved å sitere skriftsteder som virkelig understreker vår egen mening. Men det er nettopp det det er! Vår, kanskje til og med hatefulle mening, pakket inn i et dekorativt skriftsted.

Peter sitt utbrudd,  når Jesus fortalte om det han hadde i vente, kunne i utgangspunktet virke på sin plass. Det ble i Peters øyne sagt i kjærlighet, men hva sa Jesus? Han irettesatte Peter og sa: Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

Er det kanskje det som skjer med oss også? Har vi mistet Gud av syne, og sansen for det som hører Ham til?

‭‭La oss igjen løfte blikket,  bort fra alt som føles vanskelig og urettferdig, og la han som er styrende for hvordan vi skal tenke, og hva vi skal være opptatt av få regjere. Ved vår Herre Jesus, er det faktisk mulig å holde fokus på ham når det stormer som verst.

Jeg skrev mye om det å ha fokus i forrige bloggpost,  men kjenner at jeg igjen må minne meg selv på disse ordene;

Når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. 
Lukas‬ ‭21:28‬ ‭

Å når jeg fester blikket på ham, den trofaste, nådig og kjærlige Gud, blir jeg minnet på at han ikke bare så i nåde til meg, men også min neste.