tirsdag 4. desember 2018

Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord

Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,
Johannes 6:68

Våknet med dette ordet i dag, og tenkte på alle de som har forlatt sin menighet på grunn av feil fokus. Ja, et sted underveis, har vi vel en og hver av oss mistet fokus. Det kan være mange ting, personlige ting, ting som har fått oss til å rette blikket vårt på ting som er rundt oss. Så har vi for en periode blitt så opptatt av det, at vi har glemt hva som er det viktige, det evige livets ord.

Har akkurat skrevet om mannen som nettopp stilte dette spørsmålet,  og som bare noen kapitler senere blir en av de som forlater Jesus for en tid.

Kjenner jeg blir glad, og trygg når jeg igjen blir minnet på at Peter, som en av Guds utvalgte, kun forlater Jesus for en tid. Selv om han fornekter Jesus, har Jesus allerede sett det, og han sier til ham; Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.  Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.
Lukas 22:31‭-‬32

Når du en gang omvender deg!! Jesus sier det samme til deg. Du som på grunn av omstendighetene har kommet på avstand fra Gud. Du som lot deg distrahere, og glemte for et øyeblikk hva som var viktig. Akkurat nå, kan den veien du har valgt være viktig for deg. Men hvorfor er du der, og hvem ledet deg dit?

Har mange ganger hørt vitnesbyrd om lammet som kom bort. Hvordan det kom bort fra de andre, fordi det mistet fokus, og begynte å følge sin lyst i stede for sin hyrde. Den så en gresstust her, og en der, og før den viste ordet av det, var den kommet på avstand.  Det ene førte til det andre. Kanskje ble det litt knuffing, og trangt om plassen. Så trakk det seg bort for å få litt mer plass. Å, det føltes så godt til å begynne med. Men plutselig oppdaget det som den bortkomne sønn, at Maten det nå fikk var bare var grisemat, skolmer som grisene åt.  Det kanfaktisk se ut som den bortkomne sønnen ikkje en gang fikk grisematen, han ønsket bare å få den.

Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Og ingen ga ham noe.
Lukas 15:16‭-‬17

Innerst inne hadde han nok en lengsel etter noe annet en den maten han fikk servert, men det han søkte, fikk han ikke

Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.
Lukas 15:16‭-‬17

Da var det akkurat som han ble minnet på ordet han en gang hadde fått, og som lammet, ble han av ordet ført tilbake til sin far.

Hvem skal vi gå til? Det er ingen tvil i følge Peter. Det er der hvor han er, det evige livets ord. Det kan være at noen som flokker seg rundt Jesus knuffer og dytter litt. Men som Jesus sa til Peter; "hva angår det deg? Følg du meg!"
Johannes 21:22

Det kan være at det er ting på din vei som opptar deg, og fører deg bort fra Jesus. Men da er det godt å vite, at selv om vi mister fokus i blant, og selv om mennesker rundt oss distraherer oss, så vil Jesus med sitt levende ord bringe oss tilbake til der vi skal være, med fokus på Jesus og hans evangelie. Det er godt å vite at Jesus fant det lammet som kom bort, og førte det tilbake til flokken.

Det er ikke sikkert du ser det akkurat nå. Men før eller senere vil han finne deg og føre deg tilbake til hans hus, og hans foråd!

Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.
1 Mosebok 28:15

fredag 30. november 2018

APOSTELEN PETER

I dag har jeg lyst å reflektere litt over Apostelen Peter. Hørte en preken, om da Jesus spør disiplene om hvem de mener han er. Peter er frimodig, og svarer før noen av de andre rekker å tenke. "Du er den levende Guds sønn!!" Responsen han får av Jesus, kan få en hver til å bli høy på pæra; Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.  Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.  Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.
Matteus 16:16‭-‬19

Men ikke mange versene nedenfor, får Peter en helt annen respons, når han forsøker å irettesette Jesus. Reaksjonen kom da Jesus gjorde det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen.  Da tok Peter ham til side og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg! Men da snudde Jesus seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.
Matteus 16:21‭-‬23

Peter ble ikke nedtrykt av den grunn. Når disiplene senere er sammen med Jesus sier Peter til ham: Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.
Johannes 13:37‭-‬38

Det er ikke mangel på vilje Hos Peter, men i menneskelig iver feiler han.

Jeg kjenner, at Peter er en mann jeg virkelig kan assosiere meg med. Ivrig, med masse pågangsmot, men slettes ikke uten feil og mangler.

Jesus ser forbi alle Peters feil, og ber om at hans tro ikke må svikte, og så sier han; Når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.

Det er slik Jesus ser på deg og meg!!

På tross av feil og mangler, er Gud rik på miskunn, og har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med,  gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er vi frelst.  Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,
Efeserne 2:3‭-‬6

Ja, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Efeserne 2:10

Det er det det Jesus har fokus på, livet vi har fått i Kristus!!

Det virket ikke som Peter tok innover seg det Jesus hadde sagt, og kjenner jeg han rett, tenkte han nok at han skulle vise Jesus at han tok feil. Han hadde ikke tenkt å forlate Jesus nei!! Så når det  kom en flokk med våpen, sammen med Judas, våknet Peters vrede, og han trakk sverdet og slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke det begeret Faderen har gitt meg?
Johannes 18:10‭-‬11

Men så skjer det en forvandling hos Peter. Han erfarer nok en gang at han ikke strekker til, samme hvor mye han vil. Og når det går opp for ham at han faktisk har fornektet den Jesus som han aldri skulle forlate, gråter han.

Vi møter en litt mer spakere Peter etter oppstandelsen. Når han får vite av Maria, at graven er tom, så virker han litt mer avventende. Han løper sammen med Johannes. Men så står det at den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven.
Johannes 20:4

Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje han ikke trodde helt? Det står at Peter bare så inn i graven, og observerte. Mens Johannes så, og trodde.
Eller kanskje Peter gruet seg for å møte Jesus for å bekjenne at Jesus faktisk hadde rett. Han hadde fornektet ham!

Jeg tror det var derfor Jesus sendte en ekstra hilsen til Peter. Han visste at Peter trengte det mest av alle. Derfor sa engelen som satt ved graven; gå og si til disiplene hans OG TIL PETER!!: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere.
Markus 16:7

Nok en gang strakk Jesus hånden ut til en overmodig Peter, akkurat som han gjorde på Genesaretsjøen. Der også ropte Peter i fullt overmot; Jesus! Visst det er deg da byd meg å gå på vannet sammen med deg!! Peter gikk i tro, men så sank han.

Jeg undrer meg litt over at Peter faktisk hadde sett Jesus åpenbare seg flere ganger, etter oppstandelsen,  når han sier til de andre: Jeg går av sted for å fiske! De sier til ham: Vi går også med deg! De gikk av sted og steg i båten.
Johannes 21:3

Og når Jesus da dukker opp på stranden kjenner de han ikke igjen.

Da det alt led mot morgen, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus.  Den disippelen som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - for han var naken - og kastet seg i sjøen.
Johannes 21:4‭, ‬7

Det står at Peter hopper i vannet fordi han er naken. Han var nok ikke bare fysisk naken. Det kan virke som Peter fortsatt følte seg avkledd når han møtte Jesus. Han hadde ikke bare forlatt Jesus, han hadde proklamert høylydt at han overhodet ikke kjente Jesus. Så når Jesus spør Peter etter de har hatt måltid der på stranden, om han elsker ham, så tror jeg det er mange tanker som farer gjennom hode hans. Hvorfor spør Jesus meg om det? Han vet vel at jeg elsker ham? Kanskje jeg har gått over streken? Så tenker han tilbake på nattverden, da Jesus avslører at det er en av disiplene som vil foråde ham. Så spør han, men Jesus, hva med han som forådet deg, hva vil skje med ham? Akkurat som om han vil sjekke hvor nådig Jesus er.  Det var jo faktisk Peter som spurte Jesus i Matteus 18.21 om hvor mange ganger man skulle tilgi.
Jesus svarer ham med å si: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!
Johannes 21:21‭-‬22

Så kom pinsefestens dag. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. 

Da kom den frimodige Peter fram igjen, sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!
Apostlenes gjerninger 2:4‭, ‬14

Når Peter nå sto frem fantes det ikke noe tvil. Han talte frimodig og myndig, og all tvil var som blåst vekk.

Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.  For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.  Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt!
Apostlenes gjerninger 2:38‭-‬40

Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet.  De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.
Apostlenes gjerninger 2:46‭-‬47

For en oppreisning, og for en forvandling!!

Jeg elsker å lese om Peter. Han var alltid frimodig, og ivrig, men snublet av og til,  akkurat som meg. Men på tross av alle feil og mangler var han, og er vi et utvalgt redskap for Gud.

Amen!!

lørdag 28. juli 2018

FRELSEN HØRER HERREN TIL!!

Frelsen hører Herren til.
Salmene 3:9

Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Apostlenes gjerninger 4:12

Dette var for en tid tilbake en skremmende tanke, at det var opp til Gud, og velge meg!!

Var det ikke jeg som en dag sa; "ja" til Jesus, og valgte ham?

Kunne jeg ikke gjøre noe for imponere Gud, så han så meg, eller tilga meg de feil jeg hadde gjort?

Nei, for som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.
Romerne 3:10‭-‬12‭, ‬20‭, ‬24‭-‬24‭, ‬27

Vår ros er utelukket!! Men det var vel jeg som tok valget? Det var vel jeg som var så smart, at jeg takket ja når tilbudet kom?

Ok, så da er det opp til den enkelte, om man tar imot eller ikke?

Visst det var en skremmende tanke, at det var opp til en rettferdig og kjærlig Gud at vi ble frelst, så er vel tanken på at det nå er opp til meg og deg, enda mer skremmende!

Saulus var et godt eksempel på en som av egen overbevisning trodde han tjente Gud, men som var fulstendig på ville veier. Har skrevet om han før, hvordan Han, som var selve ordet fortalte Saulus at den Gud han trodde han nå tjente, var den han faktisk forfulgte. Saulus var nidkjær, og hadde en kunnskap som få av oss kan måle seg med. Men allikevel gikk han feil! Han hadde hørt ordet om han som skulle komme, men ordet hadde ikke nådd inn til hans hjerte. Men når Jesus viste seg for ham på veien, ble han fylt av den Hellige Ånd, og hans øyne ble åpnet. Ordet talte rett inn i hans hjerte, og forvandlet hans mål og mening.

Jesus, som viste seg for Saulus på veien der han kom, gav han synet igjen. Han ble fylt av Den Hellige Ånd. Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt.
Apostlenes gjerninger 9:17‭-‬18

Kunne Saulus med kløkt og vilje tatt en slik helomvending? Kunne noen rundt ham fått han til å forstå, ved å forklare at nå Saulus er du totalt på villspor? Kunne jeg, ved å si de rette ordene, eller gjøre de riktige tingene, gi frelse til mine nærmeste?

Nei, for i 1 korinterne står det; "min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft."
1 Korinter 2:4‭-‬5

ALT er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham (ordet)var liv, og livet var menneskenes lys. Alle de som tok imot ham, dem ga HAN rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes 1:3‭-‬4‭, ‬12‭-‬13

Det står også at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.
Galaterne 1:8‭, ‬11‭-‬12

Guds ord har skaperkraft! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salme 33: 9

Jeg tror det er en annen hemmelighet her også, at det var nettopp det at du tok imot ordet, som beviste at du var en av hans! For det står at den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.
1 Johannes 2:5

Akkurat som Gud bød at lys skulle skinne fram i mørket, har han også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.
2 korinterne 4:6

Det var heldigvis han som ved hjelp av sitt ord som talte så det skjedde!! Det var, og er ikke opp til meg!!
Og enda bedre, jeg kunne ikke klusse det til. Ikke noen av mine synder, eller misstak kunne komme i veien for Guds plan!!

For det finnes ingen visdom og ingen forstand og ingen planer som kan settes opp mot Herren.
Salomos Ordspråk 21:30

Og som det står i Romerne at; "dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Derfor jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:30‭-‬31‭, ‬38‭-‬39

Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Av nåde er vi frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Efeserne 2:6‭, ‬8‭-‬10

lørdag 21. juli 2018

NEHMIA 3

Dagens kapittel beskriver hvordan Jerusalems murer ble gjenoppbygd. Ble litt nysgjerrig, og må innrømme at jeg måtte lese meg opp litt for å forstå den historiske sammenhengen.

Nehemia var munnsjenk hos kong Artaxerxes, og en dag legger Kongen merke til at Nehemia er trist. Når Kongen spør Nehemja hva det er, forteller han at det er fordi det står så dårlig til i Jerusalem, og at murene i Jerusalem ligger nede. «Hva er det du ønsker?» spør kongen. «La meg få dra til Jerusalem,» sier Nehemja, «så jeg kan bygge opp murene igjen.» Kong Artaxerxes er en snill og god konge. Han lar Nehemja reise, og han hjelper ham til og med med å skaffe tømmer til noe av arbeidet.

Men det er ikke alle som setter pris på arbeidet som blir gjort, så landets innbyggere forsøker å sabotere arbeidet. 

Først forsøkte de og innynde seg, og sa til dem: La oss få være med eder og bygge; for vi søker eders Gud likesom I selv, og til ham har vi ofret helt fra assyrerkongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit! Esra 4:2 

Folket i Israel svarte: Det lar sig ikke gjøre at I er sammen med oss om å bygge et hus for vår Gud; vi vil være alene om å bygge hus for Herren, Israels Gud, således som kong Kyros, kongen i Persia, har befalt oss. Esra 4:3 

De måtte stå alene, slik at de kunne bygge slik de var befalt dem!

Siden den taktikken ikke fungerte, forsøkte de å gjøre folket motløse, og skremte dem fra og bygge. Ved å gi feilaktige råd gjennom andre, hindret de arbeidet

Det er en som bruker samme taktikk i dag, ved å forsøke å innynde seg som de gjorde. De gir uttrykk for at de tjener samme Gud, men når man skal til å bygge, så har man ulikt syn på hvordan man skal bygge, og hva som er viktig i Herrens byggverk, da blir alt feil. 

Samme taktikk brukes også for å gjøre Guds menighet motløs og redd. Ved å stille kritiske spørsmål og feilaktige råd hindres mange på veien. Mange blir fryktsomme og usikker. Ved å lytte til deres råd, føres de på avveie.

Til sist sender de et brev til Kongen, med falske beskyldninger slik at arbeidet stoppes helt opp. Det tar faktisk 1000 år før arbeidet er fullført. Men det fullføres! Dagens profeter angripes også, med falske beskyldninger og baktalelse. Med et snev av sannhet og feil fokus skremmer de folket til å ta avstand. Ja ikke bare det, de hindrer arbeidet med Herrens menighet. Men Gud sørger for sitt folk, og arbeidet blir fullført. 

For jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, Filipperne 1:6 

søndag 1. juli 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!! Del 2

Har ofte undret meg over hvordan bibelen så bastant og så sikkert beskriver den som er født av Gud.

Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
1 Johannes 3:9

Johannes beskriver her skille mellom Guds barn, og djevelen barn, og når jeg leser det, kjenner jeg at jeg blir litt skjelven. For jeg strekker jo ikke til, og jeg er slett ikke så perfekt som det beskrives her!

Men jeg trenger ikke frykte, for Gud vil bare fortelle meg, at han har makt til og forvandle meg, og at ingen ting kan stå seg imot hans ord. Han vil fortelle meg, at når han kommer til, så er det ingenting som kan stå seg imot hans ord!

For jeg kan være viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt,  verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Å det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 
Romerne 8:3‭, ‬38‭-‬39

Amen!!

Han vil bare fortelle meg, at når han har talt, så skjer det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Han vil fortelle meg at han med sitt ord kan skape det det nevner, og at alt som er til, er till for ham. Ingen ting kan stå seg imot hans vilje!

Så er det akkurat som Gud spør meg; Skulle ikke jeg, som skapte verden, jeg som sa bli lys, og det ble lys, jeg som blåste liv i det første menneske, skulle ikke Jeg kunne frelse deg?

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.  For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere.
2 Korinter 4:6‭, ‬14

Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
1 Johannes 4:4

Halleluja!! For noen seiersrike ord!!

Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.
1 Mosebok 1:3 NB

Gud sa bli i meg, så blir jeg i dere! Ikke noe spørsmål!!

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 2Kor 4:6

Ja!! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der!!
Salmene 33:9

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:36

All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.  Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
1 Peter 5:10‭-‬11

tirsdag 22. mai 2018

BØNNESVAR

Litt spennende og fasinerende vers jeg vil dele i dag. Vers som jeg faktisk har undret meg litt over, og kjenner meg igjen i. Det handler om Jakob, som i frykt for sin bror ber om beskyttelse, samtidig som han minner Gud på hva han har sagt.

Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd! For jeg er redd for ham, at han skal komme og slå i hjel meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt: Jeg vil gjøre vel imot deg! Jeg vil la ætten din bli som havets sand som ikke kan telles for mengde.
1 Mosebok 32:6‭-‬7‭, ‬11‭-‬12

På tross av Guds løfter, er Jakob fortsatt redd, og han ber Gud om utfrielse. Han vet hva Gud har sagt, og han vet at Gud holder sine løfter! Men allikevel må han liksom forsikre seg. Så etter han har minnet Gud  på hva han tidligere har lovet, sender han en liten bønn om hjelp, samtidig som han legger en plan for egen utfrielse.

Sendebudene kom tilbake til Jakob og meldte: Vi kom til din bror, til Esau. Nå kommer han selv i møte med deg, og fire hundre mann med ham.  Da ble Jakob meget forferdet. Han delte folket som var med ham, og småfeet, storfeet og kamelene i to leirer. For han sa: Om Esau kommer til den ene leiren og slår den, så kan den leiren som er igjen, få berge seg unna.
1 Mosebok 32 1‭-‬12

Må innrømme at jeg Kjenner meg igjen Jeg tror, og er overbevist om at Gud svarer på bønn, og at hans ord er sannhet. Men allikevel forsøker jeg å ordne opp på egen hånd.

Men tror jeg virkelig da?

Den blodsottige kvinnen forsøkte også å finne en løsning på egen hånd, men til slutt måtte hun kapitulere, og komme til Jesus med sitt behov.

Og der var en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år; og hun hadde lidt meget av mange læger og satt til alt det hun eide, og hadde ikke hatt nogen hjelp av det, men var heller blitt verre; da hun hadde hørt ryktet om Jesus, kom hun midt iblandt folket og rørte bakfra ved hans klædebon. For hun sa: Kan jeg få røre, om det så bare er ved hans klær, så blir jeg helbredet.
Markus 5:25‭-‬28

Til forskjell fra Jakob virker det som denne kvinnen var helt sikker på hva hun ville få. Hun hadde en visshet, og en overbevisning om at hun kun ved en liten berøring av Jesus, ville få det hun hadde forsøkt å bli fri i fra i 12 år. Jakob hadde også en visshet. Han visste hva Gud hadde sagt, og jeg tror også han innerst inne trodde at Gud var til og stole på, men hva var det som manglet hos dem begge?

Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.
Hebreerne 11:1

Jakob hadde en visshet, men han var ikke overbevist. Han satte forsatt sin lit til sin egen kløkt og styrke. Han hadde ikke innsett at han var maktesløs uten Gud, og at uansett hvordan utfallet ble, ville Gud gjøre ham vell og stå ved sine løfter. Kvinnen hadde sett sin håpløshet og svakhet. Hun hadde innsett at det ikke fantes håp om hjelp hos noe menneske, og i sin håpløshet vendte hun seg til Jesus.

Men hva vår årsaken til at de begge fikk svar på sin bønn?

Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! - så skal det skje.  Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.
Matteus 21:21‭-‬22

Var det full visshet som gav de bønnesvar?

Det var jo ikke akkurat full visshet Jakob hadde i sin bønn, men allikevel fikk Han bønnesvar.
Kvinnen manglet vel noe hun også, for på tross av at hun visste, brukte hun opp alt hun eide på leger, før hun til syvende og sist kom til Jesus.

Det handler vel til syvende og sist ikke om vår visshet, men vår tro. Troen på at Gud er med deg, og at han vil ditt beste. Troen på at han vil bevare deg, og vil gi deg det du trenger til. Og at han på grunn av sin rettferdighet og kjærlighet vil gi deg alt det du har behov for i tillegg.

For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.
2. Korinter 1:20

I en sang står det slik; Guds løfter holder, hva enn jeg mister. Hva enn som brister, de brister ei!
Det er vel her vissheten kommer inn. Troen gir deg en visshet på at uansett utfall, er Gud med!

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
Matteus 6:25‭, ‬33

For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.
Matteus 6:32

Jesus vil at du skal bli opptatt av det samme som han. Han vil at du skal hvile i løftene som han har gitt, vite at han er trofast, kjærlig og rettferdig. Han vil bevare deg, og gi deg alt du har behov for, og når tiden er inne, vil han bønnhører deg

Så sier Herren: På den tiden som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler,
Jesaja 49:8

Derfor er vi frimodig og har tillit til at ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, vil han høre, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.
1 Johannes 5:14‭-‬15

Men hvor får vi en slik tro? Det holdt ikke at Jakob visste hva Gud hadde lovet. For i stede for å hvile i løftene, så var han opptatt av det nærværende. Han hørte på hva sendebudet forkynte, og ble som Peter redd, når han så på bølgene. Kvinnen hørte vel også på menneskene rundt seg. Det var vel derfor hun satte sin lit til at leger kunne løse hennes problem. Men i stede for å få hjelp, ble hun bare nedtrykt.

Det et ikke sikkert Jesus i møte med deg har fokus på det samme som deg, og det kan mange ganger være frustrerende. Jesus sier; Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Matteus 11:28. Og det vil han, visst du lar han ta hele din byrde, ikke bare den ene lille tingen du har fokus på. For det hender rett som det et, at vi kommer med en diger sekk på ryggen, og i hånden har vi et bitte lite problem. I våre øyne et det vi har fokus på uoverkommelig, men i Guds øyne et det bare feil fokus.

Jeg tror nok at vi mange ganger får "bønnesvar" uten at vi selv vet det. Det er liksom en bonus av å være i Kristus. For søker vi først Guds rike, så vil du få alt det andre i tillegg!! Det kvinnen fikk, var bare tillegget. Hun fikk det fordi Jesus elsket henne!! Han sa til henne!!

Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred!
Lukas 8:48

Så hemmeligheten er å bli i ham, så blir hans ord i meg. Da får vi hvile, og da ber vi en bønn etter hans hjerte.

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:4‭, ‬7

Derfor Søk derfor først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få!
for dersom dere blir i Guds ord, og hans ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
Johannes 15:4‭, ‬7

For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast. For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der. Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
Salmene 33:4‭, ‬9‭-‬11

Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:31‭, ‬38‭-‬39

onsdag 25. april 2018

Åpenbaringen 5

Her finnes det mange hemmeligheter, og som det står, en bok som ingen andre en Gud selv er verdig å åpne. Det er selvfølgelig ikke bare åpenbaringsboken det er snakk om her, men alt Guds ord!

Derfor er jeg glad at Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp, og at han i dag ved hjelp av sin Ånd åpenbarer sitt ord for oss!!

Det ingen var verdig å se, har Han gjort mulig!

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? 

Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.

Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Åpenbaringen 5:2‭-‬4

Når jeg leser disse ordene, går tankene mine til ordene jeg hørte sist Søndag om Guds store kjærlighet, som førte til at Jesus banet en vei for oss.  En kjærlighet så stor, at han var villig til og ofre alt, for at vi skulle få del i hva han hadde å si.

Det var ingen som hadde mulighet eller evne til å forstå, eller ta imot det Gud ønsket å si. Taleren på søndag snakket om hvordan Gud på grunn av sin rettferdighets sans, ikke kunne overse synd og urenhet hos menneske. På grunn av vår synd, var det umulig for Gud å nå fram med det han hadde å si.

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?  Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den.
Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Åpenbaringen 5:2‭-‬4

Men på grunn av sin kjærlighet letet han etter en løsning.

Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.
Esekiel 22:30

Når han ikke fant noen, gråt han sårt!
Han elsket oss virkelig så høyt!

Men som sagt, Gud var ikke bare rettferdig. Han var også full av kjærlighet! Og på grunn av sin store kjærlighet begynte han å se etter løsninger.

Jeg sier om meg selv at jeg er løsnings orientert,  men er det en som på grunn av sin store kjærlighet er løsnings orientert, så er det Gud! Så det han ikke fant hos menneske, fant han i Kristus.

Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seglene på den.  Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,
Åpenbaringen 5:5‭, ‬9

Halleluja!! Guds store kjærlighet førte til at han ofret seg selv.

Ja tenk at han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,  men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
Filipperne 2:6‭-‬7

For en slik yppersteprest var det vi måtte ha -

Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene,  en som ikke daglig trenger til, lik yppersteprestene, å bære fram offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han én gang for alle da han ofret seg selv.
Hebreerne 7:26‭-‬27

Tenk at han gav seg selv i mitt sted, for å kunne dele sine innerste tanker med meg. Tanker og ord som er til frelse og forløsning. Det varmer og gleder mitt hjerte.

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Johannes 3:16

For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.  han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.
Titus 2:11‭, ‬14

Amen!!

tirsdag 27. mars 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!!

I dag har jeg og min søster satt oss ned å grunnet på samme kap. Apostlenes gjerninger 2.

Det er alltid spennende og se hva et og samme ord kan gi, ut i fra hvilken situasjon du er i akkurat der og da. Miljø rundt og påvirkning fra samfunnet gjør også noe med hvordan du oppfatter det du hører og leser.

Jeg er også overbevist om at Gud vet dette, og at samme ord og budskap, kan virke forskjellig på den som hører. Han vet nøyaktig hva som må til for at nettopp du skal forstå budskapet som kommer frem.

For han som ransaker hjertene, vet hvad Åndens attrå er; for efter Guds vilje går han i forbønn for de hellige.
Romerne 8:27

Og i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede.
Romerne 8:26‭

Kapittelet vi leser i dag sier faktisk noe om det samme.

I Apostlenes gjerninger 2:4‭, ‬6 står det at de talte i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Men, jeg har også inntrykk av at budskapet som kom  var det samme, nemmelig om Guds store gjerninger.

Apostlenes gjerninger 2:11

Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!

Det er ingen som tolker, men alle hører han tale på sitt språk. Jeg tror dette er billedlig talt. Det handler ikke bare om språkforståelse, men også kultur og miljø. Her er det folk fra forskjellige kulturer samlet, både jøder og tilhengere av jødenes tro.

partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,  Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!
Apostlenes gjerninger 2:9‭-‬11

Det er samme forsamling Peter taler til! Men fortsatt klarer forsamlingen å forstå budskapet som kommer frem.

Grunnen til at jeg grunner på akkurat dette er at jeg selv har sett og erfart at samme ord, med samme mening kan oppfattes så veldig forskjellig. Rosende og oppløftende ord kan oppfattes som sårende og nedlatende og motsatt. Alt beror på hvor god kjennskap budbæreren har til den som motar budskapet, og motsatt. Selv de som kommer fra samme kultur og samme miljø har ofte kommunikasjonsproblemer.

Men dette er ikke til hinder for Gud. Han kjenner oss og vet akkurat hva han skal si, og hvordan han skal si det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.  Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.
Salmene 33:9‭-‬10

Når han sier at han gjør folkets tanker til intet, tror jeg det kan forstås som at ingen tanker, eller tankebygninger, kulturpåvirkning eller miljøpåvirkning kan komme i veien for Guds tale. Han taler rett inn i hjerte, og ordet som møter deg skaper det det nevner!

Et viktig poeng kommer frem i vers 4

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.
Apostlenes gjerninger 2:4

Så dagens tekst minner meg på at vi i alt vi gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!
Kolosserne 3:17

Må vi gjøre som de, tale alt ettersom Ånden gir, la han veilede oss.

Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium*. For det er for dets skyld jeg er i lenker.  Be om at jeg kan åpenbare det ved å tale som jeg bør.  Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.  La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.
Kolosserne 4:3‭-‬6

Det minner meg også på hvor stort det er at han kjenner oss og vet nøyaktig hva vi trenger og når!!