torsdag 7. november 2019

PÅ DITT ORD!!

Jeg har vel skrevet om det før, hvor viktig det er, å være bevisst på hvem å hva som former deg, og hva det er som påvirker deg og dine valg.

Vi har så lett for å la omstendighetene rundt oss, og andre menneskers meninger fortelle oss hva som er rett.
Det kan være normer og regler i samfunnet du er i, dine følelser eller din redsel for å ta et valg utenfor din komfortsone som er styrende. 

Bibelen minner oss gang på gang, at Guds vei er anderledes. Han tenker og handler anderledes, ja som han sier;

Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
Romerne 11:33

Ja, det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe -
1 Korinter 1:28

Peter var en av de i bibelen som virkelig ble utfordret på dette, når det som i hans øyne var urent, ble stilt foran ham.

Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene.  På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham: Stå opp, Peter, slakt og et!
Apostlenes gjerninger 10:11‭-‬13

Det var Gud som talte til ham. Peter visste det! Men blindet av hans egenoppfatning om hva som var rett, sier han imot Gud.

Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent!! Tre ganger talte Gud til ham, og sa at det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.
Apostlenes gjerninger 10:14‭-‬16

Peter var i villrede. Det han så, var urent, men Gud sa at det var rent??

Har du opplevd det samme? At Gud setter deg på valg, og ber deg gå en vei som strider imot alt du har lært? Kanskje Gud klart og tydelig har talt inn i ditt hjerte, men miljøet du er i og følelsene dine stritter imot.

Jeg må erkjenne selv at jeg ofte lar følelsene bestemme. Det kjennes så riktig, og alle rundt meg bekrefter det samme. Men hva sier Gud?

Peter gikk i samme fella, da han ble overveldet av sin store kjærlighet til Jesus. Han tar Jesus til side å irettesetter ham og sier: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!

Svaret Peter får, er at han ikke har sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. 
Matteus 16:22‭-‬24

Må vi ha sansene åpne, slik at vi kan se forbi det vi har lært. La Guds ord tale inn i våre hjerter, slik at det kan forvandle vårt sinn og våre tanker.

Hvordan er det mulig? Hvordan kan jeg vite, når ikke en gang Peter visste?

Det er kanskje blitt en klisje, men
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.  Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
Salmene 121:2‭-‬3‭, ‬5‭, ‬7

Han bevarte Saulus, som store deler av sitt liv forfulgte Jesus, blindet av raseri, hat og egne følelser. Akkurat som han stoppet Saulus, vil han av bare nåde holde sin hånd over deg, og lede deg dit du skal være.

Det kan hende du må gå noen runder før du forstår. Som Samuel, da han lå i kammerset, og Gud ropte på han.

Men Herren ropte enda en gang: Samuel! Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men han sa: Jeg ropte ikke, sønnen min. Gå og legg deg igjen!
1 Samuel 3:6

Han hørte Herren kalle på ham, men i sin usikkerhet gikk han å spurte sin veileder til råds.

Kjenner meg igjen. Når man virkelig står på valg, og ropet du hører, er fremmed fra alt du har lært. Stemmen rører noe inni deg, men usikkerheten du føler gjør at du som Peter blir i villrede.

Hvem søker du får å få bekreftelse? Kanskje du som Samuel skal gå inn i lønnkammeret, og la Gud tale til deg igjen. La Gud veilede deg til sannheten.

Det kan hende du kjenner deg alene, og at veien du selv føler er riktig, er lettere å gå. Men la ikke omstendighetene og din følelser lede deg. La hans ord være styrende.