søndag 31. januar 2016

HELLER IKKE JEG FORDØMMER DEG!!

Døm ikke, for at dere ikke skal dømmes! for med den samme dom som dere dømmer med, skal dere dømmes, og med det samme mål som dere måler med, skal dere måles igjen.
Matteus 7:1-2

Når jeg leste disse versene tenkte jeg på et av de vakreste versene i bibelen, versene som omtaler synderinnen som Jesus forbarmer seg over. Et vers som jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen i, både som den hjelpeløse synderinnen, og som en av Fariseerne som ved å peke på en annens synd akkurat der og da følte seg prektig.

 Dette verset minner meg på hvem jeg er som menneske. Hvor mange ganger har ikke jeg selv hvert opptatt av andres synd? Og i stede for å peke på Jesus, så peker jeg på synden, rister på hode og dømmer. I stede for å peke på Jesus som gir håp og tro, viser jeg tilbake til loven som bare vil vise hvor hjelpeløse vi er uten Gud og uten Håp!
Jesus minnet de på at dommen de gav var korrekt, men før du forsøker å fjerne flisa i din brors øye, så må du selv være ren. Før du forsøker å veilede en annen, må du selv se!! Og når du selv for øye på hvem Jesus er, og hva han har gjort for deg, da vil fokuset ditt være på ham, og det vil være ham du peker på. Men dømmer du, vil du selv bli dømt.

Jesus blev alene tilbake med kvinnen som stod der.
Da rettet Jesus sig opp og sa til henne: Kvinne! hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg; gå bort, og synd ikke mere!

Tenk hvilken nåde, og tenk visst vi virkelig kunne se og høre det samme! Kjenner vi en slik nåde er det bare en ting vi ønsker, nemlig å peke på han som gjorde det mulig. Han gjorde det for meg, du kan også få J


La meg virkelig kjenne og erfare Jesus, slik at jeg kan peke på Ham og forkynne hans nåde, barmhjertighet og utfrielse!!

torsdag 28. januar 2016

VELG LIVET!!

For mig er livet Kristus og døden en vinning;
Filipperne 1:21

Har gått tilbake i tid, og sett på alle bokmerkene jeg har lagt siden jeg begynte med min bibel app for 4 år siden. Det var mange :)  
                                                       
Men det første bibelmerke jeg la var dette :) Det er faktisk ett av mine favorittvers, eller motto om jeg kan si det sånn :)   
                                                                                                   
Det er slik jeg ønsker at det skal være! Det fikk meg også til å tenke på Adam og Eva i edens have. De fikk vite at visst de åt av kunnskapens tre, så ville de dø. Men slangen gjorde dem klar over at det var ikke akkurat det som ville skje. De ville bare bli mer kunnskapsrike. Men hva skjedde når de fikk mer kunnskap, jo da måtte de sørge for seg selv. Da var det ikke lenger Gud som gav dem det de trengte.

Satan forsøker fortsatt å overbevise menneskene om at de kan leve uten Gud. Men Guds budskap var sant, for livet Adam og Eva bega seg ut på førte til død. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, da skal dere leve. Rom. 8. 13
Så budskapet er det samme i dag, og det er sant! Kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred Rom 8. 6. Frukten Adam og Eva spiste førte til død, ikke en naturlig død som de tenkte på, men de ble fylt av Kjødets attrå. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene. 1. Mos. 3. 6. For første gang tok Eva et steg i egen kraft. Hun fulgte sin egen tanke og vilje, og det førte til død.

Jesus har gitt deg og meg anledning til å bli fri fra den lysten, og velge hans vei igjen ved å ta livet av legemets gjerninger, slik at det som reiste Kristus opp fra de døde også kan levendegjøre våre dødelige legemer ved hans Ånd som bor i oss Rom 8. 11  HALLELUJA!!


Da vil jeg bare stemme i å si; For meg er livet Kristus, og døden en vinning!!

søndag 24. januar 2016

TRØST, TRØST MITT FOLK! sier deres Gud. Jesaja 40:1

Hvor finner du din trøst? Det er mange situasjoner i livet som gjør at man har behov for trøst. Små og litt større ting. Så er spørsmålet, hvor finner du denne trøsten?

For min del er det litt forskjellig, ettersom hva som faller meg inn akkurat der og da. Noen ganger er det godt å ringe en venn, ikke nødvendigvis for å snakke om det som tynger, men bare for å snakke om noe annet. Jeg kan også finne trøst i å gjøre noe som gjør meg glad, synge og spille litt, dra ut å shoppe, eller bare være sammen med gode venner.

Man kan også søke trøst uten å vite det, som å krype under dyna og bare sove, eller slenge seg ned foran TV'n eller kanskje bare kose seg med noe som er godt. Men alle disse måtene og finne trøst på er som regel kortvarig, eller ikke til noe hjelp i det hele tatt.

Noen ganger trøster du deg faktisk med ting som bare gjør det verre. Har kjent på den følelsen noen ganger, hvor jeg bare slenger meg ned foran tv'n og lar den bare ta over min verden for en stund. Det er kanskje godt der og da, men etterpå føler jeg bare at jeg har kastet bort tiden. Ringer jeg en venn, kan denne vennen kanskje gi meg noe positivt å gripe tak i, og det føles jo godt, men fortsatt er det bare noe som hjelper akkurat der og da.

Gud ønsker og gi deg noe som varer, noe som kan trøste deg i alle situasjoner. Er det mulig? Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Jes. 40. 28-29.

Når man har det vanskelig kan det være vanskelig å gripe eller forstå dette. Men Jesus har svaret på dette.

I Joh. 4. 10 -14. Møter Jesus på en kvinne som kommer for å hente litt vann. Han sier til henne at den kilden hun nå søker vil gi henne en kortvarig tilfredsstillelse, men han ønsker å gi henne noe som varer evig. Han ønsker å gi henne en kilde med vann som veller frem, en kilde som gjør at hun aldri skal tørste igjen.

Den kilden har du og jeg fått. Du kan komme til den kilden når ting er vanskelig, og når du har det tøft, men ofte er det vanskelig å finne frem til den kilden akkurat der og da. Når du står midt oppi det griper du det som er ditt hjerte nærmest. Det var det Jesus forsøkte å fortelle kvinnen ved brønnen. Du kan nok slukke tørsten din her og nå, men det vil ikke vare evig. Du kan nok finne trøst i det som er rundt deg, men det vil ikke vare evig.

Han vil at du skal fylle deg med ordet, slik at det blir en del av deg. Da vil det bli i deg en kilde som veller frem. Da trenger du ikke lete etter noe som kan trøste deg men ordet vil bli det som ligger ditt hjerte nærmest.
Rom. 10. 8.

fredag 22. januar 2016

NYDELIG SANG :)

MÅ JEG KJENNE DEG JESUS!

Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?
Johannes 14:9
Hvorfor undret Jesus seg over at Filip ikke kjente ham? Jeg tror han undret seg over at de ikke kjente ham igjen når han talte til dem. Det var ikke ukjente ting han sa og gjorde. De hadde fått det profetert, de hadde lest om ham i skriftene, og de visste at han skulle komme.  Fedrene forkynte om en som skulle komme, og det var ikke ukjente ting Jesus gjorde. Noen trodde, men andre undret seg. Når Messias kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort? Joh. 7. 31. Ja, de gransket skriftene for å se om det var ham de hadde ventet på. Men de kjente ham ikke igjen.
Så sier Jesus; De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig! Joh. 14. 10. Akkurat som han forsøkte å si; Kjenner dere meg ikke igjen på ordene jeg taler til dere? Det er jo Faderens ord! Ordene til ham dere gransker skriftene om!
I Joh. 1 står det at ikke bare ordet var hos Gud, men det var Gud. Så sier han; På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Fader, og dere i mig, og jeg i eder. Han vil at vi skal bli så ett med ordet, at det blir i oss og ordet blir en del av oss, slik at det ikke bare er noe vi kjenner og har kunnskap om, men vi blir ett med ham.

Må vi kjenne Jesus på den måten!!

torsdag 21. januar 2016

HAN GAV MEG LIVET!

Simon Peter sier til ham: Herre! hvor går du hen? Jesus svarte: Dit jeg går, kan du ikke følge mig nu, men du skal følge mig siden.
Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke følge deg nu? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for mig? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet mig tre ganger.
Joh. 13. 36-38
Hvor mange ganger har jeg ikke selv kjent det slik. Jeg bestemmer meg, og kjenner i hele mitt hjerte at jeg vil, men jeg svikter…….og svikter
Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke….Frustrerende! Men det jeg hater, det gjør jeg. Rom. 7. 15.
Jesus visste at Peter ville svikte, og det er nesten så jeg kan se det kjærlige, medlidende blikket til Jesus når han sier til Peter; Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Jesus bebreidet ham overhode ikke. Rett før hadde han vasket hans føtter og proklamert at han var ren. Peter forsto det ikke da, men som Jesus sa; du vil forstå!
Så trøster han sine disipler og sier; dere må ikke frykte. For han visste ikke bare om Peters svakhet, men han visste også hva Peter kom til å utrette senere ved Guds hjelp og nåde.
For ved hans nåde er vi døde i fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i Åndens nye vesen. Rom. 7. 6
I mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov. Rom. 7. 22-23. Akkurat slik tror jeg Peter følte det. Han elsket Jesus av hele sitt hjerte, og han kjente i sitt hjerte at han vil jeg følge Jesus hvor enn han skulle gå. Kjenner ikke du det slik også?  Men så måtte Jesus minne ham på at han i seg selv var for svak til å gjøre det han gjerne ville gjøre.
For det som er umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Rom. 8. 3-4
For en gave!!  Det vi ikke maktet selv i kjødet, det gjorde han! I oss selv var vi maktesløse, for kjødets attrå er død. Men han gav oss Åndens attrå, som er liv og fred. Rom. 8. 6
Så lenge vi var i kjødet kunne vi ikke være Gud til behag.
Men dersom Hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde……..Å nå kommer det beste! Da skal han også levendegjøre deres dødelige legeme ved sin Ånd som bor i dere.
Rom. 8. 11
Mens Jesus forsøkte å forklare disiplene sine dette var det en av disiplene som undret seg og sa; Hvordan kan vi vite veien? Joh. 14. 5.
Jeg også undrer meg over det når jeg ser at jeg ikke strekker til. Tror også Peter undret seg.
Jesus svarer og sier; Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg! Joh. 14. 6

For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve!!

tirsdag 19. januar 2016

DAGENS BØNN!!Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

Johannes 8. 31-32

Jesus la meg kjenne sannheten i ditt ord, slik at jeg kan finne veien til sann frihet!! 

La meg med et utildekket ansikt skue inn i ordets speil slik at jeg kan forvandles til det samme bilde, fra herlighet til herlighet.

La meg ikke bare ta del i ditt rensende blod, men la meg sammen med deg oppstå til å vandre i et nytt liv. 

Lær meg Herre din vei. Jeg vil vandre
i din sannhet.
Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt 
navn!!
                                             
 
                                                                                                                                                              

søndag 17. januar 2016

HVEM ER DET SOM DRAR PÅ DEG?

Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg,
drar ham. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.
Johannes 6:44

Hvem er det som drar på deg? Er det Jesus og hans livgivende ord som drar på deg, eller er det menigheten, og det den gir deg?
Er det noen forskjell da?
Hva er menigheten for deg?
Er det en sosial klubb hvor du trives, og du får lov til å utvikle deg, får omsorg og kjærlighet? Ja, men det er vel å bra, men kjenner du at Jesus gjennom ordet, sangen og budskapet som blir forkynnt der drar degnærmere Gud ?
Kjenner du at ved å være der, vokser du i tro og kjennskap til ham?
Ingen kan komme til HAM uten at Herren drager på ham. Du kan kjenne at noen, eller noe drar deg, venner samfunnet du er i, samholdet du kjenner. Men spørsmålet du må stille deg; Er det Jesus som kaller på deg der du er? Kjenner du at kjærligheten til Ham vokser i deg, og gjør deg til det han har bestemt deg til!! Da er du på rett sted, og du vil få det du søker :)

torsdag 14. januar 2016

DE VISSTE IKKE.......

Leste en bloggpost i dag som gledet seg over Jesu uttrykk for kjærlighet da han ropte ut på korset; Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Men det var ikke bare uttrykk for kjærlighet, det var også en sorg i Jesu hjerte når han sa det. Et medlidende sukk over deres uvitenhet.

I  2. Pet. 2. 28 uttrykker han noe av det samme; Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv.

Det var så mye de ikke forsto og så. Jesus så deres endelikt og kunne ikke annet enn å ha medlidenhet med dem. Men det var ikke mangel på kjærlighet i det han uttrykte. For det var ikke bare hans ord der og da, men hans plan med det hele som virkelig uttrykte hvor høyt han elsket de som sto der. Sorg og medlidenhet over de som ikke forsto og så, og glede og kjærlighet til de som tok imot.

10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn Joh. 1. 10
Verden er blitt til ved ham, men når han kom for å gi av sin nåde og kjærlighet stolte de mere på seg selv.

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner; men det de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig.
Jud. 1. 10

På grunn av sin uforstand så de ikke hva som var i ferd med å skje. Det samme skjer i dag. Man ser og smaker at Gud er god, men man vet ikke hvem som var opprinnelsen til det, derfor setter de sin lit til det de kan se og forstå, det de av naturen skjønner, og med det ødelegger de seg.

Leste også om Jesu første under i dag. Der var det også en forskjell på de som fikk smake godene av Jesu under. Kjøkemesteren satte pris på det han ble servert, og gledet seg over det på sin måte. Men han visste ikke hvor vinen kom fra. De som hadde øst vannet visste og nøt vinen med en helt annen bakgrunn. Når de kjente smaken av vinen så de Jesus i et helt annet lys. Kjøkemesteren så kun Jesus som hvilke som helt annen gjest. Det han gledet seg over var den gode vinen, ikke han som hadde sørget for den.

9 Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra(-)men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det(-)da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: 10Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu. Joh. 2. 9
Hvilken lykke det måtte være for kjøkemesteren når han så at kvelden var redda. Ikke bare fikk de nok vin, men den smakte fortreffelig.
Men en enda større lykke ble servert til de som så hvem Jesus var og hva han kunne utrette.

Det å se å smake at Herren er god gjør noe med deg! Det gjør at du vil ha mer. Da blir ikke vinen eller denne verdens skatter så viktig.


8 Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Salme 34. 8

onsdag 13. januar 2016

VED SITT ORD!!

Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.

Ved sitt ord skapte han en fulkommen verden! Sa du fulkommen? Ja han så på det når han var ferdig og var enig med seg selv at det var godt det han hadde gjort. Ingenting Gud gjør er ufulkomment. Gud hadde en plan, og det var ikke hvem som helst sin plan. Det var Gud! Når vi skaper noe, har vi en ide om hvordan det skal bli, men det blir ofte ikke slik vi har tenkt, noe vi ikke tok med i beregningen, eller overså. Men Gud overser ikke noe. Han er begynnelsen og enden. Han så oss fra begynnelsen av, og når han døde på korset, ropte han ut; Det er fulbrakt!! For en mester og Herre vi har. Hans ord kan skape en hel verden og vite med sikkerhet at det skal bli akkurat slik han hadde tenkt. Hvordan kan du si det? Verden i våre øyne er absolut ikke perfekt!! Da er det godt å vite at Gud har kontroll, han har en plan :) Jeg forsøker å skue inn i den, ved å komme nærmere Gud gjennom hans ord. Stykkevis og delt ser jeg en Gud som vet hva han holder på med. Han har kontroll. La oss ikke stole på våre egne vurderinger. De er ufulkomne og vi ser stykkevis og delt. Men la oss stole på ham som ved sitt ord og sin fulkomne vilje skapte hele jorden med alt det innebar.

tirsdag 12. januar 2016

JEG FANT DINE ORD, OG JEG ÅT DEM!

Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!

Disse ordene har vel strengt tatt ikke behov for å utdypes noe nærmere. Jeg kan formelig kjenne gleden i mitt hjerte når jeg fryder meg over hans skatter.
Men for å kjenne denne gleden, så er det ikke nok og bare lese ordene, de må bli en del av deg.

Jeg fant dine ord, og jeg åt dem…..Det er det du må, ta til deg av hans føde, og kjenne at de gir deg liv, ja liv i overflod. Joh. 10. 10

mandag 11. januar 2016

TENK AT HAN FRELSTE MEG!

Det er forunderlig å tenke på Guds store frelsesverk! Han renset ikke bare bort våre synder, men han gav seg selv for oss, for at vi skulle kunne leve. Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Heb 10:5
Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2:20
Han sørget ikke bare for at jeg ble ren, men han gav meg en mulighet til å starte helt på nytt. Ikke på egen hånd, for det har vi forsøkt uten hell opptil flere ganger.
Vi har loven, og vet hva som må til, men loven fortalte oss bare hvor store syndere vi var. Loven beskrev hvordan Jesus ville at ting skulle være, men som mennesker var vi maktesløse.
Loven var bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Heb 10:1
Men det var en som seiret, og han var fullkommen. Men han stilte seg ikke på seierspallen og proklamerte sin hellighet, men han seiret med et mål i sikte, å frelse deg og meg.
hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud! Heb 9:14
Så vi kan tjene den levende Gud! For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Rom 8:3f
Halleluja!!

Så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9:28
Så stort!! Han frelste meg, han frelste meg. Da allting håpløst var, Jesus frelste meg.

Vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. 20 Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Heb 10:19

søndag 10. januar 2016

HAR DU GREPET DET!

Du som forkynner Guds ord, har du selv grepet det? 

«Og den neste dag, da de gikk ut fra Betania, blev han hungrig.  Og da han så et fikentre langt borte, som hadde blad, gikk han dit, om han kanskje kunne finne noe på det, og da han kom bort til det, fant han ikke noe uten blad; for det var ikke fikentid» (Mark 11,12-13)

Kristenfolket i dag oppfører seg akkurat som dette fikentreet. De har et budskap som de selv ikke kan stå for. De proklamerer i sine sanger en stor Gud som de selv ikke kjenner. Sultne mennesker kommer til deres forsamlinger, for de ønsker å bli kjent med den store og fantastiske, kjærlige Gud som blir malt for deres øyne. Men som fikentreet Jesus her forbannet, er det ingen frukt å spore. Lovsangen om en stor og mektig Gud er bare et skalkeskjul for en fattig og tom menighet som ikke kan gi det de proklamerer å ha. Det som på utsiden høres og sees så flott ut, er bare fikenblader som forsøker å dekke over at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. (Åp 3,17). Adam og Eva skjønte og  at de var nakne. De forsøkte også å dekke seg til med fikenblad, men Jesus gjennomskuet dem. Mange menigheter i dag har også sett og forstått at de ikke har det de proklamerer så høyt. De vet det, og forsøker å dekke over det. Konsekvensen er stor, for sultne sjeler ser fikenbladene, som forkynner at her er det mat og finne, men de må gå sultne bort, for de som forkynner evangeliet er selv blinde. Du som forkynner Guds ord, har du selv grepet det? Eller forkynner du om en Gud du selv ikke kjenner. Er lovsangen du synger fikenblad som forsøker å dekke over tomheten du har inni deg? Jesus er virkekraftig og sterk, og han står ved sitt ord. La hans ord forløse deg og sette deg virkelig fri, slik at dit budskap blir sant og bærer frukt som er mat for den sultne.

GLED DERE I HERREN!


Hva er det som får deg til å bli glad, eller hva er det som må til?
Kai talte over gleden I Herren på Søndag, og at vi skal glede oss i dag, ikke i morgen Att vi skal glede oss over det vi har I Herren, ikke vente på å få noe å glede oss over.
Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!
Salmene 118.24

Han tok frem mange eksempler, som at bare jeg blir voksen, eller bare jeg får tatt den og den utdannelsen. Bare jeg blir rik, får orden på livet mitt.......
Alle disse tingene er kortvarige gleder, og noen ganger gir tingene vi har lengtet etter ikke no glede i det hele tatt. 

Gud vil at vi skal finne gleden I ham, og da vil vi stemme i med salmisten og si;
Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.
Salmene 118:23

Eller som paulus;
For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. Filipperne 3.1, 7

Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
Filipperne 4:4

Det er en som vil at vi ikke skal finne denne gleden. Han skaper et behov og en lengsel etter noe som vil få oss til å sette Gud til sides. Vi blir så opptatte med å nå de målene vi har satt oss fôre, at vi setter Gud litt på sidelinjen en tid.

Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
Filipperne 4:19

Når vi ser hva vi har I Ham, har vi ikke behov for noe annet. Han vil fylle all vår trang, og det vi lengter etter blir ikke det verden lengter etter. Det betyr ikke noe lenger, for gleden I Herren er vår styrke!!