mandag 8. mars 2021

ER DET DEG, DA BYD MEG!!

Da svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet!
Matteus 14:28

Det er så mye snakk om å gå i tro. At selv om du som menneske tviler, så skal du allikevel handle i tro på ordet, men hvilket ord?

Det er mange løfter i bibelen, men har du virkelig fått en visshet, om at de  er dine?

I Hebreerne 11:1‭, ‬29 står det om hvordan Israels folk i tro gikk gjennom det Røde Hav som over tørt land; men da egypterne prøvde på det, druknet de.

Egypterne så, og handlet på andres tro. De hadde ikke selv mottatt løfte om utfrielse, som Israelsfolket. De hadde et annet mål, da de forsøkte å trosse havets bølger. De ønsket å fange Israelsfolket, som i tro var satt fri!

Så hva er målet for din "tro" ? Er den gitt deg av Gud, eller handler du på ordet i egen kraft?

Jesus selv sier; "Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine."
Johannes 17:9

Dette ordet er nok tatt ut av sin sammenheng,  men samtidig tror jeg vi har noe å lære av det, at du må være sikker på at ordet er ditt, før du handler. Eller kjenne at ordet i seg selv skaper noe i deg, som fører til handling

Tror det var det Peter var ute etter, når han sa; " Herre, er det deg, da byd meg!"

Han ville kjenne kraften av Guds bydende ord, før han gikk.

Opplevde her om dagen, at en nær venninne vitnet om hvordan Gud hadde talt til henne, og skapt en tro i hennes hjerte. Der og da kjente jeg hvordan ordene hennes også skapte tro i mitt hjerte. Det var en levende tro, skapt av Gud. Jeg har kjent det før, når noen som selv er berørt av Guds ord, og som selv har erfart og kjent guds levende ord taler.

Kanskje vi av og til burde stanse opp og stille samme spørsmål som Peter stilte; Er det deg Jesus, da byd meg!

Eller som jeg selv ba om når jeg formet disse ordene; " Må det være troens ord jeg forkynner! Må jeg selv kjenne at Gud har skapt en tro i mitt hjerte, før jeg går ut på vannet. Må jeg selv kjenne at ordet er blitt levende for meg, slik at det jeg sår ut er levende og skapende

Når man omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort, står det i korinterne.  Og vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
2 Korinter 3:16‭, ‬18

Troen skaper noe i deg, og fører til handling, ikke motsatt

Tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees. men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Hebreerne 11:1‭, ‬6‭

Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;
Romerne 10:17