lørdag 28. juli 2018

FRELSEN HØRER HERREN TIL!!

Frelsen hører Herren til.
Salmene 3:9

Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Apostlenes gjerninger 4:12

Dette var for en tid tilbake en skremmende tanke, at det var opp til Gud, og velge meg!!

Var det ikke jeg som en dag sa; "ja" til Jesus, og valgte ham?

Kunne jeg ikke gjøre noe for imponere Gud, så han så meg, eller tilga meg de feil jeg hadde gjort?

Nei, for som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov.
Romerne 3:10‭-‬12‭, ‬20‭, ‬24‭-‬24‭, ‬27

Vår ros er utelukket!! Men det var vel jeg som tok valget? Det var vel jeg som var så smart, at jeg takket ja når tilbudet kom?

Ok, så da er det opp til den enkelte, om man tar imot eller ikke?

Visst det var en skremmende tanke, at det var opp til en rettferdig og kjærlig Gud at vi ble frelst, så er vel tanken på at det nå er opp til meg og deg, enda mer skremmende!

Saulus var et godt eksempel på en som av egen overbevisning trodde han tjente Gud, men som var fulstendig på ville veier. Har skrevet om han før, hvordan Han, som var selve ordet fortalte Saulus at den Gud han trodde han nå tjente, var den han faktisk forfulgte. Saulus var nidkjær, og hadde en kunnskap som få av oss kan måle seg med. Men allikevel gikk han feil! Han hadde hørt ordet om han som skulle komme, men ordet hadde ikke nådd inn til hans hjerte. Men når Jesus viste seg for ham på veien, ble han fylt av den Hellige Ånd, og hans øyne ble åpnet. Ordet talte rett inn i hans hjerte, og forvandlet hans mål og mening.

Jesus, som viste seg for Saulus på veien der han kom, gav han synet igjen. Han ble fylt av Den Hellige Ånd. Og straks falt det likesom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt.
Apostlenes gjerninger 9:17‭-‬18

Kunne Saulus med kløkt og vilje tatt en slik helomvending? Kunne noen rundt ham fått han til å forstå, ved å forklare at nå Saulus er du totalt på villspor? Kunne jeg, ved å si de rette ordene, eller gjøre de riktige tingene, gi frelse til mine nærmeste?

Nei, for i 1 korinterne står det; "min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft."
1 Korinter 2:4‭-‬5

ALT er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham (ordet)var liv, og livet var menneskenes lys. Alle de som tok imot ham, dem ga HAN rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes 1:3‭-‬4‭, ‬12‭-‬13

Det står også at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.
Galaterne 1:8‭, ‬11‭-‬12

Guds ord har skaperkraft! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salme 33: 9

Jeg tror det er en annen hemmelighet her også, at det var nettopp det at du tok imot ordet, som beviste at du var en av hans! For det står at den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham.
1 Johannes 2:5

Akkurat som Gud bød at lys skulle skinne fram i mørket, har han også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.
2 korinterne 4:6

Det var heldigvis han som ved hjelp av sitt ord som talte så det skjedde!! Det var, og er ikke opp til meg!!
Og enda bedre, jeg kunne ikke klusse det til. Ikke noen av mine synder, eller misstak kunne komme i veien for Guds plan!!

For det finnes ingen visdom og ingen forstand og ingen planer som kan settes opp mot Herren.
Salomos Ordspråk 21:30

Og som det står i Romerne at; "dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Derfor jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:30‭-‬31‭, ‬38‭-‬39

Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Av nåde er vi frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Efeserne 2:6‭, ‬8‭-‬10

lørdag 21. juli 2018

NEHMIA 3

Dagens kapittel beskriver hvordan Jerusalems murer ble gjenoppbygd. Ble litt nysgjerrig, og må innrømme at jeg måtte lese meg opp litt for å forstå den historiske sammenhengen.

Nehemia var munnsjenk hos kong Artaxerxes, og en dag legger Kongen merke til at Nehemia er trist. Når Kongen spør Nehemja hva det er, forteller han at det er fordi det står så dårlig til i Jerusalem, og at murene i Jerusalem ligger nede. «Hva er det du ønsker?» spør kongen. «La meg få dra til Jerusalem,» sier Nehemja, «så jeg kan bygge opp murene igjen.» Kong Artaxerxes er en snill og god konge. Han lar Nehemja reise, og han hjelper ham til og med med å skaffe tømmer til noe av arbeidet.

Men det er ikke alle som setter pris på arbeidet som blir gjort, så landets innbyggere forsøker å sabotere arbeidet. 

Først forsøkte de og innynde seg, og sa til dem: La oss få være med eder og bygge; for vi søker eders Gud likesom I selv, og til ham har vi ofret helt fra assyrerkongen Asarhaddons dager, han som førte oss hit! Esra 4:2 

Folket i Israel svarte: Det lar sig ikke gjøre at I er sammen med oss om å bygge et hus for vår Gud; vi vil være alene om å bygge hus for Herren, Israels Gud, således som kong Kyros, kongen i Persia, har befalt oss. Esra 4:3 

De måtte stå alene, slik at de kunne bygge slik de var befalt dem!

Siden den taktikken ikke fungerte, forsøkte de å gjøre folket motløse, og skremte dem fra og bygge. Ved å gi feilaktige råd gjennom andre, hindret de arbeidet

Det er en som bruker samme taktikk i dag, ved å forsøke å innynde seg som de gjorde. De gir uttrykk for at de tjener samme Gud, men når man skal til å bygge, så har man ulikt syn på hvordan man skal bygge, og hva som er viktig i Herrens byggverk, da blir alt feil. 

Samme taktikk brukes også for å gjøre Guds menighet motløs og redd. Ved å stille kritiske spørsmål og feilaktige råd hindres mange på veien. Mange blir fryktsomme og usikker. Ved å lytte til deres råd, føres de på avveie.

Til sist sender de et brev til Kongen, med falske beskyldninger slik at arbeidet stoppes helt opp. Det tar faktisk 1000 år før arbeidet er fullført. Men det fullføres! Dagens profeter angripes også, med falske beskyldninger og baktalelse. Med et snev av sannhet og feil fokus skremmer de folket til å ta avstand. Ja ikke bare det, de hindrer arbeidet med Herrens menighet. Men Gud sørger for sitt folk, og arbeidet blir fullført. 

For jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, Filipperne 1:6 

søndag 1. juli 2018

HAN TALTE OG DET SKJEDDE!! Del 2

Har ofte undret meg over hvordan bibelen så bastant og så sikkert beskriver den som er født av Gud.

Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
1 Johannes 3:9

Johannes beskriver her skille mellom Guds barn, og djevelen barn, og når jeg leser det, kjenner jeg at jeg blir litt skjelven. For jeg strekker jo ikke til, og jeg er slett ikke så perfekt som det beskrives her!

Men jeg trenger ikke frykte, for Gud vil bare fortelle meg, at han har makt til og forvandle meg, og at ingen ting kan stå seg imot hans ord. Han vil fortelle meg, at når han kommer til, så er det ingenting som kan stå seg imot hans ord!

For jeg kan være viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt,  verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Å det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 
Romerne 8:3‭, ‬38‭-‬39

Amen!!

Han vil bare fortelle meg, at når han har talt, så skjer det!

For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.
Salmene 33:9

Han vil fortelle meg at han med sitt ord kan skape det det nevner, og at alt som er til, er till for ham. Ingen ting kan stå seg imot hans vilje!

Så er det akkurat som Gud spør meg; Skulle ikke jeg, som skapte verden, jeg som sa bli lys, og det ble lys, jeg som blåste liv i det første menneske, skulle ikke Jeg kunne frelse deg?

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.  For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere.
2 Korinter 4:6‭, ‬14

Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
1 Johannes 4:4

Halleluja!! For noen seiersrike ord!!

Gud sa: Bli lys! Og det ble lys.
1 Mosebok 1:3 NB

Gud sa bli i meg, så blir jeg i dere! Ikke noe spørsmål!!

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. 2Kor 4:6

Ja!! Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der!!
Salmene 33:9

For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:36

All nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.  Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
1 Peter 5:10‭-‬11