torsdag 8. februar 2024

HAN ELSKET MEG FØRST!

‭‭Har ofte hørt både forkynnelse, og ordet i Åpenbaringen‬ ‭2:4‬ ‭sitert.

[4] Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.  

Forkynnelse om dette skriftstedet handler veldig ofte om vår utilstrekkelighet, og vår ufullkommenhet, og man sitter igjen med en følelse av at men ikke elsker Gud høyt nok.

Men i helgen hørte jeg for første gang at dette ikke i første omgang handler om min kjærlighet til Gud, men  som Johannes så fint påpeker, at kjærligheten kommer fordi Han elsket oss først! Når vi får se og kjenne hans kjærlighet,  fylles vi ikke bare av en kjærlighet til Gud, men vi får kraft til å elske vår neste.

Det er kraftfulle ord Johannes siterer her.

1 Johannes‬ ‭4:8‬ ‭

[8] Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.  
[10] I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.  
[16] Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.  
[19] Vi elsker fordi han elsket oss først.  

Gud er selve kjærligheten!!

Hvor mange ganger har jeg ikke lest de første ordene i vers 8, og kjent fordømmelse. Men så forklarer Johannes hvorfor.
[8] Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 

For Gud er selve kjærligheten!! Så du kan umulig kjenne Gud, uten å kjenne kjærlighet ❤️.

I det samme kapittelet beskriver Johannes hva kjærligheten gjør med deg. Den får deg ikke bare til å elske din neste, men den driver frykten ut! Frykten for å ikke strekke til, frykten som gjør at du kjenner fordømmelse, framfor kjærlighet.

‭‭1 Johannes‬ ‭4:18‬ ‭

[18] Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.  

Jo mer jeg grunnet på disse ordene, ble det mer og mer klart hvor sentral Guds kjærlighet er.

‭‭1 Korinter‬ ‭13:1‭-‬3‬ ‭

[1] Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. [2] Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting.   [3] Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting.  

Med andre ord, egene gjerninger uten Guds kjærlighet og kraft har ingen nytte. Du kan ta deg sammen så mye du orker, men uten Guds forvandlende kjærlighet er det bortkastet. 

Så kommer beskrivelsen på hvem og hva selve kjærligheten er, og hva den gjør med deg, om du blir i ham, og han får fylle deg med sin kjærlighet.

‭‭1 Korinter‬ ‭13:4‭-‬8‬ ‭

[4] Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.   [5] Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.   [6] Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.   [7] Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.   [8] Kjærligheten faller aldri bort.

Det som ble som ble så levende for meg, når jeg hørte forkynnelsen i helgen,  om Guds kjærlighet til meg, var at Han  ved sin kjærlighet gjorde det mulig for meg å elske. Ingen krav, eller forventninger, annet enn å ta imot Han som er selve kjærligheten ❤️

‭‭1 Korinter‬ ‭13:13‬ ‭

[13] Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

HAN ELSKET MEG FØRST!!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Eit meget alvorlig, men godt budskap. Ein mektig Gud vi har, ja, Han er min far, derfor elska Han meg først. Tusen takk, hels.

Christina Haglund sa...

Det er så stort ❤️🙌 Amen ❤️ takk for at du deler 🥰 han elsket meg først i et nytt og oppklarende lys. Det blir klarere og klarere inntil høylys dag, alt dette Gud har lagt ned i livet med Han 💛