mandag 11. april 2022

HAR DU DET RETTE PERSPEKTIVET?

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
Jesaja 55:8‭-‬9

Har ofte stått å beundret de små flittige maurene,  hvordan de i sin lille verden lever.
De har bygget sitt lille samfunn ut i fra sine forutsetninger. De er nok klar over at det finnes noe mer der ute, men fokuset er ikke der. De lever der, i sitt lille samfunn, og har funnet sin plass der.

Uvitende holder de på med sitt arbeide. Å deres innsats er viktig for samfunnet de lever i. Men kanskje, en dag, akkurat der, planlegges en stor utbygging av en barnehage, og deres tue vil snart være borte.

Ja, bare et lite spark ifra meg, kan lage kaos i det lille samfunnet. Men jeg vet at dette lille samfunnet er nyttig, og at det er en grunn til at de er skapt. Derfor lar jeg de holde på med sitt.

Jeg er ikke så sikker på at den lille mauren vet det. Den er nok mer opptatt av å bygge sitt lille rike. Den bruker hele livet sitt på det, og kanskje den til og med er stolt av sitt verk, og føler at den har utrettet noe stort.

Jeg kan nok også til tider være litt selvsentrert, og leve i min egen lille verden. Ja, av og til tro jeg at hele tilværelsen handler om meg. Mine valg, og avgjørelser føles så viktig. Ja, det å bli sett, hørt og respektert er viktig for selvfølelsen.

Nå sier ikke jeg at du som enkeltperson, ikke er viktig i Guds øyne. Han ser deg, og bryr seg om deg. Det viser han flere steder i bibelen. Som da han møtte to av disiplene som var på vei mot en by som het Emmaus. De gikk og snakket om alt som hadde skjedd med Jesus, som noen dager i forveien var død. Mens de gikk der og pratet, kom plutselig Jesus og slo følge med dem. De kjente han ikke igjen, og fortsatte prate om det som hadde hendt. Da begynte Jesus å sortere tankene til disiplene. Han satte hendelsene deres i sammenheng.

Ordet perspektiv kommer fra det latinske perspicere, som betyr å se gjennom eller å se inn i. Det handler på mange måter om hvordan noe ser ut fra et bestemt sted, eller en bestemt vinkel. Perspektivet vi har påvirker derfor hvordan vi oppfatter verden rundt oss og videre hvordan vi tenker og handler. Sitat fra Truls Liland, Hauge (Et større perspektiv)

Disiplene måtte ha hjelp til å samle trådene, og se de store linjene. Han ryddet litt i tankene deres, og åpnet øynene deres så de kunne få se et større bilde med en større hensikt.  Han fikk de til å se hendelsen gjennom hans øyne!

Det jeg prøver å si, er at selv om dine avgjørelser føles riktig,  er det Gud som har siste ordet! Hans plan og vilje, ligger på et høyere nivå.

Alle en manns veier er rene i hans egne øine, men Herren veier åndene. Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.
Salomos Ordspråk 16:2‭, ‬9

Det at du får anerkjennelse for dine valg, og har en god følelse, betyr ikke nødvendigvis at ditt valg er så viktig i den store sammenheng. Dine meninger kan for deg føles viktig, og betydningsfulle. Men Guds veier er høyere enn mine veier, og hans tanker høyere enn mine tanker.

Jeg kan proklamere både det ene, og det andre, men Guds plan og vilje er overordnet, og endelig! 

Ingen kommentarer: